.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
Demonstrationen - 17 mars 2007 i Stockholm

2 0   m a r s  2 0 0 7  -  S i g y n  M e d e r / I r a k S o l i d r i t e t


Det blev en lyckad demonstration med omkring 3000 deltagare (enligt arrangörerna). Många, många irakiska flaggor fanns vid samlingen på Norra Bantorget och senare i demonstrationståget.

En begravningskista täckt av en irakisk flagga symboliserade ockupationens många civila offer för USA-alliansens krigsförbrytelser och ständiga brott mot mänskliga rättighteter. Irakier i Stockholm hade gjort kistan. Den bars i täten på demonstrationståget.
 

Tidigare talmannen Thage G. Peterson, Eftikhar Hashem Alhusainy från Föreningen IrakSolidaritet och debattören Ali Esbati fördömde ockupationens brott. Tage G. Peterson krävde även att svensk trupp skulle tas hem från Afghanistan.


Hälsningar från två kända patriotiska irakiska personligheter lästes upp: Shejk Jawar al-Khalisi, ordförande för Iraqi National Foundation Congress och Dr. Sheik Muhammed Bashar Al-Faydi - officiell talesman för the Association of Muslim Scholars in Iraq.
I hälsningar och några av talen framhölls nödvändigheten att stödja det irakiska motståndet.

Teater Tribunalen deltog med uppläsning om de mänskliga rättigheterna.
 

Den resolution som antogs av deltagarna överlämnades av Yusuf (8 år) från Falluja till USA:s ambassad. Med i delegationen var Sköld Peter Matthis från Nätverket mot krig och Eftikhar Hashem Alhusainy från Föreningen IrakSolidaritet.
Eftikhar Hashem Alhusainys tal

 Mina vänner Salaam på er  

Först vill jag tacka er allihopa för er stöd till alla dessa förtryckta människor i Irak. Sedan tackar jag alla som gav mig detta tillfälle att tala här och nu.
Nu står jag här igen efter fyra år av ockupation, fängelse, förstörelse, död, våldtäkt, förnedringar och brott mot mänskliga rättigheter.

 - Irakiska medborgare lever under belägring. Omringade av hänsynslösa soldater och proiransk regeringsmilis. Ockupationsmakten bryter mot Genèvekonventionen där det klart och tydligt står att det är förbjuden att belägra civila.

 -
Systematisk massutrotning pågår!

 -
I Baghdad, Falluja, Ramadi och andra städer lever människor under katastrofala omständigheter. Man lever utan el och vatten, bombningar, tortyr, epidemier och fattigdom är vardag i dagens Irak.

 - Alla irakiska städer är nästan förstörda. Inget är längre civiliserat i världens äldsta civilisation.

 - Sjukhus, gator, marknader, skolor och andra allmänna platser är omringat av  dessa soldater och styrs av de sekteriska miliser.

 - 250 universitetsprofessorer har mördats sedan april 2003 enligt nätet för utbildning och akademiska rättigheter
.

 - 160 kvinnor blev våltagna under slaget mot Haifagatan i Bagdad av dessa miliser som stöds av ockupationmakten.

 - Flera tusen kvinnor och barn är fängslade i ockupationsmaktens, regeringens, och regerings milisers fängelser.

 - Unga kvinnor har dömts till döden genom hängning anklagade för motstånd mot ockupationen.

 - Fängelseantalet ökade hastigt mer är skolor och beviset Abu Graib, Buka och Aljadrya och så vidare och senaste nyheter säger att USA tänker bygga fler och nya fängelser.
 

 - Kvinnornas situation är sämre än någonsin i Iraks historia.
Ingen kvinna vågar närmar sig en polisman eller en soldat. De lever under hot av kidnappning eller våldtäkt.

 - Etniskt rensning pågår i hela Irak.

 - Minst 100 personer dör enbart i Bagdad varje dag av sekteristiska miliser och ockupationsmaktens soldater.
Folk kiddnappas av nationella gardet och ockupationsmaktens soldater framför ögonen på sina anhöriga och man vågar inte ens gå och fråga efter dem. Om man gör det riskerar man sitt liv. Efter några dagar hittar man de försvunna, torterade med ögonen och hjärta utplockade, bakbundna och mördade. Den före detta inrikesminstern, Bayan Jabir Sulag använde borrmaskin som torteringsmetod mot sina fångar och har kallas ” the drillman” av Irakierna.
 
 - Två miljoner irakier som flytt till grannländerna Syrien och Jordanien och har ingen möjlighet att återvända pga invaderingen av deras hem som utförs av miliser.

 - Det finns inga fungerande institutioner i Irak under ockupationen och de som styr landet är de sekteristiska miliser som tillhör den sekteristiska regering i den gröna zonen som exempelvis Dawapartiets miliser, Sciri och dess militanta vinge, Badrmilisen. Mahdmilisen, kurdiska peshmarga milisen, ahmad alchalabis milise är även de exempel på de som idag har inflytande i Irak. Alla dessa miliser har anslutit sig till den nuvarnde Irakiska armen, det nationella gardet och den irakiska polisen, som även tränats och utbildas av ockupationsmakten styrkor.

 - Ekonomisk plundring av landet med privatisering av alla statliga företag. USA:s oljelag har antagits. I praktiken privatisering och 100% av vinsten får föras ut. Stora summor försvinner med regeringsmedlemmar och amerikanska ambassadörer

 - Kulturens vagga är plundrad och resten brändes ner. Det enda som är säkrat är oljeministeriet.
 

 Efter all dessa exempel på brott mot mänskliga rättigheter stämplas Irakiska motståndsmän av Bush och Blair som terrorister då motståndet står emot dessa ledares önskan. Överallt beskrivs motståndsmän, som strider mot ockupanter världen över, som terrorister.

Glöm inte att om Irak faller, kommer hela världen och alla frihetskämpare att falla under för den den vampyriska imperialism och de imperialistiska länder som representeras av USA och Storbritannien och alla allierade länder som samarbetar med ockupationsmakten!  

Glöm inte att Irakiska motståndsrörelse kämpar för er skull, annars är ni som nästa offer!

Glöm inte heller att världen, utan goda själar, är som en djungel, en värld där de svaga inte har någon plats och Vi vägrar vara de svaga!

Vem gav dessa maktgalna lov att förstöra mitt vackra land?
Vem gav dem tillåtielse  att sudda bort våra barndomsminnen? 

Mitt Irak  liknar inte det landet jag lämnade för tio år sedan. Jag kan inte hitta mina kära gator, mina kära grannar oavsett om de är shiiter, sunniter, kristna eller kurder.

Kan ni säg till mig om jag kommer att hitta samma universitet kollegor Omar,Ali , Peter eller Sirwan. Vi som levde hand i hand och skrattade åt samma skämt. Jag tror inte att de heller accepterar att se deras barndomsminnen bli förstörda. Jag vet inte om jag kommer att hitta dem levande heller för den delen. Jag skulle aldrig tveka att hitta dem hand i hand stridandes för sitt eget lands frihet och skratta åt samma skämt lika mycket som förut.
 

Hur kan en svensk regering med Carl Bildt som utrikesminister bjuda in en quislingregerings utrikesminister och kalla honom representant för en legitim regering? Det jag vet är att ingen Irakier räknar honom som vår representant. Vi Irakier vägrar att Iraks framtid  ska handskas som en förhandlingsfråga mellan Iran och USA!

När jag hör alla dessa nyheter från det (fria) Irak undrar jag: Var befinner sig alla humanitära organisationer för att ifrågasätta och ställa till svars de som är ansvariga för denna fruktansvärda situation?

Vi kräver: USA UT IRAK! 
Och inget svenskt stöd till USAs krigspolitik!
  
Hälsningar
a
Det är en heder att till er få förmedla hälsningar från 2 mycket kända, patriotiska personligheter som representerar det irakiska folket kamp mot ockupationen. De representerar även den urgamla vänskapen mellan shia-och sunnimuslimer. Nu förenade i kampen mot ockupationen. Shejk Jawad al-Khalisi från en gammal patriotisk shiamuslimsk familj. a
a
Sigyn MederShejk Jawad al-Khalisis hälsning
foto
- Ordförande för Iraks Nationella Konstituerande Församling- Iraqi National Foundation Congress -


Mina damer och herrar!
Jag sänder mina varma hälsningar !
De fyra år av ockupation som Irak fått utså har förutom det oerhörda mänskliga lidandet, antal döda och sårade, torterade och tvångsförflyttade miljoner individer också ödelagt Irak både ekonomiskt och socialt. Utöver detta har ockupationsmakterna gjort sitt yttersta för att frånta det irakiska folket dess självrespekt och mänskliga värde.  

I det så kallade ”Nya Irak” finns ingen personlig eller offentlig säkerhet och en total frånvaro av de mänskliga rättigheter råder. Det är smärtsamt att konstatera att dessa brott utförs av högt utvecklade industriella länder som kallar sig demokratiska och säger sig arbeta för frihet och fred i världen. Det är USA, Storbritannien som bär det största ansvaret för det katastrofala och illegala krig som ännu pågår mot Irak och dess folk.

Nyligen, mer exakt natten till den 10:e och 11:te i denna mars månad  har det
amerikanska stridsflyget, utan någon anledning, bombat ett antal byar i närheten av staden al-Khalis, ett angrepp som ledde till stora förluster i människoliv samt terroriserat otalig kvinnor, barn, gamlingar och män som bor i området. USA bombar civila gång på gång under förevändningen att det finns ”terrorister” i området. Den irakiska staten har fullständigt nedmonterats och USA driver en sekteristisk politik som delar upp människor etniskt och religiöst.

Jag vill i denna hälsning visa min stora tacksamhet och uppskattning för ert stöd som miljoner frihetsälskande som är emot allt förtryck och kamouflerad kolonialism i världen. Men irakierna är totalt oförstående för den tystnaden och förtegenhet som det officiella världssamväldet visar gentemot Irak.

En politisk lösning kan endast uppnå genom att en agenda och ett slutgiltigt datum sätts för tillbakadraganade av alla ockupationstrupper.
 Jag tror att en humanistisk kultur som tror på mänskligt broderskap och varje människas värde förhoppningsvis kommer att födas på nytt i Irak om världens övriga folk visar sitt mänskliga, kulturella och andliga stöd för Iraks folk.

Gemensamt måste vi stoppa supermakten USA:s planer på att dominera världen.
 Min dröm är ett enat Irak med rättvisa och jämlikhet inför lagen för alla medborgare,  ett Irak som är del av av världen och en del av mänskligheten. Min dröm är en värld som bygger på humanistiska värden. Inte bara krass materialism som begränsar livet.

En värld i fredlig samlevnad. Ja, jag tror att det går att bygga en ny, bättre värld och ett enat självständigt Irak kan med våra gemensamma ansträngningar, utgöra en bra början.

Gud välsigne Er och Tack

Dr. Shejk Muhammed Bashar Al-Faydis hälsning

foto
 - Officiell talesman för the Association of Muslim Scholars in Iraq – Förbundet för muslimska lärde -

"Frid vare med Eder!"
Först vill jag tacka alla som stöder motståndet mot USA:s och deras allierades barbariska ockupation av vårt land.

Jag vill också tacka alla antiimperialistiska organisationer och andra som arbetar mot ockupationen.
Det är tråkigt att jag inte kan vara här i dag - men det beror på omständigheter utanför min kontroll, men jag hoppas att en annan gång kunna närvara och möta er som stöder det irakiska folkets kamp och tappra motstånd.

Till att börja med vill jag berätta för er en del om vad som händer i Irak, om sådant som media döljer.

USA och Storbritanien sveper sitt barbari över oss. Det är en skam för mänskligheten att detta tillåts fortsätta.

Nu behövs ett globalt motstånd mot dessa ohyggligheter. 
USA och Storbritannien måste stoppas.
De får inte bestämma om vår och världens framtid.

Världen behöver en stark antiimperialistisk rörelse och vi behöver ert stöd till motståndet för att rädda vad som finns kvar att rädda...
Det irakiska folket valde motståndet och kommer inte att vika från det beslutet OCH vi är säkra på ett slut på ockupation och ett framtida fritt Irak.

Till er i Europa som delar vår värderingar vädjar vi om  ett kraftfullt stöd. Vi är ju alla människor av kött och blod och skapade lika.

Vi måste arbeta tillsammans för en värld i fred och stoppa vissa länders rovlystnad och girighet. Vi har sett nog av deras förbrytelser mot mänskligheten!
 

"Frid vare med Eder!"
>>  foton från demonstrationen
>>  Eftikhar Hashem Alhusainys foton
>>  fler bilder  (Nätverket mot krigs hemsida)

>>  Thage G. Petersons tal på video
>>  Yusuf 10 år: "Jag är rädd!".
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .