.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

”Försämringen av irakiska kvinnors rättigheter och livsvillkor under ockupationen”

 

Dr. Souad N. Al-Azzawi, irakisk forskare och biträdande professor i miljöteknik och dessutom specialist på effekterna av utarmat uran, har genomfört en undersökning om den fruktansvärda försämring av kvinnornas levnadsvillkor som sker under USA-alliansens ockupation.
De irakiska kvinnorna hade länge kämpat för sina rättigheter och nått långt i denna kamp. Under ockupationen förlorar kvinnorna de rättigheter de kämpat för.

Undersökningen har genomförts i Karadadistriktet i Bagdad och i Kudsiyaområdet i Damaskus där över 200.000 irakiska flyktingar bor.
Karadadistriktet i Bagdad betraktas som relativt säkert. Invånarna är till sin majoritet shiamuslimsk, men här bor även sunnimuslimer och kristna.

 

I Irak kunde kvinnor bli läkare, lärare, professor eller expedit. De kunde i stort sett välja yrke.

Utbildningen var gratis även på universitetsnivå och fick beröm av UNESCO.

 

Sanktionerna under 90-talet drabbade kvinnor och barn hårt, men ockupationen har skapat en humanitär katastrof. Ockupationen har drivit en femtedel av landets befolkning i flykt inom och utom landet. Kvinnorna har tvingats bort från sina jobb och har svårt att klara familjernas uppehälle. En stor del av kvinnorna är änkor och ska med sina barn försöka överleva på allt magrare matransoner. Efter snart fem års ockupation har familjerna fortfarande vare sig rent vatten eller el eller har el ett par timmar/dygn.

Ockupationsmakten har det fulla ansvaret för det katastrofala säkerhetsläget.

150 kvinnor från 150 olika familjer eller hushåll har intervjuats.


-85% av de intervjuade kvinnorna är arbetslösa trots att de flesta av dem är välutbildade
-36% av familjerna hade ingen, eller mycket låg, inkomst
-50% av studenterna i de studerade familjerna har hoppat av sina studier främst p.g.a. bristen på säkerhet eller att de tvingats fly
-29% av kvinnorna är änkor
-66 personer, dvs 12,63 %, av de studerade hushållen saknas. De har försvunnit på väg till skolan eller liknande
-87 av kvinnnorna uppger att familjemedlemmar dödats av ockupationen eller sekteristiskt våld
-193 döda per 1000 tvångsförflyttade och flyktingar

 

Detta är folkmord

 

”Om vi betraktar den uppskattade statistiken för dödlighet som representativ för de två miljonerna internflyktingar och de 2,5 miljoner som flytt landet, blir den totala dödssiffran 868.500 för dessa kategorier som drabbats hårt av ockupationen och sekteristiskt våld.
Dessa siffror förefaller trovärdiga om vi jämför med den rapport som John Hopkins Bloomberg School of Public Health publicerade och som uppskattade antalet döda till 654.956 fram till juli 2006. Om vi betänker att perioden mellan juli 2006 och juli 2007 var det blodigaste ockupationsåret, är de uppskattade totala dödstalen i denna studie trovärdiga och kan jämföras med andra studier och uppskattningar gjorda på hela befolkningen. Antalet döda uppskattas till 1,127.552. Denna drastiska ökning i dödlighet beror på våld och kan betraktas som en trend i detta pågående ”Folkmord” i Irak om vi jämför med andra folkmordssiffror i historien".


Läs rapporten som först publicerades på BRussells Tribunal.

Brittiska ORB:s rapport.

Läs mer om kvinnornas situation
Irakiska kvinnoorganisationen Women´s Will
The height of humiliation - Haifa Zangana (Al Ahram 28 juni 2006)
Mitt Irak är i spillror - Yusra Moshtat (SvD 23 juni 2006)
Våldtäkter i Iraks fängelser och fångläger
Senast ändrad: 2008-01-20
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .