.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
Stoppa utvisningarna till Afghanistan och Irak!
Några hundra människor demonstrerade den 26 mars på Mynttorget mot de hotande utvisningarna till krig och ockupation i Irak och Afghanistan.
Under den pågående riksdagsdebatten om migration och asylpolitik, fick oppositionen inget gehör för sitt krav på en översyn av gällande lagstiftning.

I enlighet med Migrationsöverdomstolens beslut att det ”inte råder väpnad konflikt” i Irak och delar av Afghanistan, kommer irakier och afghaner att kunna sändas tillbaka. Många av flyktingarna har vistats flera år i Sverige och har arbete.
Elever och lärare på Björkhagaskolan i Hofors har engagerat sig för sin skolkamrat Enayatulla Adel som varit drygt 4 år i Sverige och om 2 månader ska ta studenten. Enatyatulla flydde ensam till Sverige när hans pappa och bror dödats i Afghanistan. Nu hotas han av utvisning till Kabul den 9 april. Med stöd av oppositionspartierna i Hofors tog Björkhagaskolan initiativet till manifestationen på Mynttorget.
UNHCRS: flyktingkommissarie Antonio Guterres som nyligen besökte Sverige och träffade regeringen kritiserar avvisningar till södra och mellersta Irak.
” För att ytterligare understryka FN-kritiken skickade UNHCR:s representant i Stockholm för några dagar sedan ett brev till migrationsminister Tobias Billström där avtalet mellan Sverige och den irakiska regeringen om att sända tillbaka flyktingar får hård kritik. Avtalet innebär enligt brevet ett brott mot grundläggande flyktingrättsliga principer. Men migrationsminister Tobias Billström håller fast vid det svenska systemet” (Sveriges radio 080318.)
Talare:

- Miljöpartiets språkrör: Maria Wetterstrand
- Vänsterpartiets talesperson för flyktingpolitik: Kalle Larsson
- Socialdemokratiska partiet: Magdalena Streijffert
- Föreningen Iraksolidaritet: Sigyn Meder
- Representant för Svenska Kyrkan
- Svenska Afghanistankommitén: Harald Holst
- Nätverket mot krig: Göran Drogge
- Representant för Björkhagsskolan i Hofors
- mfl

Frågan som vi alla ställer oss idag är hur Sveriges sittande regering och Migrationsverk kan se
det som säkert att skicka tillbaka flyktingar till rådande omständigheter i Afghanistan och Irak.
Borde inte tolkningen av säkerhet vara densamma för det svenska folket, myndigheterna
och den sittande regeringen?

Arrangörer: följande organisationer i Hofors
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Miljöpartiet
Björkhagsskolan

läs mer>>
tal IrakSolidaritet
Senast ändrad: 2008-04-06
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .