.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet
14 april 2007 – 9 april 2008


Inledning

Kriget i Irak
”Den humanitära krisen är fem år efter krigsutbrottet en av de mest kritiska i världen”, säger internationella RK i sin senaste rapport.
Mer än en miljon döda, 4,5 miljoner flyktingar, en medvetet raserad infrastruktur är en del av facit för 5 års ockupation.
Det irakiska folkets motstånd har satt det amerikanska krigsmaskineriet på hårda prov.
För att uppnå kontroll av Irak och försvåra för motståndsrörelsen, har USA trappat upp kriget (surge) med fler soldater, utökade bomb-och markoffensiver, inmurning av hela kvarter i Bagdad och hela städer, etnisk rensning, håller öppet för delning av landet, köper miliser (arbetslösheten är 70%) m.m. Söndra och härska är USA:s urgamla kolonialmetod.
USA bygger permanenta baser och skriver långsiktiga kontrakt om fortsatt militär närvaro med den ”icke-fungerande” (kongressens revisionsbyrå) marionettregimen i gröna zonen.
FN-mandatet går ut i slutet av 2008.
70% av alla irakier vill att USA-alliansen lämnar Irak enligt Brittisk TV:s undersökning i samband med 5-årsdagen.
En undersökning gjord av Iraq Center for Research and Strategic Studies och Gulf Research Center visade redan 2006 att 90% av irakierna ansåg att situationen i Irak var bättre under Saddam Husseins regering än under ockupation.

Kriget i USA
”Seger i Irak är den enda möjligheten”, sade Bush i sitt tal i samband med 5-årsdagen.
Det finns ingen riktig vilja bland ledande demokrater och republikaner att sätta en tidtabell för tillbakadragande. Ständiga vallöften om truppreduktion har också avsikten att lugna opinionen
och mycket få soldater har tagits hem. ”Joint chiefs of Staff” understryker att den tröttkörda armén knappast orkar hålla den höga närvaro i Irak på 140 000 soldater som överbefälhavare D. Petreus vill hålla.
I en alltmer militariserad amerikansk ekonomi omfördelas budgeten i allt snabbare takt till förmån för krig. De 200.000 privat kontraktsanställda i Irak göds av krigskontrakten. Privatiseringen av kriget kräver mer analys liksom den outsoursing av ”våldsmonopolet” som nu sker. Det militär-industriella komplexet lever på krig.
Enligt ekonomerna Joseph Stiglitz och Linda Bilmes kan de hittlillsvarande kostnaderna beräknas till 3 000 miljarder om man också räknar med alla medicinska och sociala kostnader, eventuellt så mycket som 5 000 miljarder. Veckokostnaden för kriget beräknas till 3,5 miljarder. Av dessa går 10% eller 350 miljoner till trupperna som betalning men fyra gånger så mycket, 1,4 miljarder, går till kontraktsanställdas material allt från kulor till bomber.

Krigets konsekvenser för USA:s ställning i världen
USA utmanas av ”emerging markets” som Kina, Indien och Ryssland. Nya koalitioner upprättas. Den som behärskar råvarukällorna , kan utmana de andra när åtgången av oljan överstiger tillgången. (se oljekonferensen CERAWeek i början av året). Exxons vicedirektör talade dessutom om Iraks ”gudabenådade tillgångar”. Oljebolagen kräver att Iraks parlament antar den av USA skrivna oljelagen.

Fastighetsbubblor, kreditkriser, övergång av handeln till andra valutor än dollarn, jättelikt handelsunderskott och krig med lånta pengar för att behålla USA:s världsdominans , lämnar många frågetecken.

”Amerikas strategiska position i världen har försvagats” sade nyligen redaktören och förläggaren av den tyska och USA-vänliga tidskriften Die Welt
En supermakt med en alltmer militariserad ekonomi som brottas med stora ekonomiska problem , blir en farlig men även oberäknelig sådan. USA för krig i flera länder samtidigt.
Kampen om marknaderna hårdnar.

Undergrävande av våra rättsprinciper och våra demokratiska fri- och rättigheter är en allvarlig konsekvens av USA:s krig och har i och med. bildandet av Charta 2008 en organisation som ägnar sig specifikt åt dessa frågor.

Opinionen runt om i världen är ännu för svag och splittrad för att i och utanför USA utgöra en viktig pådrivande faktor för huvudkravet: USA UT UR IRAK och utgöra ett verkligt stöd för motståndsrörelsen i Irak och effektivt kräva att USA-alliansen och de krafter som samverkar med USA tvingas bort och irakierna kan bygga sin framtid i ett självständigt Irak.

Vår verksamhet under det gångna året
Under verksamhetsåret har framsteg gjorts i solidaritetsarbete för Irak. Ett brett opinionsarbete med seminarier, studiecirkel, växande lokalt arbete, kontakt och samarbete med andra organisationer och internationella samarbete har utvecklats. Ett nytt nummer av Brännpunkt Irak har kommit ut.
Samtidigt har det inom styrelsen funnits olika uppfattningar om vilken inriktning det framtida solidaritetsarbete ska ges.
Meningsskiljaktigheter har gjorts synliga och handlat om hur solidaritetsarbetet i fortsättningen ska utformas, med olika betoning på hur Iraks fiende ser ut och kan bekämpas. De olika inriktningarna kan sägas ha olika konsekvenser för Iraksolidaritets fortsatta arbete.
Under året har, av olika skäl, fyra medlemmar lämnat styrelsen.

Medlemsmöten och medlemsutskick
Föreningen har haft två medlemsmöten. På det första avhandlades framförallt situationen i Irak. Det andra var ett diskussionsmöte under temat ”Hur skall solidaritetsarbetet växa”.

Studiedag med enhetsfronten som tema.
7 oktober, ett 20-tal personer deltog. Utgångspunkt var FNL-gruppernas erfarenheter och Åke Kilanders bok om De Förenade FNL-gruppernas historia. Åke Kilander och Sköld Peter Matthis inledde. Därefter skedde en livlig diskussion. Mötet ansågs av deltagarna som mycket lyckat.

Seminarier, filmvisningar och andra aktiviteter
14 april talade Sigyn Meder om situationen i Irak och Lasse Karlsson/Attac talade om Irak och oljan på Socialt forum i Norrköping. Frågor och diskussion. Lyckat.

15 maj talade Mikael Nyberg på ABF i Stockholm om de två koloniala krigen i Irak och Somalia. Sigyn Meder talade om läget i Bagdad och USA:s upptrappning av kriget. 50-60 personer deltog.

12 augusti deltog några medlemmar med bokbord på Gnestavänsterns årliga parkmöte. Sigyn Meder talade om situationen i Irak.

27 oktober visades The Women´s Story i Göteborg i samband med ett heldagsseminarium.
Mike Powers inledde om Irak och 60-70 personer deltog. Arr. Blå stället, Folkhögskolan i Angered, Folkuniversitetet, Världskulturmuseets vänförening och Ordfront.

29 oktober visade Orionbion i samarbete med IrakSolidaritet The Women`s Story: gripande dokumentärfilm gjord av irakiska kvinnor om kvinnors liv under ockupation.
Journalisten och författarinnan Eman Ahmed Khammas som medverkar i filmen och bjudits in av IrakSolidaritet inledde filmvisningen. Livlig debatt följde på filmen.

29 oktober visades vår Fallujafilm ”Caught in Crossfire” på Museet för glömska i Norrköping.

31 oktober inledde Eman Ahmed Khammas även visning av The Women´s Story för elever på Journalisthögskolan.

31 oktober talade Eman Ahmed Khammas på vårt seminarium på ABF i Stockholm. Ett 80-tal personer deltog i det omvittnat mycket lyckade mötet.

24 november talade Ahmed Al Samraie, vice ordf. för Monitoring Net of HR in Iraq,
om Falluja 3 år efter USA:s andra stora angrepp. Ahmed redovisade en ny rapport om det fruktansvärda hälsoläget i Falluja. USA använde kemiska vapen mot civilbefolkningen. Ahmed visade skakande bilder på effekterna av dessa vapen.
Seminariet ägde rum under Socialistiskt forum på ABF. Föreningen deltog hela dagen med bokbord.

2 februari ägde seminariet Terroristjakt på svenska-ett seminarium om rättsövergrepp rum på ABF. Seminariet fick mycket beröm av både publik och talare. Trots ämnets vikt och de många kända talarna, rådde total tystnad i pressen. Katasalen var fylld med alla extrastolar som gick att uppbringa.
Talare:
Jan Guillou, författare, Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen
Anna Wigenmark, människorättsjurist Svenska Helsingforskommittén, Gösta Hultén, författare, Ingemar Folke, jurist och ordförande för föreningen FIB-juristerna. Carl Tham var mötesledare. Dokumentation är på gång.

I samband med mötet tog Gösta Hultén intitiativet till en grupp, Charta 2008, som kommer att ägna sig speciellt åt terrroristlagstiftningen och dess konsekvenser och vad som sker med allas våra demokratiska fri-och rättigheter. Idag är muslimer de drabbade.
Arr. ABF, IrakSolidaritet, FIB/K-Stockholm, FIB-juristerna och Afghanistansolidaritet.

Den lokala gruppen i Farsta anordnade två möten på Farsta bibliotek, se nedan.

Annan opinionsbildande verksamhet
Tidningsförsäljning, Fallujainsamling och flygbladsutdelning har återkommande ägt rum i Stockholm och Farsta liksom vid seminarier och andra tillfällen.

1 maj 2007 sålde vi Brännpunkt Irak och delade ut några tusen flygblad såväl på samlingsplatserna för socialdemokraterna som Vänsterpartiet och på deras avslutande möten. 59 tidningar såldes.
4 och 7 juni: 40 års ockupation av Palestina: solidaritetsuttalande och tidningsförsäljning på demonstrationerna.
4 juli: bokbord på Stortorget i den årliga protesten mot USA:s krigspolitik.
12 augusti: bokbord i samband med Gnestavänsterns parkdag i Gnesta.
24 november: bokbord och seminarium i samband med Socialistiskt forum på ABF i Stockholm.
2 september: flygblad, insamling och tidningsförsäljning i Vitabergsparken under ”Sånger mot alliansen”: mycket uppmuntrande tyckte vi som deltog.
8 september: bokbord i samband med konstutställningen ”Usch Bush” på Skarpnäcks kulturhus.
11 september: Tidningsförsäljning, flygblad på Sergels torg i samband med ”Till mänsklighetens försvar”.
23 och 26 januari: flygblad :”Gaza stryps och Irak bombas” i Palestinademonstrationerna.
15 februari: aktion utanför riksdagshuset med uttalandet mot USA:s upptrappade bomboffensiv och angrepp på den historiska staden Mosul.
Vi har framfört våra åsikter i en hel del debatter om Irak, bl.a. mediadebatt i Norrköping,
debatt om Iraks framtid på Södra teatern i maj där en övervägande proockupations-panel inbjudits och ett givande möte om Irak i januari på Södra teatern.
15-marsdemonstrationen: Förhandlingar med Nätverket och andra förberedelser inför demonstrationen.
Ung. 950 deltog i tåget och 1200 samlades på Sergels torg. Thage G. Peterson var huvudtalare, dessutom talade Mehmet Kaplan med fler. Martin Schibbye som talade för IrakSolidaritet fick uppskattning för sitt tal. Den lilla irakiska flickan som skadats av USA:s klusterbomber talade, men trots hennes familjs fruktansvärda lidande var pressen i det närmaste ointresserad av demonstrationen på 5-årsdagen av ockupationen. Minst 143 ex. av nya numret av Brännpunkt Irak såldes. Färre deltagare än förra året bör noteras. Det borde vara tvärtom.
26 mars deltog föreningen i en manifestation mot utvisning av irakiska och afghanska flyktingar. Ett brett initiativ från utvisningshotade Enayatullah Adels klasskamrater, lärare, socialdemokratiska partiet, miljöpartiet och vänsterpartiet i Hofors. Några hundra deltog.

Studiecirklar
Under året 2007 anordnade Iraksolidaritet i samarbete med ABF i Stockholm två studiecirklar. Den ena gick under vårvintern och den andra under hösten. Deltagarantalet var båda gångerna åtta personer som träffades fem gånger på ABF och en gång mera informellt i hemmiljö. Några av studiecirkeldeltagarna har blivit medlemmar i Iraksolidaritet varav två blev invalda i styrelsen på årsmötet 2007.

Fallujainsamlingen
Insamlingsresultat under året ökat med nästan 50 procent. 2005 samlades
29.319 kr,
2006 33.014 kr och under verksamhetsåret 2007 59.086.
Styrelsens målsättning att uppnå 100.000 totalt sen starten under året överträffades med
slutsumman 121.419 kr.
Många grupper t ex. Göteborg, Karlskrona gjorde viktiga insatser
för Iraks folk genom Fallujainsamlingsarbete på andra orter. Detta möjliggjorde att
styrelsen i december kunde besluta att skickar 40.000 kr av insamlade medel till Föreningen Umar al Mukhtar i Baghdad som under många år har hjälpt ockupationens offer,
främst änkor och föräldrarlösa barn.

Tidning
Styrelsen utsåg en redaktion bestående av Martin Schibbye, Christer Lundgren, Lena Schröder och Peter Emsheimer, som gjorde ett nytt nummer av Brännpunkt Irak till 5-årsdagen. Den har hittintills tryckts i 500 exemplar och sålts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nytryckning är på gång. Tanken är att redaktionen skall fortsätta sitt arbete och ta fram en ny tidning till nästa verksamhetsår. Önskemål finns också om att oftare ge ut en tidning med nyheter från Irak.

Hemsidan
Hemsidan har med viss regelbundenhet uppdaterats med analyser och beskrivningar av vad som sker i Irak. Vår verksamhet kommer snabbt ut. Hemsidan har många besökare och skulle behöva en kunnig webdesigner för att utvecklas mer.

Uttalanden och pressmeddelanden
Juni: Solidaritetsuttalande med det palestinska folket.
12 juli: uttalande med anledning av Migrationsverkets beslut att skicka tillbaka irakiska flyktingar till södra och mellersta Irak.
7 augusti: uttalande till stöd för hungerstrejkande afghaner som hotas av utvisning.
December: IS ställde sig bakom initiativet: Iraqi International Initiative on refugees: Oljeinkomster till flyktingarna.
December: gemensamt uttalande med IAON mot den inblandning till förmån för sionistiska krafter som skedde i strid med gällande resolution inför det sociala forum för en rättvis fred i Mellanöstern som skulle ha hållits i Madrid.
4 februari: Uttalande mot USA:s bomboffensiv och angrepp på den historiska staden Mosul.
5 februari: IS ställde sig bakom det för IAON gemensamma uttalandet: ”No attac on Mosul”.
Januari: IS stöder det upprop till försvar för Iraks kulturarv som cirkulerar..
kampanjer vi bedrivit som den om murbyggen i Bagdad, de olika säkerhetsplanerna för att kontrollera Bagdad och andra irakiska städer, ökade bombningar och massförstörelse.

Kampanjer
Föreningen har på olika sätt på seminarier, i tal, flygblad, uttalanden, samtal och kontakter försökt att konkret redovisa ockupationens brott mot Iraks folk och dess olika metoder att kontrollera landet: hela städer och hela kvarter i Bagdad muromgärdas av USA i stora fängelser samtidigt som media rapporterar om ”ökad säkerhet” och bombkriget som sprider död och förstörelse och driver folk i flykt ökar i intensitet. Ett brett upplysningsarbete skedde i samband med uppropet. Föreningen har fått många brev bl.a från Mona Sahlin.
Många brev vittnar om starka reaktioner mot kollektiv bestraffning, men ingen officiell reaktion vare sig i media eller t.ex. utrikesdebatten.
Föreningen har i flera år deltagit i den internationella kampanjen för Iraks akademiker och intellektuella som systematiskt mördas eller drivs i flykt.
Föreningen har också systematiskt bedrivit kampanj för att motståndsrörelsen skall ses som en legitim representant för det irakiska folket. Det irakiska folket har folkrätten på sin sida och motståndet har stort folkligt stöd.

Lokalt arbete – Farsta
Ett lokalt arbete påbörjades i månadsskiftet mars-april i Farsta med försäljning av Brännpunkt Irak på torget.
Sedan dess har Brännpunkt Irak sålts vid 10 tillfällen. Samtidigt har flygblad delats ut och namn och pengar samlats till Falluja-insamlingen.
I Farsta har även tillverkats en egen banderoll, ”USA ut ur Irak”, som använts vid bl.a. vid tidningsförsäljning
Vi har även under hösten ordnat 2 välbesökta möten på biblioteket i Farsta med Jan Hjärpe och Åke Kilander som föreläsare. Jan Hjärpe talade till nästan 60 besökare ” Om det allvarliga med kriget mot terrorismen”. Åke Kilander lärde inför 40 besöker hur ta till vara ”Erfarenheterna av enhetsfronten från arbete i Vietnamrörelsen”.
Antalet aktiva vid torgmöten har ökat från 2 till 4 stycken.

Internationellt samarbete
Föreningen bedriver gemensamma kampanjer tillsammans med IAON (International Anti-Occupation Network). På vår hemsida finns länkar till de olika organisationer som deltar.
Bland gemensamma internationella kampanjer finns t.ex.”Vägen Ut” och kampanjen till stöd för Iraks akademiker och intellektuella.
Under våren var Martin Schibbye och Sigyn Meder närvarande vid den konferens i Chianciano/Italien som uttryckte stöd för motståndsrörelsen som legal representant för det irakiska folket.
I december deltog Sigyn Meder på det alternativa möte som hölls i december i Madrid i solidaritet med folken i Mellansöstern. Såväl IAON som delegationerna fån Mellanöstern bojkottade det planerade mötet för en rättvis fred i mellanöstern när inblandning i strid med grundvalen för mötet förekom. (se även under uttalanden). Goda kontakter upprättades med de irakiska representanterna.
95 solidaritetsuttalanden med Iraks folk från hela världen, publicerades samtidigt av IAON:s medlemsorganisationer i samband med 5-årsdagen av ockupationen. Från Sverige skriver Henning Mankell.
Samarbetet ger oss ökade kunskaper om Irak, kontakter och bredare genomslagskraft. Se hemsidan.

Media
Eman Khammas intervjuades av Mustafa Can/ AB, FIB/K, Proletären och Brännpunkt Irak.
I skriften” Mångkultur, minoritet och tro” finns intervju med IrakSolidaritet.
Tidskriften Fjärde världen har gett utrymme för IrakSolidaritets verksamhet.
Radioprogrammet Konflikt handlade den 16 februari om flyktingfrågan och det flyktinginitiativ IS stöder.
Vid ett fåtal tillfällen har morden på akademiker tagits upp i SR. Pressen har många gånger fått information i denna fråga.
I SSU: tidskrift Tvärdrag dec. 2007 intervjuar Sigyn Meder Ahmed al Samraie, vice ordf. för MHRI, om Falluja.
I samband med 15 mars-demonstrationen som fick mycket ringa genomslag i massmedia, refererar Flamman och Proletären till det tal som Martin Schibbye från IS höll.

Styrelse
På årsmötet 14 april 2007 valdes:

Ulla Ask, Lasse Antonsson, Sisela Björnsson, Hadwan Haddad avgick 8/6
Eftikhar Hashem Al-Hussainy avgick 25/4, Gustav Hjertén, avgick under hösten.
Christer Kamb, Sköld Peter Matthis, Sigyn Meder, Mike Powers, Malena Rydberg, Martin Schibbye, Lasse Wilhelmson avgick 8/6

Ordförande: Eftikhar Hashem Al-Hussainy 18/4-25/4, Sigyn Meder 25/4 07 - 8/4 08
Vice ordförande Ulla Ask
Kassör: Mike Powers
Sekreterare: Sisela Björnsson
Studiecirkelansvarig: Malena Rydberg
Redaktör för Brännpunkt Irak: Martin Schibbye

Revisorer har varit: Tomas Bolme – revisor för Fallujainsamlingen, Gunnar Johansson – revisor för föreningen och Fallujainsamlingen som ordinarie och Olle Josephson – revisorssuppleant,

AU
Styrelsen har diskuterat sina arbetsformer. Som en följd av detta bildades ett arbetsutskott (AU) 25/4. Detta har bestått av Sigyn Meder, Ulla Ask samt Sisela Björnsson,

Extra årsmöte
Ett extra årsmöte hölls 7 oktober. Orsaken var att valet av valberedning måste göras om då en av de invalda personerna inte var medlem och då valberedningens ordförande avsagt sig sitt uppdrag. Eftersom fyra styrelsemedlemmar lämnat styrelsen förrättades också ett fyllnadsval till denna.

Val till valberedningen
Jan Erik Romson och Leif Erlingsson kvarstår från den gamla. Christer Lundgren, Eva Myrdal och Bodil Nilsson valdes in under mötet. Jan Erik Romson blev sammankallande.

Fyllnadsval till styrelsen
Peter Emsheimer, Jörgen Larsson och Kerstin Sumelius valdes.

Från och med 7 oktober har alltså styrelsen bestått av: Ulla Ask, Lasse Antonsson, Sisela Björnsson, Peter Emsheimer, Christer Kamb, Jörgen Larsson Sköld Peter Matthis, Sigyn Meder, Mike Powers Malena Rydberg, Martin Schibbye och Kerstin Sumelius

Styrelsemöten
Vi har haft 11 protokollförda styrelsemöten

AU
Vi har haft 10 AU-möten med minnesanteckningar

Medlemsavgiften för förvärvsarbetande fastställdes till 200 kr, för icke förvärvsarbetande till 100 kr och för stödmedlemskap till 300 kr.

Medlemsutvecklingen. Föreningen har en stabil medlemskader som sakta växer. Vi har inte haft några aktiva värvningskampanjer under året. Via studiecirkelan har en del nya medlemmar kommit.

Styrelsen för IrakSolidaritet
Senast ändrad: 2008-04-12
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .