.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
SVERIGE BÖR INTE HÅLLA KONFERENS OM IRAK
Sverker Åström i DN 080416

Det har meddelats att Sverige accepterat att stå som värd för en konferens om Irak i slutet av maj i år. Initiativet sägs komma från FN:s generalsekreterare, som handlat till fullföljande av säkerhetsrådets resolution den 10 augusti 2007 nr 1770. Syftet anges vara att hjälpa det irakiska folket att återställa ordnade förhållanden i landet och förmå omvärlden att lämna bistånd i detta arbete.
I resolutionen sägs inte ett ord om att den katastrofala situation som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupation av Irak i mars 2003. Två miljoner irakier har tvingats lämna sitt land. En och en halv miljon  har blivit internflyktingar. Säkert över 100.000 civila irakier har mist livet. Ansvaret för att stabilisera landet vilar helt och hållet på den amerikanska administrationen. Det är den som måste organisera och finansiera återuppbyggnaden.
Det är i detta ljus man måste betrakta den tänkta konferensen i Stockholm. Den kommer oundvikligen att innebära ett försök från amerikansk sida att vinna omvärldens stöd för den fortsatta aktionen i Irak och en indirekt accept av det berättigade i angreppet och ockupationen.

Sverige har inget som helst skäl att stödja USA i dessa strävanden. Vi får inte för ett ögonblick utsätta oss för risken att framstå som Tony Blairs efterföljare i rollen som USA:s lilla pudel i Europa. Risken ökas av att vi har en utrikesminister som från första början helhjärtat stött den amerikanska Irakpolitiken.
Om det på detta stadium är möjligt bör konferensen i Stockholm inställas.
Senast ändrad: 2008-04-17
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .