.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

”Flyktingkatastrofen som förorsakats av den USA-ledda invasionen och den följande väpnade konflikten har nått chockerande proportioner. Miljoner människor i fara har flytt sina hem och de flesta kämpar för att överleva. Krisen för Iraks flyktingar i och utanför landet har tragiska proportioner."

Trots det har världens regeringar gjort lite eller ingenting för att hjälpa. Amnesty International är djupt oroat att misslyckandet med att göra något åt krisen, bidrar till att de människor som tingats fly sina hem för söka efter säkerhet, kommer att få erfara att skyddet för mänskliga rättigheter erodera än mer”, säger Amnesty International i rapporten "Iraqi refugee Crisis worsening” 15 juni i år.

Amnesty anklagar USA och andra nationer att måla upp en falsk bild av trygghet och fly från sitt ansvar.
Enligt FN var siffran för flyktingar i juni 2008 4,7 miljoner.

UNHCR uppger att det är svårt på grund av bristande säkerhet att nå ut med hjälp till Iraks 2 miljoner internflyktingar och att säkerhetsläget idag inte tillåter att flyktingar sänds tillbaka till Irak. Det strider mot UNHCR:s rekommendationer.

 

På P1 hörde vi den 17 september politikern Abir Alsalami (som har en obändig tro på USA:s demokratiska ambitioner) tala om hur lugnt det är i Bagdad. Hon kan gå ut och promenera.

Yusra Moshtat, miljöinspektör i Göteborg, påpekade i samma program att det är 50 grader varmt i Bagdad och att det inte finns rent vatten, inga kylskåp fungerar när inte elen fungerar. Vardagslivet är omöjligt. Journalisten Urban Hamid påpekade att det på vissa håll råder 80 % arbetslöshet.
Dock var det bestående intrycket från programmet att Bagdad är en allt säkrare stad. Denna vision av Bagdad går igen i svenska media. Inget ifrågasättande av ockupationen sker i mainstream media.

Bagdad har i stor utsträckning segregerats och många Bagdadbor har flytt. Höga murar omgärdar hela kvarter i Bagdad. Kontroller sker när man ska in eller ut. Soldater, vakter, tanks och betongblock finns överallt.
Fånglägren är fulla och i offensiver i olika delar av Bagdad har mängder av folk förts bort.
Ett fåtal flyktingar återvänder från utlandet. Vid intervjuer visar de sig att pengarna är slut, de får inte förnyat visum i Syrien eller har inte råd att muta polisen. Deras hus i Bagdad har i många fall intagits av miliser eller delats ut till andra när USA låtit segregera befolkningen efter religiös tillhörighet. Många tvingas bli internflyktingar när de inte har råd att stanna i Syrien eller Jordanien där huvuddelen av Iraks flyktingar finns.

Migrationsöverdomstolen fattade i juli förra året det absurda beslutet att det ”inte råder väpnad konflikt i Irak” och i februari i år träffade Carl Bildt sin gröna zon ”kollega” och kom överens om att irakiska flyktingar ska kunna skickas tillbaka även till södra och mellersta Irak. Beslutet strider mot UNHCR:s nuvarande rekommendationer.

Flyktingarna måste kunna uppge att de är personligen hotade för att få stanna i Sverige. De måste kunna ange ”individuella” skäl. Det räcker inte med att bomberna faller och du kan träffas. (Exempel från samtal med Migrationsverket).
Irakiska flyktingar, oberoende av asylbehov, kan inte söka visum på en svensk ambassad i t.ex. ett grannland. De tvingas anlita människosmugglare och söka asyl när de kommer hit.
Asylrätten är med dessa rådande förhållanden i fara. Människor i fara måsta ha rätt att söka asyl på närmaste svenska ambassad.

Broderskapsrörelsen med fler ställer det kravet.
Sverige anpassar sig allt mer till en tuffare EU- hållning gentemot flyktingarna.

Sverige har tagit emot mer än hälften av Iraks flyktingar som kommit till Europa.

Lilla Södertälje har fler irakiska flyktingar än hela USA, vilket Anders Lago (s) varit i Washington och påpekat för kongressen.

 

Dr. A.S. Altaii (professorstitel i sociologi vid Bagdads universitet) gjorde för Röda Korset/Stockholm  en undersökning ”Multiculturalism and Social Integration”. 50 irakier intervjuades. Det visade sig att alla hade arbete i Irak innan de lämnade landet. Idag är 92% arbetslösa.

Propagandabilden av ökad säkerhet i Irak inför presidentvalet skadar flyktingarnas sak och har föga med verkligheten att göra.

Irak bombas varje dag. Stora offensiver äger rum dagligen och civila dör dagligen.

Det är tyst i media.
Refugees International rapporterar i artikeln ”The Iraqi Displacement Crisis” om den katastrofala bristen på säkerhet och bristande hjälpinsatser.

 

För IrakSolidaritet är det självklart att ockupationen måste upphöra så att fler människor inte drivs i flykt och att flyktingar kan återvända under säkra former.

 

Under tiden måste flyktingarna få hjälp!

 

Statistik från Migrationsverket
Under 2007 kom 18.559 irakiska flyktingar till Sverige. Av dem var 3.290 barn av vilka 621 kom ensamma.

 

Under 2008 t.o.m. augusti har 14.650 irakiska flyktingar kommit till Sverige. Av dem var 1046 barn, varav 325 ensamkommande barn.

 

2007 avvisades 19 irakier med tvång och 193 återvände självmant. En del av dem kan ha begärt återvändandebidrag.

2008 avvisades 41 irakier (t.o.m aug) och 638 återvände självmant.
De tvångsavvisade har även sänts till södra och mellersta Irak, men uppgift på fördelningen kunde Migrationsverket inte uppge.

Enligt statistik i januari 2008 hade 72%  under 2007 beviljats uppehållstillstånd i Sverige.
Den siffran sjunker starkt och eftersom risken att tvångsutvisas ökat, kan vi nog utgå från att allt fler irakier blir ”papperslösa”, ”illegala” och lever under jord.

IrakSolidarititets inställning återspeglas i uttalande till Migrationsöverdomstolen juli 2007.
USA är även ekonomiskt ansvarig för flyktingkatastrofen och världen måste kräva att de betalar.

Världssamfundet måste också ta sitt ansvar och de Irakiska flyktingarna har även rätt att få del av inkomsterna för Iraks olja.

Läs om flyktinginitiativet och skriv på!

Senast ändrad: 2008-09-23
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .