.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Kampen om Iraks "svarta guld"

”Jag gissar att varje internationellt företag som vet att Irak välsignats med fantastiska gudabenådade naturtillgångar är intresserat”, säger Exxons vice vd Daniel Nelson.
USA, Väst och bolagen gillar inte gällande irakisk oljelag från 1967. De vill påtvinga Irak en ny olje- och gaslag som ”legaliserar” utförsäljning. Ännu så länge har parlamentet stått emot. Den nya lagen har inte folkligt stöd.
”Både Iraks regering och det kurdiska styret i norr agerar som om oljesektorn redan hade privatiserats”, skriver Lasse Karlsson från Attac som uppdaterar läget i kampen om Iraks olja. Läs Lasse Karlssons artikel och ta del av länkar.
090608

Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja

Uppdatering 8 juni 2009
Lasse Karlsson
Spelet om Iraks olja fortsätter och motsättningarna mellan olika aktörer och intressen är tydligare än någonsin. Den gällande oljelagen från 1967 föreskriver att varje avsteg från statlig kontroll och produktion ska godkännas i parlamentet men både Iraks regering och det kurdiska styret i norr agerar som om oljesektorn redan hade privatiserats. Oljeminister Hussein al-Shahristani har kallats till en utfrågning i parlamentet efter uppmaning från 140 ledamöter.

Ett förslag till ny oljelag som tillfredsställde ockupationsmaktens krav på avnationalisering och fördelaktiga kontrakt för utländska oljebolag godkändes av Iraks regering i slutet av 2006. Men närmare två och ett halvt år senare har lagen ännu inte behandlats av parlamentet. Orsaken är oenighet inom regeringen och att denna inte törs lita på att parlamentet godkänner förslaget som saknar förankring hos allmänheten som betraktar oljan som en nationalegendom som ska kontrolleras av irakierna själva. Situationen kompliceras av att den omdiskuterade nya oljelagen måste kompletteras av ytterligare tre lagar. En avser fördelningen av oljevinsterna inom Irak, en annan hur Oljeministeriet ska omorganiseras till att bli en regleringsfunktion och en tredje hur det nationella oljeföretaget, INOC, ska överta uppgifter från Oljeministeriet.  De två senare lagarna har ännu inte översänts till parlamentet.

Trots detta har oljeminister Hussein al-Shahristani inlett två förhandlingsrundor om långtidskontrakt med utländska oljebolag. Också detta har skett utan parlamentets godkännande. En annan mycket kontroversiell fråga är det kontrakt om gasutvinning i Basra som sedan en tid förhandlas fram mellan Oljeministeriet och Shell. Det uppges att kontraktet ska undertecknas i september.

Samtidigt har den kurdiska delstatsregeringen stiftat en egen oljelag och skrivit närmare två dussin kontrakt med olika mindre oljebolag. Kontrakten har förklarats olagliga av oljeministern. Två andra kontrakt om oljeutvninning från fälten Tawke och and Taq Taq i den kurdiska regionen ledde till att olja började levereras på pipeline till Turkiet 1 juni. Dessa kontrakt tycks däremot ha accepterats av centralregeringen; därmot är det oklart vem som ska betala de berörda oljebolagen, bl a norska DNO, för deras utvecklingskostnader.

De parlamentsledamöter som krävt en utfrågning av oljeminister Hussein al-Shahristani har olika motiv.  Den officiella förklaringen är framförallt missnöje med produktionen och underhållet i oljesektorn. Trots att mer än sex år har gått sedan USA invaderade Irak är produktionsnivån lägre än den var före kriget. I april 2009 producerades 2,3 miljoner fat om dagen. Före kriget producerades mellan 2,5 och 3 miljoner fat om dagen. Det finns också kritik mot oljeminjisterns sätt att sköta förhandlingarna om nya oljekontrakt och dessutom föreligger misstankar om korruption inom oljedepartementet. Man kan inte utesluta att frågan om misstroendeförklaring mot ministern väcks i parlamenteet; dessutom finns rykten om att premiärminister Maliki har planer på att avsätta oljeministern.  al-Shahristani har meddelat att han ställer upp för en diskussion men hävdar också att utfrågningen är ett led i parlamentsledamöternas försök att profilera sig inför det kommande parlamentsvalet. Det har uppgetts att utfrågningen i parlamentet ska äga rum i juni.

Mera  läsning om Iraks olja:
Dragkampen om Iraks olja. Tidskriften Brännpunkt nr 3. Aktuell beskrivning av läget i februari 2009. Av Lasse Karlsson.
Den irakiske oljeexperten Dr. Faleh Al Khayats tal I Europaparlamentet mars 2009.
Striden om Iraks olja trappas upp. Dagens Nyheter 20 mars. Av Michael Winiarski.
Oljan – Iraks förbannelse. Folket i Bild 12/2008. Historiskt perspektiv på det aktuella läget. Intervju med förre oljeministern Issam al-Chalabi. Av Lasse Karlsson.
Oil Law Progress? Om turerna kring de nya oljelagarna.
Iraqi oil politics. Om kritiken mot oljeminister Hussain al-Shahristani och behandlingen av oljefrågorna i det irakiska parlamentet.
Lingering in the pipeline. Om den komplicerade situationen med kontrakt och oljeutvinning i den kurdiska regionen.
Iraq Oil Report informerar fortlöpande om oljefrågan i Irak. Man kan också prenumerera på deras nyhetsbrev.
090608

DNO är en skam för Norge
”Det DNO håller på med nu är en skam för Norge. De stöder ett genomruttet system. Jag kan inte förstå att regeringen inte går in med starkare signaler till DNO och StatoilHydro om hur de ska förhålla sig, säger Reidar Visser, Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Reidar Visser är Irakexpert.
DNO är det norska oljebolag som skrivit oljekontrakt med KRG (Kurdistans regionala regering) i strid med rådande oljelag.
Oljebolagen i USA och Väst står i kö för att ta för sig av ”guldgruvan” Irak som Sveriges handelsminister uttryckte det när hon var i Bagdad och deltar därmed i en regionalisering av Irak som syftar till privatisering av Iraks nationaliserade olja i strid med den irakiska folkmajoriteten.
Iraks olja nationaliserades mellan 1972-76. Inkomsterna från oljan bekostade fri utbildning och sjukvård. Visser menar att Norge på detta sätt ger KRG ett större förhandlingsutrymme att splittra landet med allvarliga konsekvenser.
Den amerikanska politiken har på olika sätt understött sekterism och splittring och driver nu sitt spel för att genomdriva USA olje-och gasplan för Irak som ska bjuda ut landets tillgångar till försäljning. Motståndet är stort i Irak mot detta förslag och omvägar tas via KRG som bräckjärn och på andra sätt. Obama har tillsatt en vice-president, Joe Biden, som öppet förespråkar delning av Irak, påtvingar landet en variant av federalism som gynnar splittring.
 
Den irakiske oljeexperten Issam al Chalabi som bjöds till Sverige i november 2008 av IrakSolidaritet intervjuades i press och av radions Konflikt.
Vi publicerar här två av intervjuerna.
Oljan - Iraks förbannelse/ FIB/K
Realtid
090211
Föredrag av
Issam al-Chalabi
Följande är inledningen till det föredrag som hölls av Issam al-Chalabi vid den 27 konferensen ”Olja och Pengar” i London 18-19 september 2006. Al-Chalabi har tidigare varit oljeminister i Irak och president för det Irakiska Nationella Oljebolaget.
”Sedan upptäckten av olja i Persien i slutet på artonhundratalet och i Irak i början på nittonhundratalet har oljan stått i fokus vid alla viktigare händelser i Mellersta Östern.
Oljans fördelning i olika delar av regionen var en avgörande faktor vid gränsdragningen mellan de nyligen etablerade arabiska staterna. Detta för att säkerställa de stora världsmakternas intressen efter det osmanska imperiets fall. Det finns talrika händelser, konflikter och till och med krig där oljan varit en central fråga om inte den enda frågan. Dessutom har dess vikt vuxit med åren då världens beroende av Mellersta Österns olja har ökat. Med två tredjedelar av världens oljereserver och en tredjedel av dess gasreserver, har Mellersta Östern, särskilt den region som omger Persiska Viken, blivit vital för världen och kommer att förbli så för många år framåt”.

Senast ändrad: 2015-08-26
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .