.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Seminarium om Iraks svarta guld,  flyktingar och krig
9 november 2008 på ABF i Stockholm

Kl. 12.30 - 17.00

9 november 2008 på ABF i Stockholm
Kl. 12.30 - 17.00
Irak fem år senare - vem kontrollerar oljan och varför är 20 % av landets invånare på flykt?

Här följer information och länkar till seminarier, intervjuer, tal och kommentarer

Talare:
Issam Al-Chalabi framstående olje- och gasexpert, chef för
Iraks Nationella Oljebolag från 1983 och oljeminister i Irak 1987-1990.

Hana Al-Bayaty filmare och skribent i egyptiska al Ahram, medlem i
Brussells Tribunal och koordinator för flyktinginitiativet: irakiska
oljeinkomster till irakiska flyktingar.

Marianne Laanatza, Mellanösternexpert.
Anders Sundquist, jurist på Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande.

Moderator: Mathias Cederholm, historiker från Lunds universitet.

Arr: IrakSolidaritet i samarbete med ABF och med stöd av
FIB/K Stockholm, FIB-juristerna, Afghanistansolidaritet
och Fjärde Världen. (Inträde 50 kronor).


”Irak är ett ockuperat land. Dess styre och lagar saknar legitmitet enligt internationell rätt. USA skulle aldrig ha varit där om det inte hade varit för Iraks olja”, sade  Issam Al-Chalabi.

I samband med seminarier i Stockholm och Uppsala, fick  publiken ett stycke levande irakisk oljehistoria. Issam Al-Chalabi redogjorde för kolonialmakternas kamp om Iraks ”svarta guld”.
Samma bolag som tvingades bort när nationaliseringen av Iraks olja slutfördes i början av 70-talet, vill ockupationsmakten med våld ge tillbaka kontrollen av det som Sveriges handelsminister kallar” guldgruvan Irak”. Den av USA dikterade ”oljelagen” som Iraks ”regering” undertecknat, har stött på hårt motstånd. Det irakiska folket, teknikerna och specialisterna och stora delar av parlamentet har sagt nej. Påtryckningarna på parlamentet är mycket stora från Bushadministrationen, bolagen med fler.
Issam Al-Chalabi startade som ung ingenjör i oljeindustrin, ledde flera av de stora projekten i uppbygget av Iraks nationella industri. Han blev ordförande för Iraks Nationella oljebolag och oljeminister mellan 1987-1990.

Hana Al-Bayaty talade om det ockuperade Irak och den situation som drivit 20 % av Iraks befolkning i flykt inom eller utanför landet.
Det är den största flyktingkatastrofen i världen idag och ockupationsmakten bär det fulla ansvaret.
Hon redde ut mycket av den desinformation som råder i Sverige om ”våldet” och ”sekterismen” i Irak. Dels är det ockupationsmaktens våld, dels miliser från olika regeringspartier, dels privat kontraktsanställda: en armé av legoknektar som ostraffat härjar i landet. Våldet är politiskt betingat.  Ockupationsmakten påtvingar landet en sekteristisk politik, rensar etniskt, splittrar o delar för att söndra och härska. På detta sätt hoppas USA behålla kontrollen av Irak, Mellanösterns hjärta. Amerikansk-israeliska planer förespråkar balkanisering av arabvärlden
USA införde val , TAL, (Transition Administration Law) enligt etnisk och religiös uppdelning med kvoter för olika grupper.
Irak var ett sekulärt land där aldrig någonsin frågan ställts om du är sunni eller shia i samband med folkräkningar.
USA importerade och förde till makten de mest fundamentalistiska och bakåtsträvande partierna som SCIRI och Talabani och Barzanis partier. Partier som dessutom pläderar splittring av landet i strid med olika internationella undersökningar som visar att Iraks folkmajoritet försvarar Iraks suveränitet och enhet.

Hana påtalade Negropontes roll i Irak. Negroponte (då ambassadör i Honduras) byggde på och finansierade de dödskvadroner som härjade i Centralamerika på 80-talet. Samma sak i Irak. Även i Irak var han ambassadör i Bagdad under en period av ockupationen.

USA har förstört hela den irakiska staten. Dess armé och tjänstemän avskedades. Arkiv, institutioner, muséer, bibliotek, skolor, universitet, sjukhus, vatten-elanläggningar, allt plundrades och förstördes. Hela städer har lagts i ruiner som Falluja, och Al Qaim. Landets infrastruktur är medvetet ödelagd.
De multinationella bolagen tjänat grova pengar på en nästan obefintlig uppbyggnad.
”Irak står  i främsta ledet i antiglobaliseringskampen”.

Hana påtalade att allt som kommer från en illegal ockupation är illegalt folkrättsligt: regeringen, parlamentet, valen, ingångna kontrakt etc.

Det pågår ett folkmord i Irak som måste stoppas! Allt tal om ökad säkerhet är illusionsmakeri.
Irak är ett misslyckande för USA, den största militära makten i världshistorien.
Den möter ett motstånd och detta motstånd är det irakiska folkets legala rättighet.
Iraks folk har stöd i folkrätten att göra motstånd” med alla medel”.

Några skriver, andra målar och många tar till vapen. Det är inte möjligt att göra motstånd utan folkligt stöd.
Om något land i världen erkänner  det legala motståndet, får dess representanter en möjlighet att komma och tala om situationen.
Iraks folk kämpar även för oss.
Hanas tal:
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4 kommer


USA:s hegemoni utmanas

Mellanösternexperten Marianne Laanatza diskuterade Irakockupationen i en vidare geopolitisk kontext
.
USA hade flera syften bakom invasionen, exempelvis att stödja Israel, försvaga OPEC och att skapa ett prejudikat för en än mer offensiv utrikespolitik utan behov av att jämka politiken gentemot det internationella samfundet. Men ett centralt syfte som Laanatza underströk var försöket att med Irak skapa en modellstat inför det större projektet att driva igenom ett frihandelsområde i Mellanöstern, MEFTA. Detta projekt startades upp i samband med invasionen och ledde utöver den nyliberala ockupationspolitiken i själva Irak till att en handfull ytterligare länder under hårda påtryckningar knöts till USA med handelsavtal. Avtalen innefattade en rad begränsningar av hur dessa länder skulle utforma sin inhemska ekonomi, i enlighet med USA:s agenda under de senaste decennierna, det s.k. Washington Consensus. Men enligt Laanatza är det viktigt att se hur USA:s självsvåldiga agerande inte skett i ett vacuum, utan tvärtom kommit att möta nya motkrafter i och med ekonomiska och politiska maktförskjutningar, i synnerhet i Asien. Mest tydligt ses detta i framväxten av den centralasiatiska samarbetsorganisationen SCO (Shanghai Cooperation Organisation) med Ryssland, Kina och fyra av de mindre centralasiatiska länderna, som bildades 2001 med den tidigare organisationen Shanghai Five som grund. Fr.o.m. Irak-invasionen 2003 har man kunnat se hur denna grupp i tilltagande grad agerat självständigt gentemot USA och alltmer börjat samordna politikområden som utrikes-, säkerhet-, energi- och industri-politik. Bl.a. har man hårt drivit frågan att få bort de illa omtyckta amerikanska militärbaserna i Centralasien, och redan nått en lång bit på vägen. Iran, Indien och Pakistan är i dagsläget observatörer i SCO, vilket innebär ytterligare utmaningar för den amerikanska Asien- och Mellanösternpolitiken. Talande är t.ex. hur det tidigare lojala Saudiarabien trots tryck från Washington lovat Indien och Kina att i första hand lyssna på dem och inte på västländerna i frågor om oljepriset. Inte oväntat har också MEFTA-projektet gått i stå, samtidigt som EU genomför egna liknande förhandlingar i Mellanöstern, och Kina ökar sitt inflytande med oljekontrakt och andra ekonomiska samarbeten i regionen. Den multipolära värld som idag ofta diskuteras som en trolig framtid är redan på väg.


Mathias Cederholm

Juridiskt om en katastrofal flyktingpolitik
Anders Sundquist, jurist på Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande, redogjorde initierat på seminariet för den juridiska bakgrunden till den ändrade praxis som den svenska asylpolitiken genomgått under det senaste året. Denna ändrade praxis har blivit oerhört tydlig vad gäller flyktingar från Irak, för vilka nu bifallsfrekvensen har sjunkit från över 80% till kring 20%. Huvudorsaken är den EU-anpassning av utlänningslagen som genomfördes 2006, och som innebar att flyktingar nu prövas individuellt enligt definitionen av skyddsbehov och att dessutom en äldre paragraf om ”politiskt humanitära skäl” tagits bort. Skydd kan sökas med hänvisning till väpnad konflikt och risk för eget liv, men som bekant använder migrationsdomstolarna sig nu av en definition av ”väpnad konflikt” som inte gäller för dagens Irak, enligt denna definition ska strider ske mellan väpnade grupper som bägge har territoriell kontroll. Detta avviker från den vidare folkrättens definition men kan anses juridiskt giltigt eftersom ett regeringsbeslut 1999 öppnat för tolkningar som är snävare än folkrätten. Man kan i sitt stilla sinne fundera över om flertalet forna tiders ockupationer och befrielsekrig med miljontals offer därmed inte ska betraktas som krig. I den efterföljande diskussionen rådde enighet kring behovet av ett tryck från allmänheten på migrationsdomstolarna och även på politikerna att ändra definitionen av väpnad konflikt till att vara förenlig med folkrätten.
Mathias Cederholm

Snart sex år efter Förenta Staternas anfallskrig och ockupation av Irak är var femte irakier på flykt från sitt hem. Oljeutvinningen som nationaliserades för 36 år sedan bjuds åter ut ”i den största  utförsäljningen någonsin av oljetillgångar” till utländska oljebolag - med särskild gräddfil för sex stora: British Petroleum (BP), BHP Billiton, Chevron, Exxon Mobil, Shell, och Total.

Här följer information och länkar till seminarier, intervjuer, tal och kommentarer.
”Irak är ett ockuperat land. Dess styre och lagar saknar legitmitet enligt internationell rätt. USA skulle aldrig ha varit där om det inte hade varit för Iraks olja”.
I samband med seminarier i Stockholm och Uppsala, fick  publiken ett stycke levande irakisk oljehistoria. Issam Al-Chalabi berättade om kolonialmakternas kamp om Iraks ”svarta guld”.
Läs mer
Issam Al-Chalabi föreläste 10 november på UI om “Oil, the US and the future of Iraq`s Economy”.
11 november på Stockholms universitet på inbjudan av Utrikespolitiska föreningen.
12 november på Uppsala universitet på inbjudan av professor Kjell Aleklett/Global Energy Systems, Institutionen för Fysik och Astronomi.
Läs även

USA vakar över Iraks välfyllda oljekällor. Bitte Hmmargren i SvD

”Irak skänker bort sin olja”. David Hässler, REALTID.se
Olja och politik, larsingemar.blogspot.com, Under Ytan
Iraks olja i fokus på föreläsning. Upsala Nya Tidning
Lyssna på Konflikt/P1 29 november. Intervjuer med Issam Al-Chalabi och Hana Al-Bayaty
Intervju TV8
Dr Al-Chalabi’s visit to Uppsala University was concluded with a lecture where approximately 200 students, university employees, the public and the press also could hear part of what we had discussed

Från seminariet 9 november. FiB/K
Från seminariet på Uppsala universitet. FiB/K
Issam Al-Chalabi på Utrikespolitiska Institutet. Proletären
Oljan - Iraks förbannelse, FIB/K

ABF är för det fria ordet
läs mer

Senast ändrad: 2011-12-31
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .