.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Obama och Irak

Inför 7-årsdagen av ockupationen
Daniel Ellsberg
utvärderar ett drygt år med Obama

Daniel Ellsberg blev känd över hela välden när han läckte de s.k. Pentagonpappren om Vietnamkriget.
”Jag tror helt enkelt inte att Obama någonsin haft för avsikt att ge upp permanenta baser, bemannade av tiotusentals USA-soldater och legoknektar”.
läs mer

Inför 6-årsdagen av ockupationen
Obama måste lyssna på det irakiska folket. De vill att USA lämnar Irak.
Obama har haft medvind, engagerat gräsrötterna, väckt förhoppningar om fred och välfärd. Han skriver historia som USAs förste svarte president.
Trycket från gräsrötterna och deras förväntningar kommer att vara stort, men det gäller även trycket från Pentagon, hökarna bland hans medarbetare, krigs-och oljeindustrin och andra starka intressenter.
Frågan är om inte endast ett ökat folkligt tryck på Obama-administrationen kan bidra till att stoppa krigsäventyren!

Obama tar över efter Bush, en president som med lögner om massförstörelsevapen och Iraks koppling till Al Qaida, angripit Irak i strid med folkrätten. Ockupationen har kostat Iraks folk 1,3 miljoner döda. 4,8 miljoner har drivits i flykt inom och utanför landet. Mellan 1-2  miljoner änkor och miljoner föräldralösa barn är ockupationens skörd. USA har avsiktligt ödelagt den irakiska staten, förstört institutioner, regeringsbyggnader, bostäder, bibliotek,  arkiv, muséer, skolor, moskéer, fabriker och broar…Den irakiska infrastrukturen är ödelagd och det irakiska folket har medvetet berövats sin och mänsklighetens kulturarv.

Obama tar över ett USA i svår ekonomisk kris. Han tar över en supermakt på nedgång som inte vill anpassa sig till läget. En supermakt vars armé är omvittnat sliten och dessutom ska fördela sina resurser över växande slagfält i Asien och annorstädes. Ska kampen om marknaderna leda till eskalering av krigen eller..? Vårt hopp står till folken.

I sitt invigningstal sade Obama att Bush ”inte står ovanför lagen”, men inte ett ord om nödvändigheten att ställa Bush-Cheney-Rumsfelt-Gates och övriga krigsförbrytare inför rätta.
Kommer Obama att göra det enda rätta eller bli medskyldig till Bushadministrationens brott?
Kommer Obama att dra tillbaka amerikanska stridande förband inom 16 månader och uppfylla vallöftet?

Vad innebär ett ”ansvarsfullt tillbakadragande av amerikansk trupp”?
Enligt PIPA-ORBs undersökning i mars 2008 vill 70% av det irakiska folket att USA lämnar Irak? Kommer Obama att lyssna på dem? Enligt försvarsminister Gates har den ”nya amerikanska administrationen ingen som helst avsikt att lämna Irak”. ”Motståndet kan ta fart igen mot USAs trupper” och ”hårda tider kan stunda för våra trupper”. ”Det handlar om åratal framöver”. Samtidigt kommer USA att förstärka sina militära insatser i Afghanistan och Pakistan.
Obama har vid flera tillfällen understrukit att ”kvarvarande trupper" (residual forces) ska stanna i Irak. Det kan röra sig om 90.000 soldater (se tidigare artikel).
Obama tänker inte lämna Irak!

Enligt Säkerhetsavtalet kan den irakiska marionettregeringen bjuda in de amerikanska styrkorna att stanna längre i Irak.
Har Obama sagt ett ord om den största kontingenten av stridande: de 10.000-tals legoknektarna bland de 200.000 privat kontraktsanställda?
Har Obama sagt något om den lukurativa krigsindustrin? Ska den börja ställas om till civil produktion?

Vad ligger bakom Obamas val av Joe Biden till vice-president? En krigshök som lagt fram en plan för delning av Irak mot befolkningens vilja och kallar sig ”sionist”. Han talade i München 090207 och kräver att Europa ställer upp för USAs krig. Europa och NATO måste engagera sig mer. Då kan vi ha ”dialog”, säger han.
Varför finns så många hårt belastade hökar från den tidigare administrationen eller en utrikesminister som aldrig tydligt uttalat sig mot Irakkriget?
Carterdoktrinen från 23 januari 1980 handlar om kontrollen av ett fritt flöde av olja från Mellanöstern till USA?  Ska USA fortsättningsvis även med militära medel ”hindra alla försök av en utomstående makt att få kontroll över regionen kring Persiska viken”? Regionen ”är vital för USAs intressen”.
”Kommer Obama att ta avstånd från Carterdoktrinen?". Vi ställer frågan tillsammans med professor Michael Klare (Hampshire College, expert på freds-och säkerhetsfrågor).

Kommer USA även fortsättningsvis utöva press på det irakiska parlamentet att godta den USA-dikterade olje och gas-lagen? Kommer antagandet av denna lag anses vara en (benchmark) för ”demokrati och nationell försoning” även för Obama och hans administration? Ett lagförslag som leder till våld och etnisk rensning. Iraks oljereserver ligger under fler provinser. Alla former av uppdelning mellan etniska religiösa grupper leder till våld. ”Kongressen godkände som utvärderingsgrund nr 1: Privatisering av Iraks olja för USAs bolag”. Ann Wright som skrivit artikeln arbetade 29 år i USAs armé och pensionerades som överste. (Se fler oljeartiklar lägre ner på startsidan).
Ett antal internationella undersökningar visar att en stor majoritet av alla etniska grupper i Irak vill ha central kontroll av Iraks olja och ägd av statliga irakiska bolag, 63% enligt undersökning 2007.

Obama gör liksom Bush ”kampen mot terrorismen” till en huvudfråga och avser att skicka fler amerikanska soldater till Afghanistan i ett hopplöst krig där Obama poängterar att USA ska ägna sig åt det militära och inte bry sig om ”demokratibygge”. Kontraterrorism ska även understödjas i Pakistan.
Obama`s program för krig.

Obama har lovat stänga Guantánamo inom ett år. En symbolhandling. Det är ännu inte helt klart vad som ska ske med de 247 kvarvarande fångarna varav många är helt oskyldiga och en majoritet helt enkelt blivit sålda till amerikanska armén i Pakistan som terrorister.
Vad sker med de otaliga hemliga fånglägren i Irak och på andra håll i världen?

Kommer hemliga och illegala överlämningar av kidnappade fångar till hemliga fångläger (black sites) att fortsätta?
Obama preserves renditions as counter-terrorism tool
US rendition flights to continue
Kommer Obamas USA att fortsätta förse Israel med en stor del av landets vapen, flyg, bränsle och oljeprodukter som nu använts mot Gazas befolkning och i tidigare angrepp.
Gaza invasion: Powered by the US

Iraks folk vill att USA lämnar Irak.
Sammanfattning av några undersökningar.


Befälhavarna i Irak vill ha långsammare tillbakadragande av amerikansk trupp.

Joe Biden, Obamas vice-president anser att NATO måste ta ansvar för Persiska viken och Centralasien. USA vill inte släppa kontrollen över de energirika staterna, men i takt med den amerikanska arméns sönderfall och svårigheter att räcka till för alla krig, uppmanas NATO att hjälpa till. Detta är essensen i ”dialogen” med Europa.

Biden är inte populär i Irak. Hans delningsplan för Irak möter stort motstånd. Olika undersökningar visar att en majoritet av irakierna vill ha en stark central regering. De förberedelser för delning USA stött och/eller blundat för har lett till etnisk rensning och våld. Olika grupper inom det av USA påbjudna valsystemet på grundval av etnisk och religiös tillhörighet i det tidigare sekulära Irak slåss om makt, olja, gas och vatten.
Om Bidens delningsplan. Se sid 40 i Brännpunkt nr 2.

Senast ändrad: 2010-02-18
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .