.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
"DEMOKRATIN"
REGIMEN I IRAK
FOLKRÄTT
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

FNs 10e session om mänskliga rättigheter
Återinsätt en speciell rapportör för Irak

Miguel d´Escoto Brockman, FNs Generalförsamlings ordförande, talade den 4 mars inför FNs människorättsråd som hållit sin 10e session under mars månad. Fader Miguel (präst till yrket) fördömde USA:s angrepp och ockupation av Irak i hårda ordalag. Han krävde att FN åter tillsätter en speciell rapportör för Irak. Innan ockupationen hade FN en specilell rapportör i Irak under 20 år. I samband med angreppet på Irak 2003 drogs tjänsten in.
Irakiska och andra MR-organisationer har länge ställt krav på en speciell FN-rapportör för Irak. Detta krav förtjänar svenskt stöd.
Läs på svenska vad D´Escoto säger om Irak och hela talet på engelska.

Om Irak
Utdrag ur talet hållet av Miguel d´Escoto Brockman
Slutligen manar jag rådet att fokusera på de omfattande problem som de massiva kränkningarna av mänskliga rättigheter i Irak har skapat. Samtidigt som världen ska ta till sig omänskligheten under invasionen av Gaza, lever vi med Irak som ett samtida och pågående exempel på hur det olagliga bruket av våld obevekligen leder till mänskligt lidande och åsidosättandet av mänskliga rättigheter. Det illegala våldet har skapat ett antal prejudikat som vi inte kan låta stå oemotsagda.
Att användandet av våld i Irak är olagligt kan inte ifrågasättas då sådana handlingar står i skarp kontrast mot förbudet av användning av våld beskrivet i artikel 2 (4) i FN-deklarationen.
Angreppen mot Irak och Afghanistan kan inte rättfärdigas. Dessa ockupationer utgör illdåd som måste fördömas och förkastas av alla som anser att lag och rätt ska råda i internationella förbindelser.
Pålitlig och oberoende expertbedömning uppskattar att över en miljon irakiska medborgare har mist livet som en direkt följd av den olagliga invasionen av deras land.
De olika FN-observatörer som bevakar  mänskliga rättigheter har lagt fram rapport efter rapport som dokumenterar den ändlösa upprepningen av kränkningar av krigets lagar, barnens och kvinnornas rättigheter, sociala rättigheter, den kollektiva bestraffningen och behandling av krigsfångar och olagligt fängslande av civila.
Dessa förbrytelser måste behandlas för att få slut på den skandalösa straffrihet som nu råder.

Vad kan FN-rådet göra?
Jag manar rådet att sätta upp frågan om läget för de mänskliga rättigheterna i Irak på dagordningen.
Man kan här diskutera inrättandet av en speciell grupp av observatörer med uppgift att rapportera om situationen för de mänskliga rättigheterna i Irak.
Man kan också studera rapporterna framlagda av "Office of the High Commissioner on Human Rights" som är förberedda vid "United Nations Assistance Mission in Iraq" (UNAMI).
Det är ironiskt att det under de  20 åren före den USA-ledda invasionen, fanns  en särskild Rapportör om Irak.
Vid samma tidpunkt som den största mänskliga katastrofen på jorden började att iscensättas i Irak 2003, drogs denna befattning in.
Pålitliga och oberoende källor bedömer att över en miljon civila dödats i Irak som ett direkt resultat av det USA - ledda angreppet och ockupationen, och fortfarande finns det inte någon Speciell Rapportör.
Detta är en allvarlig uraktlåtenhet som bör korrigeras!

Om kvinnornas svåra situation
Malak Hamdan från  organisationen Woman Solidarity for an Independent and Unified Iraq (Storbritannien) talar till FNs  tionde session om mänskliga rättigheter.
Hon talar om de systematiska brotten mot det irakiska folkets grundläggande rättigheter och kvinnornas fruktansvärda situation under ockupation. 600 medlemmar av Irakiska Kvinnofederationen, en NGO med rådgivande status i FN har mördats, 350 av dem var läkare.
Se henne tala om de många änkorna och deras lidande, om de många kvinnor som enligt den avhoppade ministern för kvinnofrågor, Nawal al Sumaraie  "blev slagna, utnyttjade och våldtagna" i Iraks fängelser i närvaro av amerikanska och irakiska officerare.
FN måste återinsätta en speciell rapportör för Irak, avslutar Malak Hamdan sitt tal.

Om barnens svåra lidande
”Det internationella samfundet vekar inte vilja förstå den allvarliga situation Iraks barn lever under”. Det är värre än under sanktionerna som kostade mer än en halv miljon barn livet. För första gången har det i och med ockupationen skett en explosion av barn som tvingas till prostitution, barn som säljs och utnyttjas och barn som sitter i fängelse. Den totala kollapsen av hälsovård och undervisning är en katastrof för barnen. 3 miljoner är föräldralösa.
Många barn föds med svåra defekter. De saknar armar, de saknar ben. Cancer frekevensen har ökat 600% i vissa områden av Irak.
Situationen för mänskliga rättigheter måste allvarligt diskuteras. Återinsätt en speciell rapportör för Irak!

Om tortyr
”Stop your silence!”, säger Malek Hamdan och kräver att FNs specielle rapportör om tortyr besöker Irak och att en oberoende kommission tillsätts med uppgiften att undersöka situationen i Iraks fängelser.
100.000-tals människor har tillbringar år i irakiska fängelser utan vare sig anklagelser eller dom i ”det befriade Irak”. Många har försvunnit, många har torterats.

Om rätten till mat och bostad
Ockupationen har tvingat 2,8 miljoner människor att bli internflyktingar i Irak. 2/3 är kvinnor och barn som ofta tvingas bo i tältläger. Bevattningssystemen har förstörts, träd och plantor ryckts upp och el-och vattenverk förstörts. Enligt Världsbanken har 87,5% av irakierna inte tillgång till rent vatten.
090403

Senast ändrad: 2009-10-24
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .