.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

IRAKKONFERENS 29 maj 2008

Avvisa Rice - inte flyktingarna!
"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april.
"I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
Läs artikeln
"Man borde som ett minimum ha begärt diskussion i utrikesnämnden eller interpellerat i riksdagen. Så har inte skett och ej heller regeringen har mig veterligen tagit upp denna principiellt viktiga fråga i nämnden. Denna underlåtenhet strider uppenbarligen mot regeringsformen och borde föranleda anmälan till KU".
Sverker Åström i Göteborgsposten 18 maj
Carl Tham fördömer konferensen. Lyssna på Obs 22 april.
Pierre Schori i SvD 080521

The Transnational Foundation for Peace and future Research kritiserar konferensen och kräver att USA lämnar Irak.
TFF:s brev till Bildt, Reinfeldt, Ban Ki-moon och al Maliki.

FN:s tidigare rättschef Hans Correll uttalade i radions Konflikt 17 maj att "FN:s Säkerhetsråds legitimitet kan undergrävas" till följd av den rättslöshet som kännetecknar USA:s "globala krig mot terrorismen". Den "rättsligt moraliska kompassen" har gått förlorad när det viktiga regelverket frå andra världskriget inte tillämpas.

Condoleezza Rice kommer till Sverige för att delta i konferensen den 29 maj. "Sverige ska stå värd för en FN- och Irakledd konferens inom ramen för International Compact with Iraq (ICI)". Konferensen hänvisar till Säkerhetsrådets resolution 1770 som i grunden är folkrättsstridig och innebär ett accepterande och fortsatt legalisering av ockupationen. Förutom Condoleezza Rice kommer Iraks marionett-premiärminister Nuri al Maliki och FN:s generalsekreterare BanKi-Moon.
UD:s officiella hemsida för Irak-konferensen
Condoleezza Rice representerar Bushadministrationen som varje dag begår krigsförbrytelser i Irak. Mer än en miljon människor är döda, USA:s urskillningslösa bombningar och stora offensiver som intensifierats under 2008 dödar måga civila och ödelägger landet. Måga sjukhus och ambulanser har bombats och sjukhus intagits av amerikansk militär i strid med internationella konventioner. Fågar torteras.
Iraks mågtusenåriga kulturarv plundras och förstörs. El och vatten fungerar bara några timmar eller inte alls. Hela städer och hela kvarter i Bagdad har muromgärdas och blivit stora fängelser. Nästan 5 miljoner är flyktingar i och utanför Irak. USA:s ockupation innebär humanitär katastrof för det irakiska folket.
Den absoluta majoriteten av Iraks folk är emot ockupationen och anser att det är den som skapar säkerhetsproblemen i landet. De irakier som kommer till konferensen kommer att handplockas av USA och marionett- premiärminister Nouri Al Maliki bland den lilla minoritet som enligt internationella undersökningar stöder ockupationen. Inga representanter för den irakiska folkmajorieteten som är emot ockupationen eller motstådsrörelsen kommer att bjudas in.

I december 2008 upphör FN:s Säkerhetsråds mandat till den USA-ledda ockupationsstyrkan efter att ha förlängts årsvis.
Detta FN-mandat håller sig inte inom FN-stadgans konstitutionella ramar. En ockupationsmakt överlämnar inte"suveränitet" till en av ockupationsmakten handplockad irakisk marionettregim som begär stöd av ockupationsmakten. Detta spel för att ge sken av "legalitet" åt den ockupation som följde det angreppskrig FN folkrättsligt fördömt, kan inte försvaras folkrättsligt och har skett under starka amerikanska påtryckningar. Detta är ett missbruk av folkrätten.
Advokat Rolf Andersson: År Irak inte längre ockuperat?

USA tänker inte lämna det geopolitiskt och strategiskt viktiga Irak "som flyter på olja".
USA har upprättat "permanenta baser", en ambassad av gigantiska mått och undertecknar ett bilateralt ramavtal om lågsiktig "long-term relationship" med Iraks marionettregering om ekonomiskt och militärt samarbete. Ockupationen fortsätter såväl politiskt, ekonomiskt som militärt. Sanningen är den att den irakiska marionettregimen omedelbart skulle falla om de amerikanska styrkorna lämnade landet. Den amerikanska kongressens revisionskontor GAO konstaterar i en rapport att denna regering är "icke-fungerande".
Läs mer >>
Läs mer >>
Säkerhetsrådets resolution 1770 är besvärande för världssamfundet och folkrätten. Resolutionen utmålar "regeringen" i det ockuperade Irak som "oberoende, suverän och dessutom "demokratiskt vald". Resolutionen understryker vikten av ICI och därmed vikten av att inlemma Irak i den "globala ekonomin". Ökad roll för FN och det internationella samfundet framhävs. USA har stora militära svårigheter i både Irak och Afghanistan. Den amerikanska armén är enligt militära källor hårt ansträngd såväl fysiskt som mentalt. USA:s önskan om större internationellt engagemang handlar om fördelning av bördan för ockupationen av Irak och avlastning för USA.
Redan Carter förklarade att Persiska Gulfen är "vital" för USA:s intressen och att USA skulle "använda alla medel även militära" för att ha tillgåg till energikällorna.

Iraks marionettregering har undertecknat den oljelag USA föreskrivit. Hitintills har parlamentet trots intensiva påtryckningar frå USA, frå oljebolagen, EU och andra vägrat skriva på. Det irakiska folkets majoritet är starka motstådare till denna lag som öppnar landet för bolagens plundring och exploatering. Endast till namnet kommer den irakiska staten ha kvar kontrollen av oljan. Den kurdiska delen av Irak har redan och i strid med centralregeringen skrivit avtal med utländska bolag.
Till saken hör att Iraks mycket välutbildadade tekniker, civilingenjörer och arbetare snabbt återställde stor del av oljeproduktion, el och vatten efter Gulfkriget trots FN-sanktionernas förödande konsekvenser och importförbud för reservdelar. De är nu arbetslösa, döda eller har flytt. Bolagen importerar arbetskraft.
Exxons verkställande direktör kräver att Irak antar oljelagen.
Den av USA och marionettregimen påbjudna "politiska processen" och "nationella försoningen" kräver att olje-och gaslagen antas. Financial Times hyllar vad som kallas " national reconciliation package" som "ska innehålla en lag som reglerar landets olje-och gasindustri". Oljelagen är även ett "benchmark" för "politisk "framgåg" för USA och den "icke-fungerande" irakiska regimen.
Den "politiska processen" föreskriver provinsval i oktober vilket föranledde en stor irakisk-amerikansk offensiv mot oljestaden Basra nyligen för att söka kontroll över oljeinstallationerna i god tid inför valet.
Oil giants are poised into move into Basra.
Val enligt religiös och etnisk indelning har påtvingats det sekulära Irak av ockupationsmakten i den s.k. Transition Administration Law (TAL). Sekterism är ett kolonialt verktyg för att "söndra och härska".
Det finns ingen "politisk process" i Irak. Bakom propagandan och flosklerna runt konferensen och dess ramverk döljer sig ren och skär imperialism.
Iraks olja nationaliserades 1973 och inkomsterna byggde upp Mellanösterns bästa sjukvård och utbildning. Låt oss inse att det var ett vägande skäl till att Saddam Hussein skulle bort. Det handlar inte om demokrati eller mänskliga rättigheter. Världen är full av diktatorer som har USA:s stöd.
An equitable Sharing of Resources?
Professor Michael Schwartz: US eyes still on the Iraqi prize

Amerikanska oljeexperter och geologer anser att "Mellanöstern är den enda regionen i världen med ett överskott av olja att möta världens ökade efterfrågan". Det gäller därför att kontrollera "kranen" (professor Michael Schwartz).
Om bl.a. kampen om marknaderna och ökad konfliktrisk
Professor Michael Klare: The end of the World as you know it

Den irakiske oljeministern träffade topprepresentanter för EU och NATO under sitt besök i Bryssel i februari i år och Al Maliki träffade EU-kommissionens ordförande José-Manuel Barroso och andra EU och NATO-toppar.
Ett "energi och säkerhetsavtal" ska tecknas mellan EU och Irak.
EU är i högsta grad med på plundringståget.
EU hungry for Iraq gas and oil, UPI 080208

Ett antal bolag, bland dem flera europeiska, har "kvalificerat" sig för den irakiska oljan. Efter en kort inledning på arabiska kommer namnen på dessa bolag på engelska.
Läs listan frå det irakiska "oljeministeriet".

"Den irakiska regeringen har accepterat EU-kommissionens förslag att skriva om Iraks elektricitetslag och etablera ett modernt elektricitetsramverk".
Vi förstår nog alla att det handlar om privatisering och avreglering och följer mönstret frå IMF och Världsbanken. Bolagen får feta kontrakt, kan föra ut hela vinsten, behöver inte anställa irakier etc. Allt enligt tidigare prokonsul Bremers beslut nr. 39.
Det pågår inget uppbygge av landet. USA bygger fängelsemurar runt städer och baser.
Det som dominerar är förstörelsen. Den ger stora pengar.
Krigsindustrin lever på krig. Den blomstrar, växer och ger fabulösa profiter till det militärindustriella komplexet.

Krigets privatisering och dess konsekvenser diskuteras sällan eller aldrig. 200.000 privat kontraktsanställda (anställda av bl.a Pentagon och den amerikanska regeringen) tjänstgör som stödtrupper för USA-alliansen i Irak. En stor del av dessa är säkerhetsvakter frå hela världen:
Legoknekar. De står i kö för de välbetalda kontrakten. De deltar i strid, de torterar och förhör i fängelser, de skjuter ner civila på öppen gata, men går ändå fria (Blackwater). Siffror på döda rapporteras inte. Enligt Bremerbeslut 17 är dessa och de amerikanska och övriga ockupationstrupper "immuna". De kan inte straffas Irak.

Folkrättsliga och andra konsekvenser av en privatisering som gör de privat kontraktsanställda till den största kontingenten soldater utöver amerikansk trupp diskuteras inte.
Om USA dribblar bort opinionen med ett tillbakadragande av några tusen soldater, sägs inte ett ord om den växande privata armén. Exempelvis : 6000 ugandiska säkerhetsvakter tjänar USA i Irak. Åven svenska säkerhetsvakter står i kö för snabba pengar.
De kontraktstsanställda och bolagen har ett egenintresse av fortsatt ockupation.
Professor: Ismael Hossein-Zadeh: Krigsprofitörernas blomstrande affärer

Inget svenskt stöd till ockupationen! Ingen vapenexport till USA:s angreppskrig!
Tony Johansson i Skåska Dagbladet
Erik Wijk och Åsa Linderborg: Sverige ut ur Irak!

Det legitima nationella motstådet i Irak nämns inte ens. Det har folkrättsligt stöd och stöd frå en majoritet av det irakiska folket enligt internationella undersökningar. Konferensens ramverk och propagandan talar bara om Al Qaida och terrorister. Terroristerna kom till Irak med ockupationen. Alla vet nu att Iraks regering vare sig hade massförstörelsevapen eller kontakter med Al Qaida.
Det finns ingen tänkbar lösning för ett fritt och självständigt Irak utan medverkan av det nationella motstådet.
I måga "fredsförslag" föreslås att Iraks grannländer ska diskutera säkerheten i Irak.
En del av grannländerna står USA mycket nära och/eller har egna intressen i Irak.
Ett fritt och självständigt Irak behöver goda relationer med grannländer som inte blandar sig i Iraks interna angelägenheter.
Den s.k Baker-Hamiltonrapporten är ett typexempel på "lösning" som inte är någon lösning utan innebär fortsatt kontroll av Irak och Mellanöstern.

Bristen på debatt, desinformationen, snedvridningen av fakta , tystnaden om de viktiga frågorna i vår tid borde göra oss mörkrädda.

Det är dags för Sverige, Europa, FN och världen att vakna. Ska våra länder bara sluta upp kring ockupationen! Var finns hedern, varför går vi inte i spetsen och fördömer de krigsförbrytelser USA begår? Var finns tillämpningen av rättsprinciper och var finns respekten för FN-stadgan och folkrätten?

Avvisa Condoleezza Rice - inte flyktingarna!
Irakkonferensen är en skammens konferens och strider mot folkrätten.


Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees
IrakSolidaritet stöder initiativet för Iraks flyktingar
Mer än 4,5 miljoner irakier - en femtedel av befolkningen " har blivit flyktingar i eller utanför sitt land, på grund av den sekteristiska ockupationspolitiken och regeringarna som installerats efter den illegala ockupationen av Irak år 2003.
Läs hela uppropet och skriv på!

Senast ändrad: 2015-08-01
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .