.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Stoppa avrättningarna av irakiska kvinnor!

Ännu en gång riskerar ett antal irakiska kvinnor att avrättas efter tortyr och skenrättegångar. Denna gång gäller hotet minst nio kvinnor. Tre andra kvinnor har avrättats sedan början av juni. Sedan USA invaderade Irak 2003 beräknas 1000 fångar ha avrättats. IrakSolidaritet uppmanar till kraftfulla protester mot de planerade avrättningarna.
De nio kvinnorna har överförts till en specialavdelning på kvinnofängelset Khadimiya där dömda fångar brukar placeras innan de avrättas.
En av dem, Samar Sa´ad Abdullah, hävdar att hon tvingats ”erkänna” mord på släktingar under elchockstortyr på polisstationen i Hay-al Khadra i Bagdad. Hennes vittnesmål ledde till två utfrågningar, men ingen utredning genomfördes.
Läs Amnesty Internationals information om kvinnorna.
Kvinnorna är: Samar Sa´ad Abdullah, Shuruq Hassun, Sabrine Nasser, Samira Abdullah, Um Hussain (mor Hussain – hennes namn är okänt), Hanan (hennes riktiga namn okänt), Dhikra Fakhry och Wassan Talib och Lamya Adnan.
IrakSolidaritet bidrog 2007 till en bred kampanj mot avrättning av fyra kvinnor varav tre anklagades för ”förseelser mot den allmänna välfärden” (offences against the public welfare).
Vi kunde då konstatera att ingen av kvinnorna fått rådgöra med advokat och att ingen av dem erkände de brott de anklagades för i rena skenrättegångar.
Kampanjen lyckades då förhindra genomförandet av avrättningarna. Två av kvinnorna, Wassan Talib och Samar Sa´ad Abdullah, hotas nu åter av avrättning.
Ingen nationell dömande befogenhet erkänns under ockupation.
FN-organen OHCHR och UNAMI påtalar i ett pressmeddelande 6 maj 2009 ett antal punkter där den irakiska regimen bryter mot minimikrav på en rättvis rättegång fastlagda i artikel 14 i det internationella avtalet om civila och politiska rättigheter och FN uppmanar Irak att tillfälligt stoppa alla avrättningar.
Ockupationen har krossat Iraks infrastruktur. Landets institutioner fungerar inte. En femtedel av landets befolkning är på flykt inom eller utanför landet. Inte ens el och vatten fungerar efter snart sju års ockupation.

Iraks kvinnor har drabbats mycket hårt av ockupationen och i fängelserna har de systematiskt torterats och våldtagits. Den avhoppade kvinnoministern Nawal al Sammaraie vittnade nyligen om detta.
Vi är skakade och känner djup vrede inför den rättslöshet som råder i Irak under ockupationen, en rättslöshet som ockupationsmakten bär det yttersta ansvaret för. Kvinnorna är krigsfångar! Så länge de hålls fängslade ska de åtnjuta de rättigheter folkrätten ger dem.
Vi kräver att dödsdomarna upphävs.

Stoppa avrättningarna av irakiska kvinnor!

Offentliggör all information om de fängslade!

Tillgodose kvinnornas alla legala rättigheter!

Sätt stopp för våldtäkter och tortyr!

Stoppa alla avrättningar i Irak!

IrakSolidaritet uppmanar Sveriges statsminister och Sveriges utrikesminister att inom EU och som ordförandeland verka för kraftfulla protester mot Iraks regering. Vi uppmanar partier, riksdag, organisationer och enskilda till protest!

USA UT UR IRAK!

Iraksolidaritet 090727

Kontakt: info@iraksolidaritet.se Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Sänd protester till Iraks president och 2 vicepresidenter som ingår i det presidentråd som godkänt avrättningarna.

Sänd även protesten till Iraks premiärminister Nuri Kamil al-Maliki och USAs president Barack Obama.

Protester kan skickas via Iraks och USA:s ambassader i Stockholm

President
Jalal Talabai

Vice-president
Tariq al-Hashimi

Vice-president
Adil 'Abdul Mahdi

Premiärminister
Nuri Kamil al-Maliki

President Barack Obama
Vita Huset, Washington

Adresser:

Iraks ambassad
Baldersg. 6 A
11427 Stockholm

Embassy of the United States of America
Dag Hammarskjölds väg 31
115 89 Stockholm

Senast ändrad: 2009-11-17
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .