.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

”Bara irakier utan utländsk inblandning kan skapa ett verkligt Irak”.

Abdul Ilah Albayaty, irakisk analytiker, medlem av verkställande utskottet för BRussells Tribunal, kommenterar de parlamentsval som planeras äga rum januari 2010.
090925
USA:s think tanks, som försöker värna USA:s intressen, vilket är normalt om de inte offrar mänskliga och demokratiska värden, insisterar på att de genomförda valen, SOFA och de kommande allmänna valen kommer att tillvarata USA:s intressen och installera en civil proamerikansk regim i Irak. Istället för en fruktansvärd delning av Irak, som de understött i sex blodiga år, förespråkar de numera ”mjuk delning”. Istället för totalitär diktatur, förespråkar de genom korruption och lögnbaserad propaganda en vald proamerikansk diktatur.
De skriver scenarier och teaterstycken som ska framföras av USA-hantlangare och deras styrkor i vilka det irakiska folket bara är publiken, och större delen av tiden kanonmaten.
Nästa teaterstycke som de redan har skrivit är de kommande valen. De hävdar att nästa val kommer att leda till försoning och stabilitet för Irak; att USA sedan kan dra sig tillbaka och ge Irak till dess folk.
”Allt väl som slutar väl.” De förtryckte baathister, sunniter och den irakiska armén genom de första valen, konstitutionen och ”regeringen”.
De gjorde sig av med sadrister, den irakiska medelklassen och Bagdads sunniter med ”framryckningen” (”the Surge”). De försvagade och isolerade de proiranska religiösa grupperna genom lokalvalen. Nästa val, tror de, kommer att leda till ett proamerikanskt liberalt modernt parlament oberoende från Iran, Turkiet och arabstaterna om de med militära och politiska åtgärder, inklusive angrepp på Syrien, kan hindra alla dem som vägrar acceptera Iraks delning från att ställa upp i valet eller rösta mot deras planer och hantlangare.
Vilken vacker dårskap de förespråkar! De inser inte att ju mer de driver Irak mot dess grannar, desto mer isolerad blir deras marionettregering. Och ju mer de försöker dela Irak, desto mer enas irakierna mot dem som försöker splittra dem. Maliki är nu Nero, och precis lika ömklig och impopulär. Ingen framtid för hans regering utom att sätta Gröna Zonen eller Bagdad i brand. Irak är en hemlig alkemi. Ingen som inte känner denna alkemis väsen kan förstå landet. Varken USA:s think tanks eller deras israeliska rådgivare kan förstå det. Det är en existens och kontinuitet av 8000 års kultur med vad därtill hör som västliga orientalister och politiska analytiker inte kunnat tillämpa sina teorier och planer på.
Bara irakier utan utländsk inblandning kan skapa ett verkligt Irak.
Jag kan precisera det som USA och dess think tanks försöker göra genom att dela Irak för att kontrollera det med ett irakiskt talesätt: ”De skriver i vatten.”
Ja, amerikaner kan, med de kommande korrumperade valen, eftersom de kontrollerar reglerna för valet, eftersom de kontrollerar irakiska resurser och eftersom de har en miljon väpnade personer i sin tjänst, förutom tystnaden från världens stater, producera vilket parlament de vill. Men för vad? För att fortsätta brotten och folkmordet? För att fortsätta plundringen, förtrycket och förstörelsen?
Det är dags att överlåta Irak till irakierna, att dra sig bort villkorslöst och överlåta Irak till en övergångsregering som stöds av motståndet och de styrkor och massor som motsätter sig ockupationen.
Det är denna regering som kan erbjuda ett verkligt val. USA:s regering och think tank-teater för Irak har inte åstadkommit – och kommer inte att åstadkomma – något annat än blod, död och förstörelse för irakierna.
Abdul Ilah Albayaty är irakisk analytiker, medlem av verkställande utskottet för BRussells Tribunal.
091003

Senast ändrad: 2010-01-25
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .