.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Stoppa avrättningarna av 126 irakiska kvinnor!

126 yrkeskvinnor har dömts till döden av Iraks regering och hotas av omedelbar avrättning genom hängning. De var verksamma under tidigare regering före ockupationen. Avrättningarna planeras äga rum före firandet av Pilgrimshögtiden Eid Al Kabir d.v.s. inom 14 dagar.

Bland kvinnorna som hotas av avrättning finns tidigare chefen för Kärnkraftscentret (Nuclear Energy Center) och tidigare arbets- och socialministern.

Den nuvarande regeringen verkar avsiktligt gripa kvinnor som tjänstgjorde yrkesmässigt under tidigare regim.

Irak är i total avsaknad av rättssäkerhet. Tortyr och våldtäkter är vanligt förekommande i irakiska fängelser.

Kvinnorna riskerar att avrättas efter rena skenrättegångar. Vad anklagas de för? Om brottsanklagelse finns, ska de ställas inför domstol och få en rättssäker rättegång och de ska ha tillgång till försvarsadvokater. Internationella observatörer ska närvara. Annars ska kvinnorna omedelbart friges!

Samtidigt hotas enligt irakiska uppgifter tusen fångar av avrättning före parlamentsvalen som planeras äga rum i januari 2010. Bland dem finns ett antal tidigare Baathpartister. Välutbildade har varit måltavlor för såväl mord som arresteringar. Det är tydligt att regimen avsiktligt griper människor som var verksamma under den tidigare regeringen samtidigt som premiärministern Al Maliki och ockupationsmakten USA talar om ”nationell försoning”.

IrakSolidaritet har vid ett antal tillfällen uppmanat till kraftfulla protester mot
förestående avrättningar. Amnesty International och andra människorättsorganisationer har protesterat mot dödsstraffet och avrättningarna.

EU har i november protesterat mot avrättningarna.

FN-organen OHCHR och UNAMI påtalar i ett pressmeddelande 6 maj 2009 ett antal punkter där den irakiska regimen bryter mot minimikrav på en rättvis rättegång fastlagda i artikel 14 i det internationella avtalet om civila och politiska rättigheter och FN uppmanar Irak att åtminstone tillfälligt stoppa alla avrättningar.

Ockupationen har krossat Iraks infrastruktur. Landets institutioner fungerar inte. En femtedel av landets befolkning är på flykt inom eller utanför landet. Inte ens el och vatten fungerar efter snart sju års ockupation.

Ingen nationell dömande befogenhet erkänns under ockupation och Irak fortsätter att var ett laglöst och rättslöst land för det irakiska folket.

Det är uppenbart att den irakiska regeringen känner sig uppmuntrad av goda förbindelser med USAs och västländers regeringar. Olje-, gas- och andra kontrakt skrivs med den irakiska regimen som nog uppfattar dessa signaler som överordnade protester mot brott mot mänskliga rättigheter.

Protesterna måste öka i styrka och kraven på regeringar och internationella organisationer att vara handlingskraftiga i sina krav på den irakiska regimen måste öka för att göras trovärdiga.

  • Stoppa avrättningarna av irakiska kvinnor!

  • Offentliggör all information om de fängslade!

  • Tillgodose kvinnornas alla legala rättigheter!

  • Sätt stopp för våldtäkter och tortyr!

  • Stoppa alla avrättningar i Irak!

IrakSolidaritet uppmanar Sveriges statsminister och Sveriges utrikesminister att inom EU och som ordförandeland verka för kraftfulla protester mot Iraks regering. Vi uppmanar partier, riksdag, organisationer och enskilda till protest!

USA UT UR IRAK!

16 november 2009,

IrakSolidaritet

Kontakt:
info@iraksolidaritet.se

Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Skicka protester till:

President Barack Obama
Embassy of the United States of America
Dag Hammarskjölds väg 31
115 89 Stockholm

Premiärminister
Nuri Kamil al-Maliki
Iraks ambassad
Baldersg. 6 A
114 27 Stockholm

Skicka gärna kopia till:

Ordförande för FNs Generalförsamling
H.E. Dr. Ali Abdussalam Trek
info@un.org

FNs generalsekreterare
Ban Ki Moon
info@un.org

Europarådets kommissionär för Mänskliga Rättigheter
Thomas Hammarberg
commissioner@coe.int

Senast ändrad: 2009-11-20
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .