.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

STOPPA DÖDSSTRAFFET I IRAK!

SIGNERA UTTALANDET HÄR
URSPRUNGLIGA UNDERTECKNARE

Malikis valplattform: 900 irakiska fångar riskerar summarisk avrättning

I slutspurten inför valen föreslår Maliki avrättningar för att öka sina chanser

Demokrati i det nya Irak är detsamma som död och förtryck.

Den nuvarande regimen i Irak tjänar USA:s ockupation: det är ockupationen som dödar irakier.

Förtryck- och dödsmaskineriet i Irak fortsätter med oförminskad kraft. Det irakiska presidentrådet rapporteras ha ratificerat dödsdomarna för cirka 900 fångar som försmäktar i väntan på avrättning. 17 av dem har bekräftats vara kvinnor.

Ingen av de dömda har fått en opartisk rättegång. Det irakiska rättssystemet har av ansvariga internationella myndigheter och alla betydande människorättsorganisationer bedömts vara korrupt, i grunden icke-fungerande och präglat av sekterism. Hundratals advokater har mördats sedan 2003. Irakiska advokatorganisationen har offentligt förklarat att den inte kan komma i kontakt med de fängslade.

I ett försök att eliminera sina politiska motståndare, ytterligare terrorisera det irakiska folket, skenbart till underkastelse, och ta rollen som ”den hårde ledare” som USA nu säger sig söka för Irak, har Nouri Al-Maliki lovat att genomföra dessa avrättningar före parlamentsvalen som planeras äga rum i mars 2010.

Irak har redan en av världens högsta avrättningsnivåer. Under en enda dag i juni hängdes 19 personer i Bagdad. Om inte världen protesterar kommer 900 människor att hängas inom kort.

En kultur av terror och fängslanden

Terror genom massomfattande fängslanden, tortyr och övergrepp är ett av kännetecknen på USA:s ockupation och Maliki. Förutom massdödande, massfördrivning, förgiftande av irakisk mark, förstörelse av all offentlig infrastruktur och livsnödvändiga resurser hålls tiotusentals irakier godtyckligt fängslade i både officiella och hemliga arrestlokaler runt om i Irak

Exakta uppgifter om fångarnas antal, ålder och kön undanhålls av myndigheterna. De som vill att övergrepp ska undersökas hotas eller dödas. I juni 2009 tillkännagav Harith Al-Obaidi, parlamentsledamot och kritiker av brott mot mänskliga rättigheter, i parlamentet sin plan att undersöka anklagelser om korruption, tortyr och övergrepp i irakiska fängelser. Han mördades nästa dag.

Antalet fångar varierar från 44 014 till cirka 400 000 beroende på källan. Tiotusentals familjer vet inte vad som hänt någon av deras kära, som godtyckligt arresterats. Till och med antalet fängelser är okänt. ICRC, som ansvarar för övervakning av fångar i konfliktsituationer, har upprepade gånger klagat på att de nekats tillträde till alla ”fängelselokaler under fältoperationer” och hemliga fängelser. Amnesty International, Internationella federationen för mänskliga rättigheter och till och med FN:s biståndsorgan i Irak, som har mandat från Säkerhetsrådet att rapportera om mänskliga rättigheter, nekas tillträde till officiella fångcentra av USA-kommandot.

Röda Korset har rapporterat att underrättelseofficerare från USA:s egna ockupationsstyrkor själva uppskattar att 70-90 % av de irakiska fångarna har fängslats ”av misstag”. Majoriteten har tagits under svepande och godtyckliga massarresteringskampanjer. De hålls på obestämd tid avskilda från omvärlden, utan anklagelser, utan besök från familjer eller tillgång till advokater. De få som anklagas formellt, åtalas på grund av bekännelser gjorda under tortyr eller av vittnesmål från ockupationsmaktens tvivelaktiga angivare. Inga konkreta bevis presenteras någonsin.

Sedan 2003 beräknas 2 400 barn ha fängslats av USA, några så unga som 10 år. Efter att ha förnekat det i åratal har ockupationsmakten nu erkänt att ett stort men inte närmare bestämt antal kvinnor hålls fängslade. Många kidnappades som utpressning för att deras män, anklagade för ”terrorism”, skulle ge upp. De har ofta bebisar och barn med sig i fängelset. Flera kvinnliga fångar som intervjuats av FN-forskare, rapporterade att de blivit våldtagna eller utsatta för sexuella övergrepp under fångenskapen. USA bär det huvudsakliga och yttersta ansvaret för dessa förhållanden.

Demokrati i det nya Irak: förtryck

Dagliga nyhetskanaler rapporterar fler fängslanden och nya mord av människor i officiella uniformer. Malikis regering berömmer sig själv för nya vågor av fängslanden. Allt den lyckats uppnå sedan sitt tillträde är mer förtryck av hans motståndare medan brotten mot oskyldiga aldrig har undersökts och bestraffats.

Under ockupationen har Irak blivit världens näst mest korrumperade land och handeln med fångar en av regeringsmilisens mest lönsamma affärer. Polisen kidnappar och håller fångar i hemliga fängelser, säljer dem och pressar deras familjer att betala lösen, ostraffat.

År efter år har alarmerande rapporter publicerats av ledande mänskliga rättighetsorganisationer i och utanför Irak, vilka pekar på godtyckliga gripanden, olagliga fängslanden, summariska avrättningar, misshandel, våldtäkt och tortyr av fångar i Irak både av ockupationsmaktens styrkor och dess lokala beväpnade gäng.

Under falska anklagelser och bedräglig propaganda, frånvaron av lag eller ett fungerande rättssystem och med USA:s stöd för dess marionettregering, kränks dagligen humanitet och mänskliga rättigheter i Irak. Miljoner irakier lider.

En ockupation som försöker genomföra sina planer och intressen med våld och förstörelse på ett folk vars rätt, intresse och identitet är att göra motstånd, kan enbart resultera i ett fortsatt folkmord — den avsiktliga förstörelsen av Irak och det irakiska folket som stat och nation.

Världen måste reagera

  • Vi uppmanar alla att arbeta för att stoppa dessa avrättningar och införa ett moratorium på dödsstraff i Irak.

  • Vi kräver frigivning av alla politiska fångar, som hålls i fångenskap i officiella fängelser och hemliga inrättningar av USA, den av USA installerade irakiska regeringen och miliserna som införts i Irak genom USA:s ockupation.

  • Varje irakier förtjänar skydd och rättvisa. Ohederliga rättegångar i Irak måste stoppas.

  • Vi uppmanar FN:s råd för mänskliga rättigheter att tillsätta en särskild rapportör för den mänskliga rättighetssituationen i Irak.

  • Vi uppmanar alla organisationer som försvarar den första mänskliga rätten — rätten till liv — att brådskande engagera sig för de 900 fångarna som riskerar avrättning i Irak.

  • Vi uppmanar alla advokatorganisationer att protestera mot frånvaron av lag och rättsordning i Irak och att förklara den förestående avrättningen av dessa 900 fångar olaglig.

  • 900 fångar dödade i Irak skulle vara 900 förolämpningar mot mänsklighetens gemensamma samvete.

  • Vi uppmanar alla att göra allt de förmår för att göra dessa 900 dödshotade fångars sak känd för allmänheten och att kräva handling av relevanta myndigheter.

  • USA:s ockupation av Irak måste upphöra. Det är den ockupationen som sist och slutligen är repet runt Iraks hals och fängelset för Iraks folk.

Hana Al Bayaty, styrelsen för BRussels Tribunal,
Abdul Ilah Albayaty, styrelsen för BRussels Tribunal,
Ian Douglas, styrelsen för BRussels Tribunal,
Dirk Adriaensens, styrelsen för BRussels Tribunal,
Naji Haraj, BRussels Tribunals rådgivande kommitté.

Skriv på, sprid och agera!
För mer information kontakta:

info@brusselstribunal.org                www.brusselstribunal.org

Senast ändrad: 2010-01-09
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .