.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Parlamentsval 7 mars i det ockuperade Irak: riggade, odemokratiska och saknar all trovärdighet

511 personer och ett 15-tal valallianser har förbjudits ställa upp i valet.
Massarresteringar, avrättningar, husräder, bomber, kaos, våld och utegångsförbud präglar valrörelsen.
USA:s överbefälhavare i Irak general Ray Odierno säger att ”säkerhets- och kontraterroråtgärder” har utökats i ”betydande utsträckning.”
Vem överhuvudtaget tror på demokratiska val, transparens, legitimitet, trovärdighet politisk process, nationell försoning i denna makabra föreställning i det ockuperade Irak?

Fler artiklar om valet finns här.

”Försäkra att valet ska uppfylla baskrav är en Herkulesuppgift,” sade Ad Melkert, FN:s sändebud i Irak, när han framträdde inför FN:s Säkerhetsråd i november 2009. FN uttrycker ”stark oro” och detta långt innan bannlysningen av partier och personer ägt rum.

Enligt konstitutionen skulle val ha ägt rum senast under januari månad.
Det förslag till vallag som 11 gånger diskuterades av parlamentet, hotades av veto från den sunnitiske vicepresidenten på grund av missnöje med mandatfördelningen. De kurdiska krigsherrepartierna hotade med bojkott om deras goda mandattilldelning skulle försämras i ett nytt förslag. Efter ingripande telefonledes från såväl president Obama som vicepresident Biden (se kommentar 1) antogs en omtvistad vallag och valdag bestämdes till 7 mars.

En annan av stridsfrågorna har varit öppna eller slutna listor. Eftersom de nuvarande regeringspartierna är så impopulära, ville de ha slutna listor som i valet 2005 och att folk skulle rösta på den ena eller andra alliansen enbart. Protesterna växte. Nu blir det något slags öppna listor. Detta skrämmer regeringspartierna som i den våldsamma kampen om inflytande är rädda för nederlag och agerar för att inte förlora makten.
I kommande val kommer folk att antingen kunna rösta på en allians eller på en person. En något egendomlig variant.
Så kallade ”uppvägande röster” (compensatory) fördelas av partiledarna och riskerar tillfalla deras favoriter.
En dryg vecka efter att Iraks ansvars-och rättvisekommission fattat beslutet att 511 personer och 15 partiallianser förbjuds ställa upp i valet anklagade för band till det förbjudna Baathpartiet och premiärminister Al Maliki uttalat ”respekt” för beslutet, växer vreden i Irak.

Kommissionen som fattade beslutet ifrågasätts. Dess medlemmar har inte godkänts av parlamentet och de har överförts direkt från den s.k. Avbaathifieringskommittén, den kommitté som USA:s förste prokonsul i Irak, Paul Bremer, fattade beslut om i början av ockupationen (se kommentar 2 om USA:s genomdrivande av sekteristisk politik i Irak).

Kommissionens ordförande Ali Faisal Al Lami var tidigare ordförande för Avbaathifieringskommittén, hamnade i fängelse 2008 släpptes ut och blev ordförande för den nuvarande Ansvars och rättvisekommittén. Han är nära knuten till USA: s tidigare stöttepelare i Irak, den efterlyste bankskurken och CIA-agenten Ahmed Chalabi som hjälpte USA att förbereda invasionen. Al Lami har nära band till Iran liksom Ahmed Chalabi och anklagas för samröre med shiitiska dödsmiliser (NYT 100121).

Listan på de bannlysta är fortfarande hemlig, men de är ändå klart att Saleh Al-Mukhtar, sunnitisk ledare för koalitionen Iraqiya och med stora möjligheter att utmana Al Malikis valallians och nuvarande försvarsministern sedan 2006, Abdul- Kader Jassem Al Obeidi, inte får ställa upp. Båda lämnade Baathpartiet 1977.
I första hand har de två stora, sekulära allianserna drabbats och då sunnimuslimer, men även shiamuslimer.
Det är tydligt att Al Maliki använder alla metoder för att tillintetgöra oppositionen i valet.
Han har beskyllt Baathpartiet för att ligga bakom de större bombattackerna i Bagdad utan några bevis. Många i Bagdad anklagar snarare regeringen och kan inte förstå hur lastbilar lastade med sprängämnen kan ta sig förbi alla militärt bemannade kontrollstationer och all bevakning.
De impopulära extremreligiösa partierna hotar runt om i landet sina meningsmotståndare.
Provinsrådet i Najaf hotar att slänga ut alla som haft band till Baathpartiet ”med järnhand” (Reuters 100120) från Najaf.

Lista på partialliansernas kandidater har ännu inte publicerats av valkommissionen IHEC, vilket inte hindrade ”koalitionen som inte har några avbaathifieringsproblem” nämligen den shiitledda Irakiska nationella alliansen (Watani) att publicera sina kandidater.
”Hur kan Watanilistan vara så självsäker och publicera namnen även innan valkommissionen godkänt listan?" Enkelt! Nummer 24 på listan är Al-Lami, medlem i INC (Iraqi National Congress) som leds av Ahmed Chalabi. Ja det stämmer: Al Lami är chef för Ansvars-och rättvisekommittén som nyligen bannlyste 100-tals kandidater.

Förföljelsen av de som haft samröre med Baathpartiet splittrar hela det irakiska samhället.
”Alla var Baathpartister under Saddam, tre fjärdedelar av landet,” sade en butiksföreståndare i shiitiska Greihatområdet i Bagdad. ”Om någon var Baathpartist och inte gjort något, är det inte vår sak att förtrycka honom. Vi kan inte förbjuda honom att leva” (NYT 100121).
Butiksägaren ger uttryck för en vanlig uppfattning också hos Iraks shiiter som försvarar Iraks nationella enhet och inte stöder partier i marionettregimen som t.ex. försöker avskilja södra Irak till ett shiaområde med starka iranska band.

Det irakiska folket vill inte styras av sekteristiska ockupationspartier. Av opportunistiska skäl har partier nationellt sinnade paroller i sin valpropaganda, men partier som deltagit i utförsäljningen av Iraks energitillgångar, är beroende av USA och har nära relationer med grannstater som blandar sig Iraks interna politik har svårt att framstå som patrioter och icke-sekterister.
Valallianserna skiftar och påstår sig vara öppna för olika religiösa riktningar, men tar vi t.ex. ”State of Law”, dominerar Dawapartiet. Detta och andra partier har bildats på sekteristisk grund.

Vem överhuvudtaget tror på demokratiska val, transparens, legitimitet, trovärdighet politisk process, nationell försoning i denna makabra föreställning i det ockuperade Irak? Ja inte Iraks pinade befolkning som i internationella och nationella undersökningar i sin stora majoritet vill att ockupationsmakten lämnar landet och anser att det är USA:s närvaro som är orsaken till problemen.
Låt oss inte glömma att 120.000 amerikanska soldater och stora skaror av privata legoknektar fortfarande ockuperar Irak. Därtill kommer en jättelik av USA tränad irakisk armé, en sekteristisk armé i vilken olika regeringspartiers miliser integrerats. En armé som också betjänar respektive partier som i sin tur har olika utländska lojaliteter (se kommentar 2).

USA vill att valet genomförs. Den amerikanska armén är hårt krigsansträngd i ständigt växande krigszoner, men USA behöver en lydig klientregim i Irak som fortsätter utförsäljningen av oljan.
Trots påtryckningar, mutor och hot har USA inte lyckats genomdriva en ny oljelag.
Motståndet är stort, men oljebolagen är på plats och USA kommer att ha de truppstyrkor man anser nödvändiga för att säkra dessa intressen. Därtill kommer den ökande privatiseringen av kriget. USA:s överbefälhavare general Ray Odierno anser sig inte behöva avgöra eventuell truppreduktion förrän i maj när USA bedömt situationen efter valet.
”Politisk process” och ”nationell försoning” har varit dimridåer i USA:s krigsretorik om demokrati i Irak. Begreppen gjordes liksom genomdrivandet av oljelagen till utvärderingskrav (benchmarks) för USA: s ”demokratimål" i Irak.
Ingen politisk process pågår, enbart maktkamp inom de styrande USA-beroende skikten av sekteristiska partier.
Motståndsrörelsen
uppmanar inte till deltagande i valet, men hindrar inte heller folk från att rösta. Situationen är komplicerad. I t.ex ”omstridda områden” har shiitiska extremreligiösa partier eller kurdiska partier tagit hem de flesta mandaten även där de inte är i majoritet på grund av sunnimuslimers valbojkott 2005.
Allianser som verkligen skulle representera folkviljan kan heller inte presentera sig i valet.

”Våra politiska partier har inte politiska och ekonomiska program,” sade Hazin Al-Nuaimi, chef för Mellanösternstudier vid Mustansiriyauniversitetet i Bagdad. ”Istället för att strida om program och kandidaters förmåga, försöker de utesluta varandra - även inom samma parti eller allians” (NYT100118).

USA:s dilemma i Irak bara växer. USA har inte segrat militärt. Motståndets attacker fortsätter dagligen. USA kan inte lita på den irakiska armén eller att den kan ta över kontrollen. Det går inte längre att lura folk med en icke existerande politisk process och demokratiska val som ska ge Irak en ”legitim” regering som USA kan stötta sig på för fortsatt energikontroll och kontroll av Mellanöstern. Även om media har gjort sitt bästa för att sälja den bilden.
USA står inför oöverstigliga problem vare sig det gäller Irak, Afghanistan eller någon annanstans. Om trupper dras tillbaka från Irak, finns ändå baser kvar och baser i Kuwait och Gulfstaterna i ett alltmer sammanhängande krigsområde vars chef, tidigare USA:s överbefälhavare i Irak, David Petraeus, är chef för Centcom och därmed chef för krigsoperationerna i hela området, från Irak, Afghanistan till Afrikas horn.
Den s.k. SOFA-överenskommelsen (säkerhetspakten mellan USA och Irak) som stipulerar att USA:s trupper ska lämna Irak senast vid utgången av 2011, kan förlängas.

Kommentar 1
Enligt irakiska parlamentariker uttalade Obama löften till Masud Barzani (KRG:s president) att stödja beslut om folkräkning. KRG (Kurdistans regionala regering) vill införliva det oljerika Kirkuk och andra ”omstridda områden” med Irakiska Kurdistan och vill genomföra en ny folkräkning. Kurdiska peshmergas agerar på egen hand i områden som inte ligger under KRG med den uttalade målsättningen att dessa områden ska införlivas i Irakiska Kurdistan.
Kirkuk är en turkmensk, arabisk, kurdisk stad och en stad med olika kristna och andra minoriteter och ett starkt motstånd mot att införlivas i Kurdistan. Under Saddam Husseins tid genomfördes en viss arabisering, men det är ingenting jämfört med den pågående medvetna kurdifieringen i avsikt att demografiskt påverka Kirkuks befolkning. Fusk och bedrägeri är dessutom legio i dessa sammanhang.
Mängder av kurder mantalsskrivs i Kirkuk och kommer att räknas vare sig de bor där eller ej i en kommande folkräkning som KRG vill använda till sin fördel.
Som ett brev på posten kom beslut om folkräkning i oktober.

Kommentar 2
Debaathifieringsbeslutet var det första av Bremers 100 ökända beslut: Iraks armé upplöstes, mängder av stats- och regeringsanställda avskedades beskyllda för att vara Baathpartimedlemmar.
Till saken hör att Baathpartiet hade flera miljoner medlemmar. Majoriteten av dem var shiiter.
Många var medlemmar för att lättare få jobb. Förföljelsen drabbar en stor del av Iraks befolkning.
USA påtvingade det sekulära Irak där det var ofint att fråga om någon var shia eller sunnimuslim en val- och administrationslag (TAL) som föreskriver val och omröstningar på grundval av etnisk och religiös tillhörighet.
USA finansierade de sekteristiska, extrema religiösa partierna Dawa och Sciri (numer ISCI) redan i exil och som ockupationen lyfte till regeringsställning under ockupation tillsammans med de gamla kurdiska krigsherrepartierna vars förflutna och närvarande av inbördes strider, förtryck och korruption egentligen kräver en egen artikel.
Partibildning har alltså skett efter sekteristiskt mönster och i den mån partierna känner behov av nationalistiska uttalanden (vilket märkets i regionalvalen förra året) för att vinna popularitet, är det bara dimridåer.
Ockupationen och dess irakiska hantlangare har dödat och tvingat människor i flykt för att de är motståndare till ockupationen. Akademiker, kvinnor, statsanställda, piloter, läkare har systematiskt mördats. De har försvarat ett sekulärt Irak mot USA:s koloniala försök att söndra och härska genom splittring, fragmentisering och etnisk rensning. Tidigare Baathpartimedlemmar har drabbats mycket hårt, men motståndare mot ockupationen drabbas vare sig de tillhört Baathpartiet eller ej och oberoende av etnisk och religiös tillhörighet.
T.ex, har landets kristna och andra minoriteter drabbats av svår förföljelse:

I Irak finns en tradition av vänskap mellan etniska och religiösa grupper. De är gifta med varandra, Iraks klaner kan ha en sunni- eller shiamajoritet, men det är alltid blandat.
Man bor i blandade kvarter, handlar på marknaden i grannskapet.
Det var ofint att fråga om någon var sunni eller shia tills ockupationen medvetet och med fattade beslut, genomdrev en sekteristisk politik och gynnade den typen av partier i sitt samarbete under hela 90-talet.

Regeringspartiernas miliser och dödsskvadroner har kunnat och kan härja fritt. Såväl Al Malikis Dawaparti som ISCI står iranska intressen nära och försvarar inte en sekulär stat.
Stora delar av Bagdad har etniskt rensats. Sunnimuslimer och kristna har i stor utsträckning flytt. Sunnimuslimer har tvingats till områden med sunnimajoritet och shiamuslimer på motsvarande sätt till områden med övervägande shiiter.
Det handlar i högsta grad om etnisk rensning. USA som ansvarig ockupationsmakt har inte
motsatt sig. Tvärtom och president Obama har till vicepresident valt Joe Biden som förespråkat en 3-delning av landet även i förslag till senaten där beslutet fick stöd, men förklarades icke-bindande. I praktiken har USA agerat till stöd för denna splittring.
100122

Stoppa dödsstraffet i Irak! Skriv på!
900 irakiska fångar hotas av omedelbar avrättning efter skenrättegångar. Demokrati i det nya Irak betyder död och repression. Al-Maliki låter avrätta fångar under valrörelsen. Den nuvarande regimen betjänar USA:s ockupation: det är ockupationen som dödar.
Skriv på mot avrättningarna! Delta i den internationella kampanjen!

läs appellen på svenska och skriv på. Ta del av andra aktioner mot avrättningar i Irak
091213

Senast ändrad: 2010-02-11
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .