.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Barnen i Irak
"Brott mot barnens rättigheter under USA:s ockupation"

Professor Souad Al-Azzawi sammanfattar barnens lidande i sin rapport.

Så här inleds rapporten från februari 2010 om brotten mot barnens rättigheter under två decennier som publicerats (på engelska) av BRussells Tribunal och författare är Dr Souad N. Al-Azzawi, biträdande professor i miljöteknik:

”Under två decennier har irakiska barn, tillsammans med andra delar av det irakiska samhället, utsatts för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Dessa brott började med förstörelsen av hela det civila samhället och dess infrastruktur genom USA:s och Storbritanniens aggression under Gulfkriget 1991, och det följdes av brutala ekonomiska sanktioner som berövade Iraks folk tillgång på mat, rent vatten, hälsovård, utbildning och säkerhet. Som ett resultat av detta har mer än en halv miljon barn dött under 90-talet . De tretton åren av lidanden under embargot följdes av den amerikanska invasionen av Irak 2003….”

Vart åttonde irakiskt barn dör före 5 års ålder orsakat av 13 års embargo följt av ockupation och krig under 7 år. Enligt en FN-rapport är barnadödligheten i Irak den högsta i världen. Undernäring och sjukdomar förorsakade av brist på mat och mediciner och tillgång till rent vatten är starkt bidragande orsaker. Rapporten är en sammanfattning av två decennier av folkmord och systematiska brott mot barnens rättigheter. Mellan 4,5 och 5 miljoner barn är föräldrarlösa, därav lever ca en halv miljon barn på gatorna utan hem och familj. 700 barn är inspärrade i irakiska fängelser och 100 är fängslade i amerikanska koncentrationsläger av typ Abu Ghraib. Där utsätts de för våldtäkter och tortyr.

Vapen som splitterbomber, napalm, radioaktivt utarmat uran och fosforbomber har använts i krigföringen mot civilbefolkningen. Speciellt hårt drabbade är barnen. Av barn födda i Falluja i oktober 2009 hade 24 % någon form av missbildning. Dessutom ökar sjukdomar som barnleukemi och andra cancerformer, troligen som en följd av användningen av utarmat uran.

Allt detta sker här och nu, för var och en att ta del av, men i media råder närmast total tystnad om dessa fruktansvärda brott.

Så här uttalade sig Madeleine Albright, tidigare USA:s ambassadör i FN, när hon fick frågan om en halv miljon döda barn – fler än i Hiroshima - under embargot var ett pris värt att betala:

- Jag tycker att det är ett väldigt svårt val, men priset - vi anser att priset är värt det.

Läs den här skakande rapporten och sprid den!

Arne Hjorth 2010-03-07

Senast ändrad: 2010-03-12
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .