.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Versamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet
16 april 2009 - 20 april 2010

Verksamhetsberättelse för Föreningen IrakSolidaritet
16 april 2009 – 20 april 2010

På årsmöte 2009 valdes följande styrelse
:

Mike Powers (ordf.), Arne Hjorth (sekr.) Sigyn Meder (kassör, kontaktansvarig), Martin Schibbye (Brännpunkt Irak), Sköld Peter Matthis (stud.ansvarig). På nästkommande styrelsemöte adjungerades Benny Åberg till styrelsen
Till valberedning valdes: Jörgen Larsson, Christer Lundgren, Bodil Nilsson, Hashim Al-Malki och Catherine Powers.
Till revisorer valdes: Bo Stenström, ordinarie revisor för föreningen och Fallujainsamlingen,
Olle Josephson, revisorssuppleant och Tomas Bolme, revisor för Fallujainsamlingen.
Styrelsen har hållit tolv (12) protokollförda möten.

I ett läge när tystnaden om Irak är nästan total och illusioner om USA:s tillbakadragande av sina trupper dominerar media och den svenska politiken, har föreningen upprätthållit den utåtriktade verksamheten och gett ut ett nytt innehållsrikt nummer av Brännpunkt Irak. Det är ingalunda ett lätt arbete i rådande opinionsklimat. Starka krafter försöker göra ockupation av Irak till en icke-fråga. ”Vi behöver inte bry oss.” ”USA är på väg bort.” ”Andra frågor är mycket viktigare.”
Vi lyckades genomföra två stora satsningar under hösten 2009 och våren 2010 förutom det sedvanliga opinionsarbetet och vår insats för att få fram ett nytt bra nummer av Brännpunkt Irak.

HÖSTEN
8 oktober
talade Cindy Sheehan, den kända amerikanska antikrigsaktivisten inför en till bredden fylld Sandlersal på ABF Stockholm. 120 personer deltog. Hon framhöll de illusioner som valet av Obama skapat hos fredsrörelsen. Dessutom var hon här när Obama mottog fredspriset. Hennes starka protest nådde ut väl i media.
Cindy Sheehan talade även om Irak 9 oktober på inbjudan av Utrikespolitiska föreningen på Stockholms universitet. Lokalen fylldes och studenterna hade många frågor till Cindy.
Cindy Sheehan deltog i arrangemang under Afghanistanveckan. Hennes vistelse här var ett samarrangemang med Afghanistansolidaritet och IrakSolidaritet ordnade hennes vistelse i Stockholm och tog ekonomiskt ansvar för kostnader i samband med hennes resa och Stockholmsvistelse. IrakSolidaritet kontaktade media med gott resultat.
Cindy Sheehan fick stor mediauppmärksamhet.
Carina Stensson gjorde en utmärkt intervju i SvD med rubriken ”Obama har svikit sina ideal”.
Hon intervjuades än en gång i SvD efter meddelandet om fredspriset. Hon intervjuades i TV 4, Ekot, ETC, Konflikt, Miljömagasinet, FIB och Proletären.
Intervjuerna finns här:
http://www.iraksolidaritet.se/index.php?nr=406

VÅREN 20 mars

Protestmöte mot ockupationen, 7 år av ockupation av Irak
I samband med 7-årsdagen 20 mars hölls en fantastisk kultureftermiddag med tal, sång, musik och poesi. Drygt 300 personer deltog under dagen och många entusiastiska och positiva kommentarer har kommit till föreningen efter protestmötet.
Ett mycket lyckat möte med tal, sång, musik och poesi. En mycket talande affisch av Robert Nyberg bidrog till mobiliseringen liksom det fina programmet med Malak Hamdan ( som blev förhindrad i sista minuten och företräddes av Abdulmunaem Almula), Pierre Schori, Fria Proteatern, Sumergruppen, Peter Curman, Melinda Kinnaman, Sofia Ledarp, Gustaf Skarsgård och Olof Buckard som konferencier. Du kan läsa tal, se foton och och ta del av programmets poesi och musik här:
http://www.iraksolidaritet.se/index.php?nr=461 Medias ointresse med undantag för bl.a SSU:s Tvärdrag är nog symtomatiskt för den rådande tystnaden om 7 års ockupation.

************************

Andra aktiviteter under det gångna verksamhetsåret

Seminarium 22 april 2009 Obama och Irak Är Irak på väg till frihet och demokrati?
Mathias Cederholm, historiker vid Lunds universitet, bjöds in att tala om ämnet just med tanke på illusionerna runt Obama. Frågan väckte stort intresse och diskussion. Lokalen fylldes trots kort förberedelsetid.
Arr. IrakSolidaritet och ABF
Blogg om mötet: http://larsingemar.blogspot.com/2009/04/obama-och-irak.html

Studiecirkel om Irak startade på ABF/Stockholm 14 oktober. Få deltagare, men mycket bra diskussioner.
Arr. IrakSolidaritet och ABF

SAP Kongress 28 oktober
IrakSolidaritet skrev ett brev om Irak och folkrätten till deltagarna i SAP:s kongress.
Brevet med titeln ”Folkrätten måste försvaras även i Irak” delade vi (ett tiotal personer, svenskar och irakier) ut till deltagarna timmarna innan kongressen startade. Banderoll: USA ut ur Irak.

Konferens om uranvapnens 14-15 november.
Arr. ARK i samarbete med ABF och med stöd av Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IrakSolidaritet och Kvinnor för fred.

Socialistiskt forum 28 november
IrakSolidaritet gjorde en insats med bokbord, flygbladsutdelning, tidningsförsäljning och Fallujainsamling denna dag när så många besöker de många intressanta seminarierna på ABF Stockholm.

*******************************

Fallujainsamling, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning har skett regelbundet i Stockholm och en del förorter. Irakkommittéer, enskilda medlemmar och FIB-föreningar säljer Brännpunkt Irak på flera orter i landet. Föreningen har sålt tidningen i samband med debatter och seminarier som vi ofta deltagit i. Vi har efter förmåga hjälpt studerande, journalister och andra som efterfrågat kunskap.

Fallujainsamlingen
15 februari och 15 september 2009 överlämnades 43.000 respektive 41.000 kronor till en hjälporganisation i Mosultrakten.
Sammanlagt har 84.000 kronor under 2009 gått till fattiga familjer i ett område som drabbats hårt av ockupationens olika offensiver och där motståndet är starkt. Pengarna har använts till mediciner. Kvitton finns på alla inköp. Varenda krona når fram. Sammanlagt har 164.000:- av insamlade medel betalats ut. Alla mottagare finns redovisade på vår hemsida.

Brännpunkt Irak
Nummer 4 utkom till 7-årsdagen av ockupationen med Christer Lundgren som redaktör.
Såväl detta som tidigare nummer av tidningen har fått mycket goda omdömen. Tidningen är oerhört viktig i vårt opinionsarbete. Nummer 3 har sålts i närmare 1000 ex.

Hemsidan
är en viktig informationskälla om läget i Irak och USA:s ockupationspolitik. Hemsidan erbjuder både längre, analyserande artiklar och dagsaktuell information. Den informerar även om våra aktiviteter. Med tanke på våra begränsade resurser, får hemsidan ändå goda omdömen.

Medlemsmöten och medlemsutskick
Medlemsutskick sker kontinuerligt med information om verksamheten och läget i Irak.
Föreningen höll medlemsmöten 4 juni med Ana Valdés som varit i Bagdad som inbjuden gäst, 2 september 2009 och 13 januari 2010.

*********************************

Kampanjer och annan opinionsbildande verksamhet
Föreningen har regelbundet i pressutskick, Nyhetsbrev, brev till organisationer och enskilda belyst ockupationens förstörelse av den irakiska staten, samhället och kulturen, krigsförbrytelser, brott mot mänskliga rättigheter och folkrätten. Utförsäljningen och plundringen av Iraks olja har följts upp och i Brännpunkt Irak 4 finns en intervju med den kände irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi. Föreningen bedriver kampanj för irakiernas legitima motstånd. Vi deltar i internationellt samarbete för att motståndsrörelsen ska ses som det irakiska folkets legitima representanter.
I samband med en diskussion på Folket i Bilds hemsida om Irak och motståndsrörelsen, skrev Mike Powers ett inlägg för föreningen med rubriken: Solidaritetens villkor.
Inlägget kan läsas här: http://www.iraksolidaritet.se/index.php?nr=402
Morden på Iraks akademiker fortsätter. En del insatser har föreningen gjort även i år och i några fall har mordhotade personer fått stöd från föreningen.
Föreningen har inför valet i september sänt frågor om Irak till partierna. Arbetet med detta kommer att fortsätta.

Samarbete nationellt och internationellt IrakSolidaritet fortsätter att hålla god kontakt med solidaritetskommittéer på några orter i landet och några lokala FIB-grupper som säljer tidningen och även bidrar till innehållet.
Vårt internationella samarbete fortsätter med IAON (International Anti-Occupation Network).
Se även tidigare avsnitt om kampanjer.

26 april 2009 deltog IrakSolidaritet i en internationell protest mot Paul Bremers order 81, ett hot mot Iraks bönder. I artiklar, uttalande och pressmeddelande, försökte vi uppmärksamma den svenska opinionen om denna viktiga fråga. Artikel finns även i Brännpunkt Irak 4.
Vi har gett vårt stöd till den Stämningsansökan mot fyra amerikanska presidenter och fyra brittiska premiärministrar som har inlämnats i Spanien.

Vi har gett vårt stöd till BRussells Tribunals uttalande mot 900 nära förestående avrättningar i skenrättegångar.
10 april i år deltog föreningen på den av Women Solidarity for an Independent and Unified Iraq organiserade konferens ”What is new for Iraq”? Samarbetet ger kunskaper om Irak, analyser och kontakter till stor nytta för vårt arbete. Gemensamma uttalanden till stöd för det legitima motståndet har också varit till stor nytta i vårt opinionsarbete.

Uttalanden, pressmeddelanden
090426 Bremers order 81 hotar Iraks bönder
090702 USA lämnar Iraks städer? USA lämnar Irak?
090702 Utförsäljningen av Iraks olja
090728 Stoppa avrättningarna av irakiska kvinnor!
090822 Brev till Sveriges Radios utrikeskorrespondenter från Sigyn Meder efter debatt på Södra teatern
090901 Solidaritetens villkor. Mike Powers om motståndet i Irak
090903 Rättslösheten i Irak, avrättningarna av irakiska kvinnor. Till EU:s utrikesministermöte i Stockholm 4-5 september.
091010 Uttalande mot Obamas fredspris
091021 Stämningsansökan för krigsförbrytelser i Irak inlämnad i Spanien.
101028 Folkrätten måste försvaras även i Irak. Brev till SAP:S kongressledamöter
091116 Stoppa avrättningarna av 126 irakiska kvinnor! 900 irakiska fångar hotas av omedelbar avrättning efter skenrättegångar

091221 IrakSolidaritet stöder BRussells Tribunals namninsamling mot dödsstraffet
091221 I Irak ökar antalet missbildade barn och cancersjukdomar
091221 Iraks "svarta guld" och andra utförsäljningsrundan
100307 Demokratiska val i ”det nya Irak”?

LÄGET IDAG
USA bygger ut åtminstone 5 jättebaser i Irak för kontroll av Irak och regionen. Om USA har 100.000 amerikanska soldater (som idag) i Irak eller 50.000 omdöpta till ”rådgivare”, spelar mindre roll idag när ”drönare” kan slå till var som helst i regionen från en flygbas i Las Vegas och bombplanen står beredda på flygbaser som Balad i centrala Irak.
Vi får inte heller glömma den fortsatta närvaron av privata legoknektar och att oljebolag, servicebolag med fler strömmar till landet. General David Petraeus, nuvarande chef för USA:s Central Kommando och tidigare öb i Irak, poängterar Iraks strategiska betydelse för USA och oljans ”välsignelse”.
I det sönderslagna Irak, fungerar inte ens el eller vatten efter 7 års ockupation och miljarder i profiter går till bolagen för nästan obefintligt ”uppbygge”. Det pågår ingen ”politisk process”. Ockupationen har öppnat Iraks gränser för Israels intressen och expansionism , för Irans och andra staters inblandning. Ett 15-tal olika säkerhetstjänster uppges verka i Irak.
Valrörelsen inför parlamentsvalet i mars har präglats av mord, bannlysningar, valfusk och köpta röster, massarresteringar, avrättningar och många interna uppgörelser mellan ockupationens partier och allianser. Det är cyniskt att tala om en starkt förbättrad säkerhet när så många civila dödas varje dag och folk lever med rädsla inför morgondagen.
Att Allawi som anger sig som sekulär förespråkar ser ut att ha vunnit med 2 platser över Al Maliki, visat att folk fått nog av sekteristiska och etniskt uppdelade partier och försvarar ett enat Irak. Allawi är gammal CIA-agent, USA:s handgångne premiärminister en period som applåderade USA:s 2 stora anfall på Falluja 2004.
Han har redan hunnit uttala att han som eventuell premiärminister skulle se till att USA:s och bolagens föreslagna oljelag går igenom. Idag är alla påskrivna oljekontrakt olagliga enligt gällande lag.
Detta är val under ockupation. Folk som röstar har velat ta avstånd från de sekteristiska, religiösa partier USA fört till regeringen i Irak genom USA:s beslut att vid val i Irak, ska poster fördelas efter etnicitet och religiös tillhörighet i strid mot Iraks sekulära tradition.
Regeringsbildandet kan ta månader.
Lika tyst är det om det dagliga motståndet mot ockupationen i Irak. Amerikanska baser och konvojer, gröna zonen och andra mål, attackeras dagligen. Färre amerikanska soldater dör. De rör sig inte ute utan att vara omgivna av irakiska soldater som idag dödas i större utsträckning. Motståndsrörelsens olika organisationer har gått mot större enighet och samtal förs mellan fler organisationer.

Det är mot denna bakgrund styrelsen föreslår att årsmötet bekräftar vår inriktning i den föreslagna verksamhetsplanen.

100410
IrakSolidaritets styrelse

Senast ändrad: 2010-04-18
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .