.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

USA:s förstörelse av den irakiska utbildningen
Tre väldokumenterade rapporter

”Att förstöra utbildningsinstitutioner eller att använda dem för militära ändamål är en krigsförbrytelse”, så lyder en av rubrikerna på en undersökning som publicerades av BRussells Tribunal den 23 mars 2010. Ytterligare en rapport om utplåningen av Iraks utbildningssystem offentliggjordes den 14 september förra året. Författare till båda rapporterna är Dirk Adriaensens. Han har också bidragit med essän ”Killing the Intellectual Class” i boken ”Cultural Cleansing in Iraq (Kulturell Rensning i Irak)”. En recension av boken finns i senaste numret av Brännpunkt Irak. Läs den boken!

”Utbildningssystemet i Irak, före 1991 (d.v.s. före sanktionerna, min anm.) var en av de bästa i regionen med 100 % inskrivning i grundskolan och hög läskunnighet, både för män och kvinnor. Den högre utbildningen, speciellt på vetenskapliga och tekniska institutioner, var av internationell standard, ledd av högt kvalificerad personal” (UNESCO:s faktablad 28 mars 2003).

Iraks utbildningssystem var ett mål för USA:s militära handlingar, därför att utbildningen är ryggraden i varje stat, konstaterar en av rapporterna. Paul Bremer, som var chef för ockupationsmyndigheten efter invasionen 2003, påbörjade och genomförde den rensning som gick ut på att bryta ryggraden av och utplåna staten Irak. Massmord på och fördrivning av Iraks hela intellektuella medelklass kallades för ”avbaathifiering” med Paul Bremers vokabulär.

Den 27 april 2005 konstaterade FN-organet ”United Nations University International Leadership Institute” att ”84 % av Iraks institutioner för högre utbildning har bränts, plundrats eller förstörts”.

UNESCO skriver i en rapport från i år att bara i en av Iraks provinser, i Diyala, har de multinationella styrkorna tillsammans med irakisk polis och militär ockuperat 70 skolbyggnader och använder dem för militära ändamål. Listan över krigsförbrytelser kan göras lång.

Arkiven över diploma och examen vid högre utbildningsinstitutioner har beslagtagits av USA:s marionettregim under ledning av premiärminister Al Maliki. I ett fall som beskrivs attackerade paramilitära kommandostyrkor i irakiska polisuniformer Ministeriet för Högre Utbildning och Forskning i Bagdad och kidnappade ett 100-tal ledande tjänstemän och ett 50-tal besökare. En del av dessa torterades och mördades. Ingen undersökning av dessa brott har beordrats av Maliki-regimen. Han avfärdade det hela som ”en dispyt mellan miliser”. Tjänstemännen ansvarade bl.a. för utfärdandet av diploma.

Dokumenten förfalskas och säljs sedan till inflytelserika politiker eller tjänstemän. Bedrägeri och korruption är mycket omfattande i det ockuperade Irak. Malikis regim, understödd av USA, har nu utplånat 50 år av utbildning och tusentals år av civilisation enligt dessa väldokumenterade rapporter från Brussells Tribunal.

Mike Powers, ordförande i IrakSolidaritet, skrev en artikel om sammanbrottet av den irakiska utbildningen i förra numret av Brännpunkt Irak, nr 3, som innehåller en hel del fakta och statistik, som ett bra komplement till rapporterna från Brussells Tribunal. Den beskriver också mer ingående hur de irakiska skolbarnen har drabbats hårt genom förstörelsen av skolväsendet.
Arne Hjorth

Läs dessa tre väldokumenterade rapporter:

”Att förstöra utbildningsinstitutioner eller att använda dem för militära ändamål är en krigsförbrytelse”

Irak: Massivt bedrägeri och korruption i den högre utbildningen

Mike Powers : Sammanbrott för den irakiska utbildningen

Fler artiklar om korruption

Senast ändrad: 2010-12-16
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .