.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Den ”riskerar irakiernas liv” anser FN:s flyktingkommissariat UNHCR som riktar skarp kritik mot massavisningen av 56 irakier från Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna vars asylansökningar avslagits.
FN:s kritik mot den svenskledda gruppavvisningen av 56 irakier i onsdags har fått flera riksdagspartier att reagera.

Det är enligt UNHCR första gången EU-länder samplanerar avvisningen genom gränskontrollmyndigheten Frontex.
Det har blivit allt svårare att för irakiska flyktingar att få stanna i Sverige. De ska kunna bevisa att de är personligen hotade. Deras dokument och bevis godtas som regel inte.
Migrationsöverdomstolen har helt enkelt beslutat att det ”inte råder inre väpnad konflikt i Irak”. IrakSolidaritet protesterade mot detta absurda och mot verkligheten stridande beslut 12 juli 2007. Se uttalande.

”Det är mycket allvarligt”, säger UNHCR:s taleskvinna Melissa Fleming till SvD.
”Säkerhetsläget är instabilt i Irak med fortsatta våldsamheter och människorättsbrott. Vi är oroade över signalen denna europeiska massaktion sänder till grannländerna Syrien och Jordanien dit många irakier flytt”.
Amnesty ser allvarligt på massavvisningen: ” Sju år efter den USA-ledda invasionen lever irakierna fortfarande i fruktan och hundratals civila dödas eller skadas varje månad. Det är helt klart att den irakiska regeringen inte klarar av att skydda sin befolkning och det gäller även dem som skickas tillbaka från andra länder”.

”Vi mycket oroade över svenska myndigheters, enligt vår mening, ofta felaktiga syn på vilka möjligheter som i verkligheten finns att få skydd från övergrepp. Likaså är bedömningen av särskilt utsatta gruppers och minoriteters behov av skydd långt ifrån alltid korrekt”, säger Madelaine Seidlitz, flyktingjurist på svenska Amnesty.
Fler massavvisningar har skett från Sverige. I februari 2009 avvisades ett 50-tal flyktingar med handfängsel och underförnedrande former.

Den 30 januari 2006 bröt sig okända uniformerade milismän in i dr. Haider Al-Jubooris hem i Bagdad.
Möbler och vetenskaplig utrustning förstördes. Männen arresterade honom och hans gamla pappa. I 75 dagar torterades Haider innan han och pappan släpptes. Då hade familjen sålt personlig egendom för att få ihop 20.000 dollar i lösensumma.
Haider är personligen hotad. Milismännen sade att de skulle döda honom om han inte försvann ut ur landet. Haider flydde medan milismännen går fria på Bagdadsgator.
Efter långt över ett års väntan fick Haider avslag på sin asylansökan.
Läs mer om Haiders fall, Brännpunkt Irak 3, sid 23
Haider som har en PhD i optoelektronik och laserteknik, tvingades avbryta en lovande akademisk karriär. I Sverige praktiserade han gratis på Lunds universitet.
Haider är även typisk på ett annat sätt. Han är akademiker och dessa har hotats, mördats och tvingasts i flykt sedan ockupationens början. Kampanjen mot Iraks välutbildade har föga uppmärksammats i Sverige. Det går fortfarande att skriva på den internationella kampanj som länge pågått till stöd för Iraks hotade akademiker.

Ockupationen måste upphöra!
Irakiska flyktingar har rätt till en rättssäker behandling i Sverige tills säkerhet råder i Irak!

läs några fler artiklar
100612

Senast ändrad: 2010-06-12
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .