.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Missbildningar hos nyfödda, tumörer och hjärnskador
Falluja juli 2010

Fallujas lidande
Hiroshima, Nagasaki, Falluja
USA:s massförstörelsevapen i Falluja
Artikeln sammanfattar den pågående forskningen.
Du kan stödja forskningen genom att ge ett bidrag till
Fallujainsamlingen pg: 11673-1
100801

Dr Chris Busby och Malak Hamdan intervjuas med anledning av undersökningen ”Cancer, Infant Mortality and Birth-Sex Ratio in Fallujah 2005-2009”
Nya vetenskapliga rön ignoreras av WHO och forskare med band till regeringar som använt de illegala vapnen eller samarbetar med dem, säger dr Busby. USA, Storbritannien och Israel som använt vapnen måste ange exakt vilka vapensystem de använt för att underlätta forskningen.
Malak Hamdan vädjar till det internationella samfundet att stödja oberoende internationella undersökningar om effekterna på DNA av de vapen som använts.
Läkarna i Falluja måste få hjälp att behandla komplexa sjukdomstillstånd.

IrakSolidaritet tar i sina valfrågor till partierna upp denna fråga och kräver stöd för oberoende forskning.
läs fråga 3 med svar

100728
Memo om utarmat uran från 1993
Även om den amerikanska regeringen förnekar alla hälsoproblem med utarmat uran, visar dåvarande brigadgeneral Eric Shinseki (nu ansvarig för departementet för frågor rörande krigsveteraner) i sitt memo att Pentagon har bekymmer med nedsmittning av utarmat uran och begär att all personal som utsatts för den giftiga substansen ska testas.

100728
John Simpson, BBC:s utrikesredaktör, som besökte Falluja i mars 2010, sammanfattar i ett reportage den fruktansvärda hälsosituationen som belyses i den undersökning som publicerats i juli 2010. Sjukdomarna har ökat katastrofalt efter USA:s två stora anfall mot staden 2004.
Det giftiga arvet efter USA:s angrepp på Falluja värre än Hiroshima
”Dramatiska ökningar i barnadödlighet, cancer och leukemi i den irakiska staden Falluja som bombades av amerikanska marinsoldater 2004, är högre än de som rapporterades av överlevande från atombombsanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 1945 enligt en ny undersökning", skriver Patrick Cockburn i The Independent.
”Irakiska läkare i Falluja har sedan 2005 klagat över att de överväldigats av det stora antalet spädbarn som föds med allvarliga missbildningar, allt från en flicka född med två huvuden till förlamning av nederdelen av kroppen. De har också sagt att de fick behandla långt fler cancersjukdomar än före slaget om Falluja mellan amerikanska trupper och upprorsmän”.

Undersökningen ”Cancer, Infant Mortality and Birth-Sex Ratio in Fallujah 2005-2009", publicerad i juli 2010 i International Journal of Environmental Studies and Public Health (IJERPH).
Undersökningen bekräftar att de uppgifter som rapporterats om kraftig ökning av cancersjukdomar och medfödda missbildningar stämmer med fakta.
Spädbarnsdödligheten är ofattbart hög. 80 av 1000 nyfödda dör i Falluja. I Egypten dör 19, i Jordanien 17 och i Kuweit 9,7.
75% av de döda spädbarnen har medfödda missbildningar.
Rapporten säger att cancertyperna ”liknar de som drabbat överlevande i Hiroshima som utsatts för joniserande strålning från atombomben och uran vid nedfallet”.

”Forskarna fann att leukemi ökat 38-faldigt, bröstcancer hos kvinnor ökat tiofaldigt och betydande ökningar har skett av lymf-och hjärntumörer hos vuxna”. Cancer hos barn under 14 år har ökat 12-faldigt.
Dr Chris Busby som lett undersökningen säger att överlevande i Hiroshima drabbades av en 17-faldig fördubbling av leukemi, men i Falluja, säger dr Busby att det inte bara handlar om större antal cancerfall utan även om den hastighet med vilken cancern drabbar folk.
Speciellt betydelsefullt är undersökningens upptäckt att könsfördelningen mellan nyfödda pojkar och flickor har ändrats. I en normalbefolkning föds 1050 pojkar per 1000 flickor, men i Falluja vad beträffar nyfödda efter 2005 har, antalet nyfödda pojkar minskat med 18 procent så att statistiken visar 850 nyfödda pojkar per 1000 flickor. Hur många flickor respektive pojkar som föds är en indikator på genetisk skada som drabbar pojkar mer än flickor. Liknande förändring i könsfördelningen upptäcktes även efter Hiroshima”.

USA har tillstått att man använt vit fosfor såväl som annan ammunition och professor Busby säger att ”han kan inte fastställa typen av vapen som marinsoldaterna använt, men omfattningen av de genetiska skador som befolkningen genomlidit pekar på användandet av uran i någon form. Han sade: ”min gissning är att de använde ett nytt vapen mot byggnader för att tränga genom väggar och döda de som befann sig inomhus”.

Kvinnor i Falluja uppmanas att inte föda barn
och befolkningen är upprörd över stadens hälsokatastrof och kräver stöd för forskning och hjälp till de utsatta.

John Simpson konstaterar i BBC-reportaget att ”den amerikanska lagstiftningen gör det utomordentligt svårt för utlänningar att åtala den amerikanska regeringen för krigshandlingar”.


IrakSolidaritet driver frågan att oberoende självständiga undersökningar måste komma till stånd för att utreda de samband som kan finnas mellan de vapen USA använde och genetiska defekter, missbildningar och sjukdomar hos befolkningen.


Bland våra frågor till partierna i valrörelsen och svaren från de rödgröna partierna, tas frågan upp. De rödgröna partierna ställer sig positiva till att frågan om sambanden mellan de av USA använda vapnen och sjukdomarna utreds. Vi hoppas på handling. Pengar behövs för att Dr Busby och andra forskare ska kunna slutföra sina undersökningar.
Se
fråga 3 med referensmaterial och svar

Tystnaden om de skadliga hälsoeffekterna av uranvapen måste brytas och uranvapen förbjudas!

Falluja 2004
Kort historik över USAs angrepp på staden

USA genomförde två stora angrepp på staden 2004 som då uppges ha haft mellan 350.000 och 450.000 invånare. Staden har idag runt 250.000 invånare. Många Fallujabor är fortfarande internflyktingar under mycket prekära förhållanden.

I mars 2004 dödades 17 människor när amerikanska soldater sköt rakt in i en folkmassa som protesterade mot att USA förvandlat en skola till militärförläggning. Ytterligare 2 personer sköts ihjäl när de protesterade mot dödsskjutningarna.
31 mars samma år dödades 4 privata säkerhetsagenter från ökända Blackwater när de färdades i konvoj genom staden. Deras kroppar hängdes upp och bilderna spreds över världens alla TV-kanaler.
Den amerikanska militären lovade förvandla Falluja, känt för sitt motstånd mot ockupationen, till ett ”killing field”. Trots att USA anföll staden med tusentals marinsoldater i april 2004 i operation ”Vigilant resolve”, led USA nederlag och belägringen av staden upphörde i maj 2004, men inte planerna på att krossa denna motståndets symbol.
I november 2004 kom det andra stora angreppet på Falluja, Phantom Fury, för att krossa denna symbol för motstånd och hämnas de 4 legoknektarna. 1000-tals människor dödades, staden förstördes till 70 %. Skolor, moskéer, administrativa byggnader förstördes medvetet. Krypskyttar siktade på flyende från taken. Sjukhus intogs. Ett 20-tal läkare dödades när USA intog Allmänna sjukhuset i Falluja.

För att motivera angreppet, anklagade USA Falluja för att hysa terroristen Al Zarkawi i staden. Stadens civila organisationer som ville undvika bombningar av staden och skydda dess befolkning, skrev ett förtvivlat brev till FN:s generalsekreterare Kofi Annan och vädjade till honom att stoppa anfallet. Enligt staden hade de aldrig sett skymten av al Zarkawi och skulle döda honom om han dök upp.
Det är värt att påpeka att denne Zarkawi samtidigt påstods befinna sig även i andra städer som USA avsåg att bomba.
USA använde såväl uranvapen som vit fosfor mot civilbefolkningen. De som försökte hjälpa de många skadade på gator och torg, sköts ner. Hundar åt på de döda kropparna.

Falluja har ännu inget fungerande avloppsystem, rapporterar IRIN (FN:s nyhetsbyrå) Avloppsvatten rinner på gatorna och förvärrar hälsoklatastrofen i staden. Staden är fortfarande en ruinstad omgiven av murar. Ingen har tillträde utan uppvisande av ID och kontroll vid ”checkpoints”.

Brotten mot Falluja är i högsta grad krigsförbrytelser. Befolkningen har utsatts för kollektiv bestraffning av ett slag som borde få världen att kräva att de skyldiga krigsförbrytarna ska ställas inför rätta.

läs Fallujabroschyren

läs intervju i Brännpunkt Irak 4 (sid. 20-21) med familj där en bror, läkare vid Allmänna sjukhuset i Falluja, sköts ihjäl när han skulle hjälpa sårade på gatan.

Italienska RaiNews24 intervjuar dr Chris Busby 16 juli 2010

Om Fallujas avloppssystem som ännu inte reparerats efter angreppen

Foton på nyfödda med missbildningar. BBC har bedömt att bilderna är så förfärande att man valt att inte visa dem.

läs fler artiklar och se fler reportage

Senast ändrad: 2011-12-18
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .