.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Tänker USA lämna Irak? Oljan, korruptionen, förtrycket
2010-08-10 14:04
Till media och organisationer

Global Peace Index Report 2010
Sist på listan bland 149 länder kommer Irak, det våldsammaste landet i världen.
Efter Afghanistan och Somalia.

Tänker USA lämna Irak?
USA:s ”stridande trupper” ska lämna Irak i slutet av augusti, säger president Obama i högtidstalen.
Löften om att avsluta kriget på ett ”ansvarsfullt” sätt har ständigt återkommit i retoriken och bidrog starkt ti ll Obamas valseger. Retoriken har lyckats hålla antikrigsrörelsen på sparlåga, men kriget fortsätter.
USA:s överansträngda armé, orkar inte upprätthålla jättearméer i både Irak och Afghanistan, men med 50.000 kvarvarande, stridsutrustade soldater, 94 militärbaser i ett alltmer ”outsoursat” krig avser USA behålla greppet om Irak och regionen . ”Combat Operations” kommer nu att heta ”Stability Operations” med det nyspråk som döljer verkligheten.
”Obama och Clinton utökar de paramilitära trupperna i landet”:
http://www.thenation.com/blog/37877/iraq-withdrawal-obama-and-clinton-expanding-us-paramilitary-force-iraq
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/aug/04/us-iraq-rebranding-occupation
De privat inhyrda legoknektarna stannar alltså kvar, ska öka i antal och anslagen till dem föreslås bli högre.

Det amerikanska utrikesdepartementet förbereder en egen armé i Irak? Kvarvarande baser: ambassaden med fler kallas för ”Enduring Presence Posts”:
http://www.mcclatchydc.com/2010/07/21/97915/state-dept-planning-to-field-a.html
"USA kan stå inför ännu ett decennium av ständig konflikt i Irak och Afghanistan", säger arméns stabschef, genereal George Casey:
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20010184-503544.html
Det handlar om den typ av konflikter "bortom konventionell krigföring" som USA kommer att utkämpa i årtionden! En krigföring med ”special forces” som förstås också ska stanna enligt försvarsminister Robert Gates och ”fortsätta att ”jaga och döda militanta”:
http://articles.latimes.com/2008/may/22/world/fg-gates22
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/08/AR2010080801923_2.html?hpid=topnews

USA har dessutom baser i fler av Iraks grannländer och kan slå till när som helst. I Irak hör jätteflyg basen Balad till dem som byggs ut.
Ska vi kalla det tillbakadragande?
Låt oss inte heller glömma att Obama utsträckt antalet länder där USA kan döda påstådda fiender, även amerikanska medborgare, från 60 till 75:
http://mwcnews.net/focus/analysis/3027-obamas-national-security-.html?fontstyle=f-larger
I ”preventiva” attacker med ”special forces”, agenter, förarlösa flygplan, counterinsurgency och allt vad det nu kallas, slår USA till mot ”terrorister” och oppostionella. Många civila dödas. Irak är hårt drabbat av denna typ av krigföring och för ändamålet har USA tränat och leder bl.a The dirty Brigade:
http://www.thenation.com/article/iraqs-new-death-squad
Samtidigt hävdar USA att ”vårt engagemang ändras från en militär ansträngning till en civil ansträngning ledd av våra diplomater”, men ”trupperna ska stanna i Irak för att hindra främmande makter att blanda sig i den nya regeringen”, säger USA:s öb i Irak general Odierno.:
http://www.politico.com/blogs/politicolive/0810/Odierno_Troops_staying_in_Iraq_to_prevent_foriegn_interference.html?showall
Denna nya ”regering” och klientregim förväntas begära att de amerikanska trupperna stannar i Irak. Vare sig den nuvarande eller den kommande regimen förväntas klara sig u tan amerikansk trupp.
”Ett av skälen (för USA att försöka behålla militär kontroll över Irak) kan finnas i de dussin oljekontrakt på 20 år för Iraks största oljefält som skrevs förra året med utländska bolag, inräknat 3 av de anglo-amerikanska bolag som exploaterade Iraks olja under brittisk kontroll”. 60 % av Iraks olja kommer under långsiktig utländsk företagskontroll och motsträviga OPEC-staters grepp kan brytas, hävdar Greg Muttit i en kommande bok i ämnet.
”Det irakiska folket har betalat ett fruktansvärt pris för kriget och lever i en daglig rädsla och misär som gör påståendet att ”the surge” lyckades till ett hån”.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/aug/04/us-iraq-rebranding-occupation
”USA konsumerar runt en fjärdedel av den årliga globala oljeproduktionen, men vårt land producerar bara runt 10%. Ungefär hälften av vår import och en tredjedel av vår oljekonsumtion importeras från OPEC:s medlemsstater, mestadels från Mellanöstern”.
”Under tiden utkämpar USA 2 krig som åtminstone till viss del kan spåras till olja och behovet att säkra stabil tillgång på olja”. Enbart bevakningen av oljetransporterna till sjöss uppskattas kosta 100 miljarder om året.
http://www.bellinghamherald.com/2010/08/03/1553796/the-other-gulf-oil-crisis.html

De 600 olje-och gaslobbyisterna är en av de allra starkaste påtryckningsgrupperna i USA och spenderade nästan 175 miljoner dollar på lobbying 2009.
Katastrofernas och skandalernas BP är en särskilt mäktig intressent på Capitol Hill (och i Irak).
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072106468.html
En irakisk oberoende MP har försökt ta strid mot BP:s kontrakt på det jättelika Rumailafältet.
Alla kontrakt med utländska bolag är illegala enligt rådande oljelag och konstitution. De ska godkännas av parlamentet och så har inte skett. Den folkliga vreden mot ”kolonialiseringen” av Iraks oljefält fick henne att försöka bestrida kontraktet i federal domstol.
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7062249/BPs-Iraq-oil-deal-faces-court-battle.html
Fallet ligger nu hos högsta domstolen. USA och bolagen har försökt genomdriva en ny oljelag. Al-Malikis kabinett har godkänt den, men inte parlamentet, vilket är ett krav.
Att framtvinga godkännade i parlamentet av den nya oljelagen är ett ”benchmark” för demokrati(?) i Irak sedan Bushtiden. Flera politiker och bolagsdirektörer har uttalat att de vill att den nya ”regeringen” (den som inte finns) i Irak omedelbart ska se till att lagen godkänns av parlamentet.

Demokrati i Irak?
Det har gått 6 månader sedan valet och Iraks odugliga, icke fungerande politiska klass med sina övervägande sekteristiska partier, fortsätter att slåss om makten. Mord på valda representanter, massarresteringar, förföljelse av oppositionella hör till vardagen. Inga som helst problem har lösts vare sig av ockupationsmakten eller deras drabanter i Irak. Människor är sjuka, hungriga, utan rent vatten och arbetslösa. Nästan 2 miljoner är internflyktingar som lever under fruktansvärda förhållanden.
Massdemonstrationer mot elbristen har ägt rum i Irak där det är 50 grader varmt i skuggan på många platser. Minst 2 personer har dödats av regeringssoldater. El-ministern avgick och ersattes av oljeministern Shahristani som gett order om att fackens tillgångar och lokaler ska beslagtas och för ovanlighetens skull har ordern snabbt genomförts och fullföljer ockupationsmaktens förbud mot fackföreningar order 8750 från 2005. Samma gäller för oljearbetarnas fackföreningar. Den som på något sätt motsätter sig döms enligt "terroristlagstiftningen". Fackföreningarna inom offentlig sektor förbjuds i praktiken.
Fackföreningar nationellt och internationellt liksom Amnesty protesterar.
http://www.icem.org/en/78-ICEM-InBrief/3919-Outrage-at-Iraq%E2%80%99s-Raid-Closing-Electrical-Workers%E2%80%99-O
http://www.iraqoilreport.com/energy/electricity/shahristani-clamps-down-on-electricity-unions-4857/

Irak planerar att etablera en speciell domstol för att döma journalister. Protester höjs mot detta förslag.
http://cpj.org/2010/07/iraq-plans-to-establish-special-court-for-journali.php
Journalister i Irakiska Kurdistan klagar över bristande pressfrihet och skrämseltaktik från myndigheterna. 2 journalister har mördats de senaste 2 åren och rädslan och missnöjet är stort:
http://articles.latimes.com/2010/jul/25/world/la-fg-iraq-journalists-20100725
Irak hör till de farligaste länderna för journalister. BRussells Tribunal har den mest fullständiga listan på dödade mediaarbetare:
321 irakiska och 30 mediaarbetare av annan nationalitet har dödats under ockupationen.
http://www.brusselstribunal.org/JournalistKilled.htm

Var är pengarna? Om korruption
9 miljarder dollar, 95% av pengarna som skulle använts till återuppbyggnad, i Irak är oredovisade. Det gäller inkomster från Iraks olja och gas som fanns i mat för olja-fonden och som FN överlät administrationen av till USA. I Al Jazeeraprogrammet Inside Iraq: ”Iraq´s missing billions”, intervjuas Jeremy Carver (Transparency International), professor Scott Lucas och d en irakiske analytikern Mundher Adhami om den sanslösa plundringen av Irak.
”Det är bara toppen på isberget”, säger Jeremy Carver och tillägger att det aldrig var mening att insyn och ansvar skulle råda.
Pengarna överlämnades kontant till USA, i bl.a. Irakiska Kurdistan, berättar Mundher Adhami.
Jeremy Carver säger att det är en ren slump att uppgiften om de försvunna miljarderna kommit fram. Det har skett tack vare att chefen för revisionsbyrån för återuppbyggnad i Irak, Stuart W. Bowen jr känt ansvar för skattebetalarnas pengar.
Se reportaget:
http://english.aljazeera.net/programmes/insidestory/2010/07/201072813547747130.html
The Guardian:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/27/iraq-oil-funds-billions-missing

Den notoriske skurken Ahmed Al-Chalabi, länge omhuldad av USA, men omöjliggjord i de flestas ögon, har skaffat sig stor makt i Irak. Han sitter i den ökända Ansvars-och Rättvisekommittén som bannlyste dryga 500 personer inför valet och ett antal efter valet, har dessutom starka band till Iran.
Al Chalabi kontrollerar TBI (Trade Bank of Iraq) som handhar alla inköp som den irakiska regeringen gör. Banken är statlig, men opererar helt självständigt. Banken har monopol på kreditbrev för regeringen (med undantag för militära ärenden). Banken kräver att kreditbrevens summor ska deponeras hos banken. Det gäller även oljeinkomsterna.
Det finns ingen rättvisande redovisning för återbetalade pengar. Banken där dessutom nepotism råder, är ett svart hål av korruption. Läs hela historien:
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=125445256

Ännu ett litet exempel på korruptionen
”Det rörde sig om ett enda jobb på en enda bas i Irak.” Försvarsdepartementet gick med på att betala 5 miljoner dollar om året för megakontraktet som gick till KBR”.  5 miljoner dollar om året betalades för ett arbete som tog 43 minuter i månaden att utföra och 144 personer sattes upp på lönelistan.
Försvarets revisor fann att KBR utförde 7 % av förväntat arbete under slutet av 2008 och början av 2009, men fick full betalning.

Inte undra på att krig är lysande affärer för de inblandade bolagen.
Tre professorer har mördats under juni och juli: Professor Ali Zedan Al-Zaigh, medicine doktor och professor i onkologisk kirurgi. Han mördades den 29 juni efter att nyligen ha återvänt till Irak. 13 juli hittades professor Adnan Meki mördad i sitt hem i Al-Kaddisya-kvarteret i Bagdad. Följande dag mördades ännu en professor vars identitet ännu är okänd i universitetskvarteret.
Källa: CEOSI: 
http://www.iraqsolidaridad.org/
Sedan många år pågår namnisamling till försvar för Iraks akademiker:
http://www.iraksolidaritet.se/index.php?nr=220
Direkt till BRussells Tribunal:
http://www.petitiononline.com/Iraqacad/petition.html
Mest kompletta listan på mördade, hotade och kidnappade akademiker: 443
http://www.brusselstribunal.org/academicsList.htm

Den informationskampanj som äger rum till försvar för Iraks väl utbildade medelklass som systematiskt mördas eller tvingas i flykt, har väckt föga uppmärksamhet i Sverige.
Morden och förföljelsen är en del av den medvetna förstörelsen av Irak, landets institutioner, kultur, förmåga att leva,  upprätthålla undervisning, sjukvård och andra nödvändiga tjänster
och ett drägligt liv i en sammanhållen nation. Ockupationsmakten bär det fulla ansvaret för sin söndra och härskapolitik enligt etnisk och religiös uppdelning. Sekterismen emanerar från USA:s medvetna politik.

Har Irak genomfört i stort sett demokratiska val och är på väg i rätt riktning mot demokrati som det påstås, kan man fråga sig?
Visst är det stökigt i Irak, folk dödas varje dag och i större utsträckning än ockupationsmakten vill vidgå, men landet är på rätt väg. Det är i alla fall vad en stor del av våra media, politiker och politiska debattörer skriver och säger.  Är de ekonomiska intressena så överordnade de krigsförbrytelser som begåtts och begås?
Irak är fortfarande ett ockuperat land med en oduglig, icke-fungerande, sekteristisk regim i Gröna Zonen som dessutom är beroende av militärt stöd från USA .
Plundringen av Iraks olja  och gas kommer att hålla amerikansk militär och legoknektar på plats länge än.

IrakSolidaritet anser att krigsförbrytare ska ställas inför rätta. De ska inte slippa undan.

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida:
www.iraksolidaritet.se

Senast ändrad: 2010-08-28
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .