.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Övergrepp mot irakiska kvinnors grundläggande rättigheter

Rapport från Irakiska kvinnoförbundet och det Arabiska kvinnoförbunder om övergrepp på Iraks kvinnor från 2003 fram till FN:s Människorättsråds 7e session.
De irakiska kvinnornas situation i det av USA ockuperade landet. Rapporten är på engelska och skriven av ”General Federation of the Iraqi Woman” och ”General Federation of Arab Women”. Den är skriven med utgångspunkt från bl.a. den Internationella Överenskommelsen om Mänskliga Rättigheter och Konventionen om Elimineringen av Diskriminering mot Kvinnor. Dokumentet tar också upp hela den fruktansvärda situationen i Irak efter det första s.k. Gulfkriget 1990 och därefter13 års sanktioner (1990 – 2003), följda av den förödande invasionen 2003 som lade landet i ruiner.
Under kapitel 2 med rubriken ”Rätten till liv” beskrivs situationen så här:
Irakiernas fundamentala rätt till liv är i fara alltmedan dödens griptänger sluter sina armar kring dem: ockupationsarmén, regeringens säkerhetsstyrkor, privata säkerhetsbolag, miliser och dödspatruller som stödjer dem; spridandet av sjukdomar, kollapsen av hela sjukvårdsapparaten och vattenreningsystemet, och det medvetna negligerandet av detta från den irakiska regeringens sida.”

Enligt en rapport från Amnesty International i slutet på 2009 så beskrevs läget i Irak som katastrofalt med ”massiva brott mot mänskliga rättigheter, inklusive krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten”.
600 000 barn i Irak går inte i skola, därav 74 % flickor. Detta i ett land som tidigare hade det bästa utbildningssystemet i hela regionen. Både för flickor och pojkar gällde skolplikt. Allt detta är nu raserat av ockupationsmakten.

WHO konstaterar att det idag finns 2 miljoner änkor i Irak som ett resultat av sanktioner och krig. Kvinnor och barn tvingas till tiggeri och prostitution orsakat av det katastrofala försörjningsläget. Ministern för kvinnofrågor avgick i protest från den irakiska regeringen p.g.a. den brutala behandlingen av kvinnliga fångar i amerikanska och irakiska fängelser i landet. De misshandlas och våldtas systematiskt. Dödsstraff används flitigt efter domar i rena skenrättegångar. Det finns inga exakta uppgifter om antalet fängslade i Irak, men enligt Internationella Röda Korset så håller ockupationsstyrkorna och Iraks säkerhetsstyrkor 60 000 i förvar, därav 840 minderåriga, utan anklagelse eller rättegång – precis som i Guantanamo!

Kvinnorna och barnen är de som drabbas värst av den sociala upplösningen av hela det irakiska samhället. Tre av fyra familjer splittras. 400 barn om dagen blir föräldrarlösa enbart i Bagdad p.g.a. våldet enligt en FN-organisation som nämns i rapporten.

I rapporten redogörs också för vad den totala förstörelsen av landets ”infrastruktur” innebär. En internationell miljöorganisation har publicerat åtskilliga dokument om tillståndet i Iraks städer där farligt avfall som ett resultat av kriget dumpas: bly, kvicksilver, utarmat uran, zink, kadmium, koppar m.m. Allt detta plus stinkande avloppsvatten rinner ut på gator och torg och vidare ner i floderna som förgiftas. Tillgången till rent dricksvatten är mycket begränsad. Det är en enorm miljökatastrof. Detta är en starkt bidragande orsak till att barnadödligheten (enligt Internationella Röda Korset) är den högsta i hela världen. Ett av åtta barn dör före 5 års ålder. Hälften av barnadödligheten tillskrivs i andra rapporter vattenburna sjukdomar som svårartade diarréer, gulsot, kolera, stelkramp och dysenteri.

Allt detta pågår medan säkerhetsläget i västliga media beskrivs som förbättrat, demokratin gör framsteg och utvecklingen i Irak är på väg åt rätt håll! Läs den här rapporten!

Arne Hjorth 2010-08-02

Läs mer om kvinnornas situation

Senast ändrad: 2010-10-09
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .