.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Frige Hameed Al-Obaidi och ge honom asyl I Sverige!

Hameed Al-Obaidi är fri
Många har protesterat och det har gett resultat. Det brev Europeiska människorättsdomstolen sände till svenska regeringen 22 oktober uppmanar Sverige att tillämpa Regel 39 (ECHR Rule 39), (rätt till ”inhibition” av tvångsavvisning) "in respect of any Iraqi that challenges his or her return from Sweden to Baghdad".
Domstolen avser att undersöka läget i Bagdad och uppmanar svenska regeringen att lämna "relevant och objektiv information för de (flyktingarna) beträffande säkerhet när de återvänder". Den "säkerhet" svenska regeringen inte brytt sig ett dugg om.
Oberoende av den situation som verkligen råder i Bagdad eller andra delar av Irak har den svenska migrationsöverdomstolen fastslagit att det ”inte råder inre väpnad konflikt i Irak” (juli 2007).
Se protest
Brevet från Europeiska människorättsdomstolen kan även hjälpa andra irakiska flyktingar om de begär ”inhibition” enligt ECHR Rule 39. Flyktingar med relevanta flyktingskäl kan när de uttömt de legala möjligheterna där de befinner sig, begära att tvångsavvisning inte äger rum.
läs hela brevet från
Europeiska människorättsdomstolen
101109

Hameed riskerar att i hemlighet deporteras från Sverige till Irak vilken dag som helst.
Hameed, irakisk flykting fängslad i Sverige, uppfyller alla krav för politisk asyl. Han riskerar livet om han sänds tillbaka till Irak i strid mot UNHCR:s rekommendationer (FN:s flyktingorgan).
Europadomstolen för mänskliga rättigheter skriver i ett brev till regeringen att alla tvångsavvisade irakier som begär så kallad inhibition, alltså att avvisningen ställs in, ska få stanna i landet”. Trots denna uppmaning att avvakta, fortsätter avvisningarna från Sverige.
Kräv att Sverige följer uppmaningen att avvakta med avvisningar och se vad EU-domstolen rekommenderar efter en undersökning av läget i Irak!
Läs Hameeds historia och stöd den internationella protesten som du kan ladda ner från vår hemsida.

Mer information kan du få genom att kontakta:
Asylrörelsen i Norrbotten genom
Signe Engström: modern.engstrom@hotmail.com
De har på plats i Boden följt Hameed under hans Sverigeår med stöd av "Ingen människa är illegal" och andra organisationer.

Stöd den internationella protesten!
Migrationsverkets och andra adresser för protesten finns i protestbrevet
Engelska
Spanska
Sverige samordnar massavvisningar av irakiska flyktingar från Sverige, Holland, Storbritannien och Norge med i hemlighet chartrade flyg. Nu inställer Holland massavvisningarna med hänvisning till EU-domstolens uppmaning.
Europadomstolen för mänskliga rättigheter skriver i ett brev till regeringen att alla tvångsavvisade irakier som begär så kallad inhibition, alltså att avvisningen ställs in, ska få stanna i landet”. Trots denna uppmaning att avvakta, fortsätter avvisningarna från Sverige.
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, förklarar varför Europadomstolen nu går ut med den här uppmaningen till flera regeringar. Europadomstolen vill gå igenom ett fall ordentligt för att testa om det är möjligt att skicka tillbaka någon till åtminstone vissa områden i Irak utan att riskera den personens mänskliga rättigheter. De har inte några nya fall av det slaget, och det är därför de rekommenderar regeringarna att när någon begär inhibition så ska de få det, säger han.
Sören Clerton, chef för gränskontrollenheten på Rikspolisstyrelsen, säger att avvisningarna till Irak från Sverige fortsätter tills vidare. Det i väntan på om Migrationsverket kommer att fatta något generellt beslut om Irak.

– Från polisens sida avvaktar vi ju vad Migrationsverket säger egentligen, för vi verkställer ju bara de utvisningar som vi får från Migrationsverket, och vi har inte i dagsläget fått några signaler om att vi ska upphöra med avvisningar till Irak, säger han.

Kräv att Sverige följer uppmaningen att avvakta med avvisningar och se vad EU-domstolen rekommenderar efter en undersökning av läget i Irak!

Föreningen IrakSolidaritet i Stockholm, ansluter sig till den internationella protest som kräver att den irakiske flyktingen Hameed Al-Obaidi friges från fängsligt förvar på Salberga häkte och får asyl i Sverige!
Trots UNHCR:s protester mot den svenska praktiken att sända irakiska flyktingar tillbaka till bl.a. Bagdad, trots att läget i Bagdad och Irak förvärras och våldet ökar, avser Migrationsverket att sända tillbaka irakiska flyktingar med klara asylskäl i tvångsmässiga hemliga avvisningar.

Hameed Al-Obaidi hör till de flyktingar som på grund av sin verksamhet mot ockupationen i Irak, har gjort sig omöjlig i den irakiska regimens ögon och riskerar livet om han sänds tillbaka.
En regim vars representanter tisdagen 2 november i irakisk TV förklarade att man tappat kontrollen över Bagdad i samband med de 20-tal explosioner som  ägde rum i staden och gisslandramat i den katolska kyrkan.

En regim som förhindrat hundratals irakier att ställa upp i parlamentsvalet 7 mars med anklagelsen att de hade anknytning till det förbjudna Baathpartiet. Ett antal medlemmar och valda representanter för valalliansen Iraqiya har dessutom mördats anklagade för att ha kopplingar till det förbjudna partiet.
Regimens premiärminister Al-Maliki undertecknade i valrörelsen 900 dödsdomar efter skandalöst rättslösa processer som Amnesty International med fler människorättsorganisationer protesterar emot.
Det är mycket uppenbart att Ak-Malikiregimen inte tål opposition och meningsmotståndare och hit hör Hameed. Det är omvittnat att regeringspartier i Bagdad, har egna miliser som dödar folk av religiösa och politiska skäl.
Hameed har misshandlats såväl i amerikanskt fängelse som i den nya regimens fängelser.

Att Hameed Al-Obaidi är son till en diplomat verksam under Saddam Hussein, ökar i högsta grad hotbilden mot Hameed Al-Obaidi. Han hör dessutom till Iraks välutbildade medelklass som drabbats av svår förföljelse. Många har mördats och 40% av den välutbildade medelklassen har tvingats i flykt efter 2003.
Hameeds pappa sitter i husarrest sedan 4 år tillbaka och Hameeds bror har tagits in till polisförhör. Information om Hameed Al-Obaidi och hans situation i Sverige har nått den irakiska regimen som förhört hans bror.
Detta gör det inte mindre farligt för Hameed att tvingas återvända till Irak.
Behandlingen av Hameed i Sverige är inte rättsligt godtagbar. Han uppfyller alla lagliga krav för asyl. Han är personligen hotad i sitt hemland.
Myndigheterna har inte tagit honom på allvar. När 2 iranska personer tog sig in i hans våning tillhandahållen av Migrationsmyndigheten och försökte döda honom, har polisen vägrat utreda fallet trots det uppenbara mordförsöket. Hameed förlorade nästan 2 liter blod och fick ett stort sår av knivhuggen. Det är nog bekant för Migrationsverket att
den irakiska regimen också består av proiranska partier vars miliser dödat många oskyldiga civila i Irak.
Sedan han greps av polis för 5 månader sedan, har han ständigt flyttats runt till olika fänsliga förvar och arrester som Kronobergshäktet och nu Salberga häkte trots att Hameed inte begått några brott.

Flera personer kan vittna om Hameeds exemplariska liv, bosatt på samma adress i Boden under 3 år.
Han har förtjänstfullt undervisat i olika språk på skolor i staden och gratis arbetat som tolk åt Migrationsverket. Det finns ingenting som tyder på att Hameed Al-Obaidi skulle avvika från Sverige.
Det åligger Migrationsverket att bevisa motsatsen och förklara varför han hålls fängslad.

Hameed har i Sverige deltagit i protester mot den svenska flyktingpolitiken och utövat sin rätt till yttrandefrihet.
Om Hameeds yttrandefrihet inte respekteras, blir vi alla drabbade som försvarar yttrandefriheten.

Vad menar Migrationsverket med att vilja tvångsutvisa Hameed som har så tydliga och klara asylskäl?
Ge Hameed asyl i Sverige! Låt honom stanna!
Sverige måste följa EU-domstolens uppmaning att avvakta med avvisningar!


Föreningen IrakSolidaritet 101104

Sigyn Meder, kontakt: info@iraksolidaritet.se

Artiklar om Hameed Al-Obaidi
Utvisningsbeslutet måste hävas

Vägrade spionera för Säpo
– nu utvisas han från Sverige

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100728-4

Asylsökande vägrade bli SÄPO:s spion

Du kan gå med i en facebookgrupp för Hameed Al-Obaidi!

101105

Senast ändrad: 2010-11-09
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .