.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Förstörelsen av Irak – seminarium om ett krigsbrott
23 oktober 2010

Rapport, film, tal och foton från mötet på ABF Stockholm
Talare: Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal, om förstörelsen av Irak, Gabor Tiroler om de sjuka barnen i Falluja och den studie som gjorts om uranvapen och sjukdomsbilden, Anita Lilburn om den internationella kampanjen mot uranvapen, Sigyn Meder om Fallujainsamlingen och föreningens frågor till partierna som de rödgröma partierna svarat på.

Dirk Adriaensens
Vad innebär det att ”göra slut på stater”? Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal, förmedlade en bild av den medvetna förstörelse detta inneburit och innebär för Irak. Publiceringen av WikiLeaks hemliga Irakdokument, bröt för några dagar ointresset och tystnaden om Irak.
Verkligheten är långt mer förfärande än vad som hitintills framkommit i något dokument.
Dirk Adriaensens citerar USA:s dåvarande försvarsminister Paul Wolfowitz som bara några dagar efter 9/11 underströk att USA skulle fokusera på att ”göra slut på stater som stöder terrorism”.

Vi vet alla att Irak vare sig hade massförstörelsevapen eller Al Qaeda-kontakter, men Irak hade nationaliserat sin olja och ligger strategiskt i hjärtat av Mellanöstern. Vare sig USA eller Israel vill ha ett starkt och självständigt Irak. Inte Iran heller för den delen.

IrakSolidaritet hälsar Dirk Adriaensens varmt välkommen till Stockholm. Det har dröjt länge. Vårt samarbete med BRussells Tribunal tog sin början i samband med den session av World Tribunal om Iraq: ”Project for a New American Century” som hölls i Bryssel 2004.

Dirk Adriaensens redovisade en del av vad den totala förstörelse ”ending states” innebär kulturellt, politiskt och socialt.
Iraks institutioner har krossats, landets kulturskatter plundrats, landets välutbildade medelklass drivits i flykt. 40% anses ha lämnat Irak efter 2003. Ett stort antal akademiker har medvetet mördats.
Iraks nationella identitet och kollektiva minne skulle förstöras för att bli den ”demokrati” som passar USA:s korporativa intressen av fri tillgång till olja, gas, en marknad öppen för Västs offensiv. Irak har kallats ”nyliberalismens våta dröm”.
Det fanns planer för förstörelsen. Ståthållare Paul Bremers 100 beslut fanns klara med bl.a. privatisering av hela den statliga industrin, rätten för företagen att föra ut 100% av vinsten, avbaathifiering med mer.
I svensk TV har vi nyligen sett reportage som påstår att det nu blir bättre i Irak. Dirk visade i siffror vilken ökande humanitär katastrof som råder i Irak.
Men allra mest visade Dirk hur USA medvetet utbildat och finansierat dödsskvadroner och deras roll i Irak, den s.k ”Salvador Option”. Samma personer som tränade dödsskvadroner i Centralamerika på 80-talet och i Colombia: John Negroponte, ambassadör i Honduras 1981-1985 och Bagdad 2004-2005, general James Steel och Steven Castel (Colombia) utförde sitt smutsiga arbete i Irak.
Dessa paramilitära trupper har succesivt inkorporerats i polis och militär vars sekteristiska karaktär är känd. USA är direkt inblandat i det ”smutsiga kriget”, i etnisk rensning och sekteristisk politik.
Kontraterrorpolitiken har till syfte att terrorisera civilbefolkningen. Folks liv ska bli så outhärdligt att de inte orkar stödja motståndet.
USA lämnar inte Irak. 50.000 soldater är kvar, liksom ”Special forces” och privata legoknektar.
Sigyn Meder

Ett 90-tal personer deltog på mötet.

Krigsförbrytare ska inte komma undan! De ska åtalas!

Youtubes från seminariet med varmt tack till Nils Lundgren som filmade.

USA:s förstörelse av Irak - seminarium om ett krigsbrott. 10 videoklipp Dirk Adriaensens
Christer Lundgren, översätter till svenska.
Photo, sound and edit: ©Nils Lundgren. +46730398823.
U.S. destruction of Iraq - a seminar on war crimes.
Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal. Stockholm 2010.10.23.
Gabor Tiroler, Anita Lilburn, Sigyn Meder.

Dirk Adriaensens
Del 1
http://www.youtube.com/watch?v=LoXCUS05uYc
U.S. destruction of Iraq - a seminar on war crimes

Del 2
http://www.youtube.com/watch?v=aruhqauKkT0
U.S. destruction of Iraq- a seminar on war crimes

Del 3
http://www.youtube.com/watch?v=FevyGMBPWVM
U.S. destruction of Iraq- a seminar on war crimes

Del 4
http://www.youtube.com/watch?v=SHYT0RgWP-o
U.S. destruction of Iraq- a seminar on war crimes

Del 5
http://www.youtube.com/watch?v=noSnyCKXN0k
on The Wikileaks Report - a seminar on war crimes

Del 6
http://www.youtube.com/watch?v=s9sxw4l69e8
Main stream press is being disregarding all this quotes
Destruction of this scale has never been seen before..."We love war!"

Del 6
Dirk Adriaensens (6) Main stream press...Svensk översättning

Del 7
http://www.youtube.com/watch?v=qcpo-k-TNl8
U.S. destruction of Iraq - a seminar on war crimes

Del 8
http://www.youtube.com/watch?v=5HZ1ZdSE39Q&feature=related
It´s criminal to send back the Iraqi refugees now

Del 9
http://www.youtube.com/watch?v=t24Gc9O3Ooc
U.S. destruction of Iraq - a seminar on war crimes

Del 10
http://www.youtube.com/watch?v=6ngNQY5KZeM
Om Kina, USA, Europa och världsläget


Gabor Tiroler, Folkhälsovetare,
Del 1
http://www.youtube.com/watch?v=ntYgazswT-0&feature=related
Förstörelsen av Irak, del 1 Stöd Fallujainsamlingen pg: 116 73 - 1

Del 2
http://www.youtube.com/watch?v=e5ew3kWCwrs

Del 2 och 3
http://www.youtube.com/watch?v=e5ew3k...
Förstörelsen av Irak, del 2 av 3 Stöd Fallujainsamlingen pg: 116 73 - 1
om Sveriges, Carl Bildts ansvar för att Bofors leverar vapen och ammunition
Gabor Tiroler: Förstörelsen av Irak, del 2 & 3 Stöd Fallujainsamlingen pg: 116 73 - 1
http://www.youtube.com/watch?v=e5ew3k...

Del 3
http://www.youtube.com/watch?v=gXXr5KlDL-A
Förstörelsen av Irak, del 3 av 3 Stöd Fallujainsamlingen pg: 116 73 - 1

Anita Lilburn, ARK
Del 1
http://www.youtube.com/watch?v=K4DFBUuQCb0
ARK Anita Lilburn: Radioaktivt, giftigt och utarmat uran används i krigen mot Irak och Afghanistan.
ARK - Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring - sprider information om, och skapar opinion mot användandet av ammunition med den giftiga och radioaktiva tungmetallen utarmat uran, som idag används i krigen mot Irak och Afghanistan

Sigyn Meder
Del 1 Fallujainsamlingen
http://www.youtube.com/watch?v=bzPRFbael3k
Stöd Fallujainsamlingen pg: 116 73-1

Del 2 Frågor till partierna
http://www.youtube.com/watch?v=t0osfNmLSEE

STÖD FALLUJAINSAMLINGEN PG 11673-1
Stöd forskningen om de sjuka barnen och stöd drabbade familjer i Falluja!

I samband med seminariet meddelade IrakSolidaritet att ytterligare 20.000 kronor sänds till ”Cancer and Birth Defects Foundation”. Det är en droppe i havet, men varje krona gör nytta.

Du kan läsa föreningens frågor till partierna, referensmaterial och de rödgrönas svar här.

Några tal kommer även skriftligt liksom intervjuer, foton och bokrekommendationer.

Den 25 talade Dirk inför en liten grupp blivande journalister på journalisthögskiolan.

Om Dirk Adriaensens
läs mer här.


Förstörelsen av Irak - ett seminarium om ett krigsbrott. Stockholm 23 oktober 2010.

Dirk Adriaensens är medgrundare till BRussells Tribunal och deltar i samordningen av den internationella kampanjen till stöd för Iraks mordhotade akademiker. Han har skrivit ett stort antal artiklar om Irak och är medförfattare till boken "Kulturell rensning i Irak: varför muséer plundrades. bibliotek brändes och akademiker mördades&qu ot;.. (Pluto Press, ISBN: 9780745328126)

Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal, underströk och visade med fakta vad "ending states that sponsor terrorism" (Wolfowitz) betyder av avsiktlig och medveten förstörelse. Dirk Adriaensens gav en redogörelse för hur USA lett, tränat och finansierat dödsskvadroner och miliser av olika slag. Medias bild av irakier som slåss sinsemellan, ställer inte USA till ansvar och bidrar till en negativ bild av irakier och att allmänheten inte vet vad som händer. Dirk Adriaensens följer sedan 1990 situationen i Irak ingående. Mellan 1992 och 2003 ledde Dirk Adriaensens flera delegationer till Irak för att observera de förfärande effekterna av sanktionerna.

Dirk Adriaensens samordnar ett seminarium i Gent, Belgien, 9,10,11 mars 2011 om den katastrof ockupationen inneburit för utbildningsväsendet i Irak. Det är en brett upplagd konferens i samarbete med bl.a. universitetet i Gent vars rektor inledningstalar. Väl kända irakiska personligheter och akademiker kommer att framträda på seminariet som även har som syfte att ge möjlighet för det internationella samfundet att stödja utbildningsväsendet i Irak.

Ett 90-tal personer deltog på seminariet arrangerat av Irak Solidaritet och ABF Stockholm.

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Iraq War Logs
wikileaks.org/

Taggar: NILSLUNDGRENTV, Nils Lundgren, Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal, war crimes, Irak, Iraq, U.S. destruction, Wikileaks, USA:s förstörelse av Irak, Iraq War Logs, Falluja, U.S. destruction of Iraq,

Senast ändrad: 2015-08-06
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .