.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

9, 10 och 11 mars 2011 i Gent, Belgien
Internationellt seminarium om situationen för irakiska akademiker
Försvar för utbildning i tider av krig och ockupation

”Syftet med seminariet är att rikta internationell uppmärksamhet mot det pågående brottsliga våldet mot Iraks akademiker, att sätta in detta våld i den pågående ockupationens vidare dynamik och att arbeta för praktiska lösningar”.

”Under USA:s ockupation har Iraks intellektuella och tekniker utsatts för en systematisk och fortgående kampanj med hotelser, bortföranden, utpressning, slumpmässiga mord och riktade avrättningar. Parallellt med förstörelsen av Iraks utbildning har denna repression lett till massflykt av merparten av Iraks utbildade medelklass. Konsekvenserna för Iraks sociala, ekonomiska och politiska återuppbyggnaden är allvarliga.

Nu, under åttonde året av USA:s ockupation som visar få tecken på ett slut, uppmanar BRussells Tribunal och Forskningsgruppen för Mellanöstern och Nordafrika (MENARG) vid Ghents Universitet till förnyad uppmärksamhet på situationen för högre utbildning och akademiskt liv i Irak och understryker dess betydelse för landets återuppbyggnad och folkets väl.

Detta framstår som särskilt angeläget med tanke på ockupationens förödande konsekvenser inom nyckelområden som högre utbildning och forskning.”

Seminariet organiseras av BRussells Tribunal och North Africa Research Group (Menarg) vid Gents universitet.
101203


1 minut för Iraks akademiker

Under rubriken partners finner du:
Medorganisatörer : (IAON (International Anti-Occupation Network) med fler. IrakSolidaritet är medlemsorganisation i IAON.
Stödorganisationer

Seminarieprogrammet 9-11 mars erbjuder synnerligen kunniga och väl kända irakiska och internationella talare i ett brännande och avgörande ämne för Iraks framtid: landets utbildning. Talarna kommer att ge ett brett samhällsperspektiv när de redovisar vad förstörelsen av utbildningen inneburit och den aktuella situationen.
Ta del av hela programmet.

Det är vår förhoppning att detta seminarium ska förmå väcka berörda organisationers intresse bland akademiker, intellektuellt arbetande, media och alla människor med intresse för Iraks utbildningssituation, det irakiska samhället och Iraks framtid överhuvudtaget.

Ghent Charter
På Ghent Seminars hemsida, kan du ta del av Ghent Charter, ett stöduttalande, som går att underteckna.
Svenska akademiker som vill stödja The "Ghent Charter", skriv till: ghentseminar@brussellstribunal.org
Konferensen behöver även internationellt ekonomiskt stöd.
Bidrag kan sändas direkt till Ghent Seminar.
Se under The Ghent Charter, A call for Solidarity.

IrakSolidaritet har hittills lämnat ett bidrag till konferensens genomförande på 150 euro.
Om föreningen klarar av det, kommer fler bidrag att ges.
Du kan även stödja Ghent Seminar
via IrakSolidaritet, pg: 409692-1. Skriv "Gent Seminar" på talongen.

Du kan fortfarande skriva på ett stöduttalande för Iraks akademiker! Det har cirkulerat internationellt i många år, men problemen kvarstår.
http://www.petitiononline.com/Iraqacad/petition.html
eller
http://www.iraksolidaritet.se/index.php?nr=220

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Pressmeddelande
110102
Pressmeddelande
110201

Sigyn Meder/IrakSolidaritet
Tel: 08-7609017

Senast ändrad: 2011-02-24
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .