.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

FÖRBJUD URANVAPEN!

IrakSolidaritet stöder följande uttalande:

FÖRBJUD URANVAPEN!
Det finns vissa vapen som anses speciellt fruktansvärda i sina effekter och som drabbar civila i mycket hög grad. Dit hör anti-personella minor (landminor) och klusterbomber som världens länder instiftat förbud mot.

Ottawa-avtalet från 1997 syftade till att eliminera antipersonella minor som vapen. De flesta länder har skrivit på förbudet.

Den internationella konvention som förbjuder bruket av klusterbomber träder i kraft i augusti i år.

Undertecknade anser att tiden nu är mogen för ett förbud mot ytterligare ett vapen som troligen har långsiktigt ännu mer förödande effekter, nämligen de radioaktiva och kemiskt giftiga vapnen med s k utarmat uran (depleted uranium = DU). De dödar inte bara när de träffar sitt mål. De radioaktiva och giftiga partiklar som bildas vid nedslag och som sprids över stora områden kan fortsätta att döda och skada människor som inandas dem, i generationer. I de områden som angripits med dessa vapen (Irak, Bosnien, Kosovo, Serbien, Afghanistan och Somalia) har det kommit rapporter från läkare, forskare politiker och journalister om en dramatisk ökning av cancer och genetiska skador. Internationella media har under hösten 2009 skrivit om det katastrofala hälsoläget i Falluja som bombades av USA år 2004. (http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/13/falluja-cancer-children-birth-defects)

Sedan flera år pågår en internationell kampanj för att uppnå ett förbud även mot dessa vapen. I Sverige verkar Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (ARK) för detta mål. ARK ingår i Nordiska nätverket mot uranvapen (NNmU) och även i International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW), en paraplyorganisation med ett hundratal medlemmar.

Belgien har som första och hittills enda land infört en nationell lagstiftning mot innehav, produktion, lagring, försäljning och användning av DU-vapen samt mot finansiering av företag som framställer och säljer dem.

EU-parlamentet har fyra gånger uttalat sig mot vapnen, senast 2008 med krav på ett förbud.

I FNs generalförsamling har en resolution om DU-vapen röstats igenom två gånger med stor majoritet.

Resolutionen uppmanar medlemsländerna och relevanta internationella organisationer (framför allt WHO och UNEP) att inkomma med fördjupade och uppdaterade rapporter som bygger på den senaste forskningen om DUs effekter på hälsa och miljö. (Resolution A/C.1/62/L.18/Rev.1, år 2007 samt Resolution A/c.1/63/L.26, år 2008-)

Vid det första resolutionstillfället lade samtliga nordiska länder ned sin röst. Vid det andra tillfället hade Norge, Finland och Island ändrat ståndpunkt och röstade för resolutionen medan Sverige och Danmark även denna gång lade ner sin röst.

Enligt beslut ska de rapporter som efterlyses av FNs generalsekreterare inkomma i juni i år. Sverige har beslutat att inte efterkomma denna uppmaning.

I december 2010 kommer frågan om DU-vapen på nytt upp på Generalförsamlingens agenda.

Frågan om radioaktiva vapen har för Sveriges del fått en ny aktualitet i och med att regeringen givit sitt tillstånd till USA och Storbritannien att i år utöva flygbombningar i testningssyfte över ett vidsträckt område i Norrbotten. Bombövningarna kommer att utgå från Vidsel robotbas i närheten av Boden och Luleå. USA har testat uranvapen på sina övningsområden på Hawaii och Vieques, Puerto Rico

En bred koalition av belgiska NGOs hjälpte med sitt stöd fram den belgiska lagstiftningen mot uranvapen. Det är nu angeläget att en bred koalition av svenska freds- och miljöorganisationer, fackföreningar, folkrörelser och organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter ger sitt stöd till följande krav:

  • Att Sveriges regering följer FNs rekommendationer och inkommer med en genomarbetad och uppdaterad rapport om DUs verkningar på hälsa och miljö.

  • Att Sverige röstar för den resolution i FN som efterlyser mer forskning och diskussion kring DU-vapen.

  • Att Sverige följer Belgiens exempel och inför ett nationellt förbud mot DU-vapen.

  • Att Sverige inom EU ansluter sig till kravet på ett internationellt förbud mot DU-vapen samt inom FN verkar för att ett sådant förbud ska uppnås.

Vår förhoppning är att ni ansluter er till denna breda svenska koalition, med ert goda namn stöder detta nedrustningsarbete och därmed bidrar till att ge kraven en större tyngd.

Vi är medvetna om att ett sådant beslut först måste förankras hos era medlemmar. Om ni tycker att det behövs kommer vi gärna på ett av era möten och informerar om kampanjen och dess bakgrund så att er organisation kan ta ställning till frågan.

Med vänlig hälsning
Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (ARK)
Anita Lilburn , ordförande www.uraniumconference.org
08/56820606 www.bandepleteduranium.org

läs en serie artiklar och se reportage om de missbildade barnen i Falluja
läs om den oberoende forskningen om sambanden mellan de vapensystem USA använde under de två stora angreppen mot Falluja 2004 och de svåra missbildningar och sjukdomar som ökat lavinartat därefter

110101

Senast ändrad: 2011-01-01
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .