.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.



PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

IrakSolidaritet påminner om fader Miguel d´Escoto Brockmann, ordförande för FN:s generalförsamlings vädjan till FN:s människorättsråd i frågan 090404.

Miguel d´Escoto Brockmann är präst och diplomat från Nicaragua. Han beskriver Irak som ”ett samtida och pågående exempel på hur olagligt användande av våld, obönhörligt leder till mänskligt lidande och bristande respekt för mänskliga rättigheter.” ”De ger prejudukat vi inte kan tillåta”, säger han.
”Det råder inga tvivel om det olagliga användandet av våld och det strider mot förbudet att använda våld i FN-deklarationen". Trots alla påhittade rättfärdiganden, är angreppen på Irak och Afghanistan och de följande ockupationerna illdåd som måste fördömas och förkastas av alla som tror på lag och rätt inom internationella relationer.

”Pålitlig och oberoende expertbedömning uppskattar att över en miljon irakiska medborgare har mist livet som en direkt följd av den olagliga invasionen av deras land”.

Miguel d´Escoto Brockmann föreslår att en speciell rapportör tillsätts för att rapportera om Irak. ”Att ingen rapportör tillsatts är ett allvarlig försummelse som måste rättas till”.

Läs mer om hur den specielle rapportören för Irak drogs tillbaka strax efter USA-alliansens angrepp på Irak.
IrakSolidaritet tar upp frågan i de frågor vi ställde till partierna i mars förra året.
Första frågan handlar om tillsättande av en speciell rapportör.
Det finns ett bakgrundsmaterial till denna och alla frågorna som fortsätter att vara aktuella och behöver stöd från alla tänkbara partier, organisationer och enskilda.

Du kan läsa dem här med referensmaterial och svar från de rödgröna partierna.

Interpellation 2010/11:65 Våld och övergrepp i Irak av Hans Linde (V) till utrikesminister Carl Bildt (M) som på följande sätt summerar sina frågor till Carl Bildt.

1. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att alla irakier, oavsett etnicitet, religion, politisk övertygelse, sexuell läggning etcetera, ska kunna leva i sitt land utan fruktan för våld och övergrepp från någon av de väpnade parterna i landet?

2. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att FN ska återtillsätta en speciell rapportör för Irak?

3. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att en oberoende internationell undersökning av Iraks fängelser och fångläger tillsätts?

4. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att de som begått krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga rättigheterna i Irak ska ställas inför rätta?

8 § Svar på interpellation 2010/11:65 om våld och övergrepp i Irak
”Sverige är för tillsättandet av en speciell landrapportör inom ramen för FN”, säger Carl Bildt i sitt svar. Detta är naturligtvis bra och vi hoppas att Sverige går i bräschen för att genomdriva detta krav, men Carl Bildt gör tillsättningen avhängig av regeringsbildandet i Irak, och därmed avhängigt av Al-Maliki som blev premiärminister i ett val han inte vunnit. Al Maliki har nyligen avslöjats som direkt ansvarig för två avslöjade tortyrfängelser. Han har egna dödsskvadroner och har utsett sig själv till försvars, säkerhets-och inrikesminister.
Vi har svårt att dela Bildts syn på ”spirande demokrati” i Irak.
Vi väntar på resultat framför allt även på Hans Lindes frågor 2, 3 och 4 som även sammanfaller med IrakSolidaritets frågor till partierna.
Vad gör Sverige? Vad gör Carl Bildt? Vad gör oppositionen för att driva på i dessa frågor?
Vad gör alla ni andra som läser detta och tillhör organisationer som kan driva på för resultat?


Al Malikis tortyrfängelser
Om det irakiska valet
läs det vi tidigare skrev om FN: människorättsråds 10e församling.
110326

Senast ändrad: 2011-03-26
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .