www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VAD GÖR SVERIGE? >> Brott mot MR, 110326
www.iraksolidaritet.se

IrakSolidaritet påminner om fader Miguel d´Escoto Brockmann, ordförande för FN:s generalförsamlings vädjan till FN:s människorättsråd i frågan 090404.

Miguel d´Escoto Brockmann är präst och diplomat från Nicaragua. Han beskriver Irak som ”ett samtida och pågående exempel på hur olagligt användande av våld, obönhörligt leder till mänskligt lidande och bristande respekt för mänskliga rättigheter.” ”De ger prejudukat vi inte kan tillåta”, säger han.
”Det råder inga tvivel om det olagliga användandet av våld och det strider mot förbudet att använda våld i FN-deklarationen". Trots alla påhittade rättfärdiganden, är angreppen på Irak och Afghanistan och de följande ockupationerna illdåd som måste fördömas och förkastas av alla som tror på lag och rätt inom internationella relationer.

”Pålitlig och oberoende expertbedömning uppskattar att över en miljon irakiska medborgare har mist livet som en direkt följd av den olagliga invasionen av deras land”.

Miguel d´Escoto Brockmann föreslår att en speciell rapportör tillsätts för att rapportera om Irak. ”Att ingen rapportör tillsatts är ett allvarlig försummelse som måste rättas till”.

Läs mer om hur den specielle rapportören för Irak drogs tillbaka strax efter USA-alliansens angrepp på Irak.
IrakSolidaritet tar upp frågan i de frågor vi ställde till partierna i mars förra året.
Första frågan handlar om tillsättande av en speciell rapportör.
Det finns ett bakgrundsmaterial till denna och alla frågorna som fortsätter att vara aktuella och behöver stöd från alla tänkbara partier, organisationer och enskilda.

Du kan läsa dem här med referensmaterial och svar från de rödgröna partierna.

Interpellation 2010/11:65 Våld och övergrepp i Irak av Hans Linde (V) till utrikesminister Carl Bildt (M) som på följande sätt summerar sina frågor till Carl Bildt.

1. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att alla irakier, oavsett etnicitet, religion, politisk övertygelse, sexuell läggning etcetera, ska kunna leva i sitt land utan fruktan för våld och övergrepp från någon av de väpnade parterna i landet?

2. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att FN ska återtillsätta en speciell rapportör för Irak?

3. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att en oberoende internationell undersökning av Iraks fängelser och fångläger tillsätts?

4. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att de som begått krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga rättigheterna i Irak ska ställas inför rätta?

8 § Svar på interpellation 2010/11:65 om våld och övergrepp i Irak
”Sverige är för tillsättandet av en speciell landrapportör inom ramen för FN”, säger Carl Bildt i sitt svar. Detta är naturligtvis bra och vi hoppas att Sverige går i bräschen för att genomdriva detta krav, men Carl Bildt gör tillsättningen avhängig av regeringsbildandet i Irak, och därmed avhängigt av Al-Maliki som blev premiärminister i ett val han inte vunnit. Al Maliki har nyligen avslöjats som direkt ansvarig för två avslöjade tortyrfängelser. Han har egna dödsskvadroner och har utsett sig själv till försvars, säkerhets-och inrikesminister.
Vi har svårt att dela Bildts syn på ”spirande demokrati” i Irak.
Vi väntar på resultat framför allt även på Hans Lindes frågor 2, 3 och 4 som även sammanfaller med IrakSolidaritets frågor till partierna.
Vad gör Sverige? Vad gör Carl Bildt? Vad gör oppositionen för att driva på i dessa frågor?
Vad gör alla ni andra som läser detta och tillhör organisationer som kan driva på för resultat?


Al Malikis tortyrfängelser
Om det irakiska valet
läs det vi tidigare skrev om FN: människorättsråds 10e församling.
110326

Senast ändrad: 2011-03-26
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se