.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

”Irakrapporten” (om WMD) skrevs för att skapa krigsförevändning.
”Olja var en nyckelorsak bakom ansträngningarna att få bort Saddam”

Kupp mot Saddam förbereddes i hemlighet och det brittiska folket skulle inte veta de verkliga krigsorsakerna. Chefen för MI6:s sekreterare rapporterade till sir David Manning (Blairs politiske rådgivare för Irak). Hemliga dokument har publicerats.

Tidigare hemliga dokument har publicerats av Chilcotundersökningen (en undersökningskommission under ledning av sir John Chilcot för att ”dra lärdom av Irakkonflikten”).
Efter 8 års blodig ockupation, får vi svart på vitt det vi visste, men som förtigits.
”MI6 sade till Tony Blairs rådgivare att det inte fanns något övertygande underrättelsearbete som visade att Irak skulle vara inblandat i terrorism, men att ta bort Saddam Hussein skulle kunna säkra oljeflödet”, avslöjar ett hemligt memorandum.

Enligt den publicerade hemliga rapporten som överlämnades till Blairs Irakrådgivare tre månader efter 11 september ”fanns ingen övetygande underättelse (eller sunt förnuft) rapport om att Irak stödde islamska extremister”.
”Ta bort Saddam är en vinst som skulle kunna säkra oljeflödet” och ”en mäktig och sekulär stat skulle kunna engageras i kamp mot sunniextremistisk terror”, hävdar rapporten.

Riskerna är, säger detta memo, ”vreden på den arabiska gatan” och ” ökning av radikal islamisk extremism, särskilt i Egypten”.

I en rapport från Iraq Inquiry (Chilcotundersökningen) talas om ”radikalisering” av brittiska muslimer på grund av Irakkriget.
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/8510556/Iraq-MI6-said-invading-Iraq-could-secure-oil-supplies.html

De publicerade hemliga dokumenten visar även att MI6 drog upp kupplaner mot Saddam Hussein 3 månader efter 11 september. Enligt planen skulle kuppen understödjas av bombningar. Det är värt att påpeka att USA-alliansen bombade Irak dagligen under de långa och förödande sanktionsåren som föregick angreppet på Irak 20 mars 2003.

Såväl utrikesminister Jack Straw som Tony Blair tog del av dessa förslag.
De tre dokumenten avslöjar bl.a följande:

*olja var en nyckelfaktor bakom motiven för att få bort Saddam Hussein.

*MI6 ansåg inte att Irak stödde Al Qaida. Detta hindrade inte Blair att i januari 2004 hävda i underhuset att Irak understödjer sunniterrorism: ” Vi har vetskap om förbindelser mellan Irak och Al Qaida. Vi kan inte vara säkra på den exakta omfattningen av dessa förbindelser”.

*Storbritannien trodde att USA planerade militära aktioner för att få bort Saddam Hussein långt innan detta erkändes officiellt.

MI6-rapportören skrev: ”På vårt möte 30 november (2001), diskuterade vi hur vi kunde kombinera målet att få till stånd regimbyte i Bagdad med vårt behov att skydda viktiga regionala intressen som kunde utsättas för risker om en bombkampanj mot Irak kom för snabbt”. Rapporten påpekar att USA är mycket ”otåligt”.

Rapportören anser att denna ”new route map” skulle föras fram av Väst bit för bit som man skalar en lök, ” an onion approach” till problemet.

”Huvudidén är att det är möjligt att öppet tala om regimbyte i Irak utan att skada den aktuella planen att stödja kuppen”, säger dokumentet. Varje löklager avslöjar något nytt.

Det framstår klart att att regimbyte ska bombas fram för att stödja de ”kuppmakare” som finns på marken och som vi har kontakt med.
Slå till från luften definieras som användande av flyget för att attackera en fiende och assistera marktrupper. 12-18 månader behövs för att möta USA:s ”otålighet”.

Denna kuppstrategi låter med andra ord väldigt mycket som ett angreppskrig.

Diskussion förs även kring det legala i Storbritanniens deltagande i ”kuppen”. Det utgör ett problem, men regeringsjurister får skaffa fram försäkringar om det legala i Storbritanniens deltagande.
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/mi6-made-secret-plan-for-antisaddam-coup-in-december-2001-2283432.html

Naturligtvis
Toppunderrättelseofficer bekräftar att ”Irakdokumentet” om Iraks innehav av WMD ( massförstörelsevapen) skrevs för att ” skaffa fram en krigsanledning”.
Generalmajor Michael Laurie sade i ett hittills hemligtvittnesmål till Chilcotundersökningen: ”Vi visste då att målet med Irakdokumentet var just att skapa en krigsanledning”.

”Hans vittnesmål är förödande. .Det är första gången en erfaren underrättelseofficer direkt motsagt den dåvcarande regeringens påståenden om rapporten – och kanske än mer vad Tony Blair och Alastair Campbell (Blairs dåvarande ”spin doctor”) sade när den publicerades 7 månader innan angreppet på Irak.
läs fler artiklar om Iraks svarta guld
110518

Senast ändrad: 2011-05-26
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .