.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Vill du veta mer om Irak?
IrakSolidaritet rekommenderar några oumbärliga böcker.

För självstudier finns det några utmärkta böcker om Irak som vi vill rekommendera (utan inbördes ordning):

Cultural Cleansing In Iraq – Why Museums Were Looted, Libraries Burned and Academics Murdered (Pluto Press 2010). Boken innehåller ett antal artiklar i olika ämnesområden av specialister inom arkeologi, historia, utbildning och politik. En mycket bra inledning beskriver den politiska bakgrunden och USA:s strategiska och ekonomiska intressen i den oljerika regionen. Författarna för fram begreppet ”state-ending”, som innebär att avsikten redan från början var att förinta staten Irak, på vars ruiner ett ”nytt Irak” skulle upprättas enligt USA:s kända modell. Endast oljeministeriet och inrikesdepartementet skonades i förstörelsen. Den här boken förklarar ingående taktiken och de verkliga bevekelsegrunderna för det brottsliga överfallet på Irak.

Om "Kriget mot Iraks kultur i BTJ-häftet (Bibliotekstjänst)
"Författarna är alla etablerade nordamerikanska forskare och professorer och ställer obehagliga frågor kring USA:s motiv och agerande. Det är en väldokumenterad och välskriven bok där bevis och material kommer från både amerikanska och irakiska källor och dokument." Tord Rönnholm, BTJ.

Kerstin Berminge bloggar om boken ”Kriget mot Iraks kultur"

OBS!
I januari 2012 kom "Cultural Cleansing" ut på svenska.
Den svenska titeln är "Kriget mot Iraks kultur" och har givits ut av  Alhambra förlag.
Kontakt med förlaget
alhambra@alhambra.se

Blood On Our Hands – The American Invasion and Destruction of Iraq av Nicolas J.S. Davies (Nimble Books LLC, 2010). Davies bok ger en mycket faktarik och samtidigt skrämmande redogörelse för hur förstörelsen av en hel nation kunde ske med brutalt militärt våld. Författaren demaskerar hela den väv av lögner och krigspropaganda som var avsedda att dölja de verkliga motiven för det folkrättsvidriga överfallet på Irak. Boken ger också en mycket detaljerad beskrivning av det som idag sker i landet; det ger en helt annan bild än den desinformation som sprids av de västliga nyhetsbyråerna. Idag är det mest tystnad som råder om Irak, vilket gör den här boken än mer angelägen.

Invisible War – The United States and The Iraq Sanctions av Joy Gordon (Harvard University Press 2010). Boken behandlar de förödande konsekvenserna av sanktionerna mellan 1990-2003. Redan innan anfallet år 2003 var Irak ett svårt sargat land. Gordon redogör för den cyniska politik som innebar att mer än en halv miljon barn fått sätta livet till redan fram till år 1996 som en följd av blockaden. USA saboterade alla försök i FN att häva sanktionerna trots medvetenheten om dess fruktansvärda verkningar. En mycket läsvärd beskrivning av hur USA med hot och utpressning mot andra medlemsstater använder sig av FN när så är möjligt för att tjäna sina politiska och ekonomiska intressen.

Blackwater – Världens Mäktigaste Privatarmé av Jeremy Scahill (Norstedts, pocket 2009). Det finns anledning att lyfta fram denna viktiga bok om privatarméerna som nu alltmer tar över krigföringen i Irak och Afghanistan. Allt tal om truppbortdragningar är bara ett falskt propagandatrick, så länge krigföringen alltmer tas över av privata kontraktörer. Legoknektar rekryteras nu från fattiga och förtryckta länder som bl. a. Filippinerna, Uganda och Sierra Leone. Det handlar om krig som business. En oumbärlig bok som ger en skrämmande bild av privatiseringen av krig och terror.

Det Stora Kriget för Mänskligheten – Kampen om Mellanöstern av Robert Fisk (Norstedts 2007). Idag, med de omvälvande händelserna i hela arabvärlden, är det här en mycket bra och angelägen bok för att bättre förstå bakgrunden till det som idag sker i hela mellanöstern. Boken är på hela 1100 täta sidor, utmärkt översatt till svensk språkdräkt av Katarina Földesi. En stor del handlar om Irak och krigen där: Iran – Irak 1980- 88, Gulfkriget 1991 och USA:s anfall 2003 och ockupationens följder därefter. Robert Fisk är en i sann mening undersökande journalist, som inte nöjer sig med nyhetsbyråernas serverade bild av händelserna. Han beger sig ut på slagfältet med livet som insats. Fisk beskriver med obarmhärtig pregnans krigets fruktansvärda ansikte med förkolnade och stympade lik. Han har inte mycket till övers för ”hotelljournalisterna”, de som sitter i baren medan skändligheterna pågår därute, och sedan tjänstvilligt och utan kritik sprider de västliga nyhetsbyråernas desinformation och krigspropaganda. Boken är förutom ett lysande reportage en mycket avslöjande och kritisk granskning av pressens och medias roll som medansvariga till alla krigsbrott.

”KRIGETS FÖRSTA OFFER ÄR SANNINGEN”
Bokrekommendation

Författare är den australiensiske reportern Phillip Knightley. Boken kom ut för några år sedan, men är tyvärr lika aktuell som någonsin. Makthavarna har blivit allt skickligare på att hantera medier i krigstider och det berättas på ett alldeles lysande och klargörande sätt med bl.a. lögnerna inför Irakkriget som exempel.
läs mer
120701

”Making the World Safe for Capitalism: How Iraq Threatened the US Economic Empire and had to be Destroyed”
Det är titeln på en bok som publicerats av Pluto Press i år, 2012. Författare är Christopher Doran, som undervisar vid Indiana University, Bloomington, USA. Varför Irak ”måste förstöras” framgår av denna välskrivna och väldokumenterade bok om de bakomliggande motiven som ledde fram till invasionen av Irak 2003. Den hör till IrakSolidaritets bokrekommendationer och Arne Hjorth från föreningen har skrivit en längre recension på svenska.
läs hela sammanfattningen

Böckerna – utom Robert Fisks bok – finns recenserade i Brännpunkt 4 och 5. AH

IrakSolidaritet har ”Cultural Cleansing” och ”Blood on our Hands” i vårt boklager.
Cultural Cleansing kostar 150:- plus porto och Blood on our Hands 250:- plus porto.

Skicka beställning till:
info@iraksolidaritet.se

Kontakt:
info@iraksolidaritet.se
Hemsida:
www.iraksolidaritet.se
110703

Senast ändrad: 2012-09-25
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .