.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Tänker USA lämna Irak?
Förlängning av amerikansk truppnärvaro i Irak möjlig”

USA:s Bagdadambassadör, James Jeffrey, uttryckte 2 juli återigen denna möjlighet som nu en längre tid upprepats av nyligen avgångne försvarsminister Gates, president Obama, ett antal högre militärer och irakiska ockupationsföreträdare.
15 amerikanska soldater har dödats i Irak, i juni, i samband med militära operationer och motståndsattacker på baser och konvojer. Det är den högsta siffran på länge.

Viceamiral William McRaven, förmodad blivande chef för USA:s specialstyrkor, anser att en liten kommandostyrka måste stanna i Irak. Det skulle vara till ”ömsesidig nytta” att behålla specialtrupper i landet.
Mc Raven har en lång karriär i spetsen för specialkommandon på uppdrag runt hela världen. Nu senast som ”nyckelledare” för det Navy Seal Team som ledde operationen mot Bin Laden i maj i år, ett riktat mord, utfört i ett självständigt land och som väckt kritik i hela världen för sin illegala karaktär. USA anser sig ha rätt att döda sina fiender utan dom eller rättegång var som helst i världen. Det gäller även amerikanska medborgare.
I Irak har USA specialtränat specialstyrkor som ”The Dirty Brigade” och andra dödsmiliser. "The Dirty Brigade ” lyder direkt under Al-Maliki och de amerikanska ”rådgivarna” och är ökända för mord och övergrepp på civila.

”USAs specialstyrkor finns med på varje nivå i ISOF” (Iraq Special Operation Forces) som inte kontrolleras av den irakiska regimen annat än på pappret, säger brigadgeneral Simeon Trombitas som har ett långt förflutet i Central-och Mellanamerika där han på 80-talet liksom John Negroponte (ambassadör i Bagdad 2004-5) byggde upp lokala dödsskvadroner i flera länder.
Även President Obama har uttryckt att han kommer att förlita sig på USAs specialstyrkor och hans försvarsminister Robert Gates uttryckte det så här maj 2008: ”En eventuell minskning av trupper i Irak, innebär inte slutet på våra elitstyrkors uppdrag”.

”Antalet specialstyrkeoperationer har fördubblats till omkring 61.000 under de gångna 9 åren. Antalet operationer utomlands har fyr-dubblats. Det finns minst 7000 SOF (Special Operation Forces) i Afghanistan och 3000 i Irak Specialoperationsenheter som NAVY SEAI och Army Delta Force kan ta sig in och ut ur länder tystare och kvickare.
”Även om striderna officiellt har förklarats vara över (anm. Av Obama september 2010 som i storstilat talade om för världen att den sista stridande amerikanske soldaten lämnat Irak), ser Irak fortfarande ut som ett land i krig för SOF-styrkorna spridda runt Irak”.

Det är under amerikanska specialstyrkors överinseende, som irakiska specialstyrkor spränger dörrar, folk arresteras och misshandlas: Allt medan världen betraktar ockupationen som avslutad.

NATO intensifierar sin träning av irakiska soldater vars ledning alltid består av amerikanska generaler i Irak.
NATO:s roll understryks av USA som är i växande behov av NATO-trupp och flyg för alla sina krig i ett läge då den amerikanska militären är hårt ansträngd, lider av posttraumatisk stress, sjukdomar av olika slag och depressioner som i ökande grad leder till självmord.

I det sammanfallande amerikanska samhället får inte veteranerna den hjälp de behöver. Många är arbetslösa och i Los Angeles driver 8000 hemlösa krigsveteraner omkring på stadens gator.

IrakSolidaritet har i en serie tidigare artiklar redovisat hur amerikanska UD ska ta över uppgifter från Pentagon om SOFA (säkerhetspakten) inte förlängs som stipulerar att USA ska dra sig tillbaka från Irak i slutet av 2011.
UD ska ha både trupper, flygplan och annan utrustning i Irak.
Majoriteten av det irakiska parlamentet sägs vara för en förlängning, men stämningen i landet mot ockupationen är så stark att detta inte så lätt kan uttryckas.
När SOFA-pakten undertecknades av det irakiska parlamentet, var det med det tydliga löftet att en folkomröstning skulle anordnas om SOFA.
Den har uppskjutits och aldrig ägt rum eftersom folket skulle rösta mot pakten.
Men USA och Irak har ett långsiktigt strategiskt ramavtal som även täcker försvarsområdet. Det och alla sofistikerade, dyrbara vapen den irakiska militären köpt av USA, kräver amerikanska ”rådgivare” och ”tekniker”, nygamla ord för militärer.

Privata legoknektar ökar i antal, specialstyrkor kommer att finnas kvar, oljebolagen har egna legoknektar och bygger även de upp veritabla baser.
USA leder 6 krig och deras specialstyrkor bedriver "war on terror" uppdrag i minst 75 länder.
USA:s nye försvarsminister Panetta (tidigare CIA-chef) förmodas gilla att då och då sätta amerikansk militär under CIA:s ledning.
Civila verk militariseras i snabb takt. Militärt och civilt blandas, USA kringgår eller bryter mot egna och internationella lagar. Förlängning av SOFA är enligt USA önskvärt, men kan kringgås på olika sätt. NATO och Väst ställer uppför den sjunkande supermakten i dess krig. Visserligen vill vissA NATO- länder dra tillbaka sina trupper från Afghanistan, men även NATO talar om ”energisäkerhet” som kräver militära insatser runt om i världen.

När USA:s UD alltmer tar över militära uppgifter, är det något som planerats under lång tid.
Vi (ambassadör, UD:s säkerhetsfrågor) är engagerade i en maratonplanering. Jag tror att det är rätta sättet att beskriva det. Det är troligtvis- - planeringen för övergången i Irak, troligtvis den mest komplexa planeringsansträngning UD någonsin företagit och kanske en av de mest komplicerade civila planeringsansträngningarna den amerikanska regeringen någonsin företagit sig”,
Det finns en opinion mot krigen i USA, men antikrigsrörelsen är fortfarande för svag.

110604

Senast ändrad: 2011-07-04
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .