.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Elitenheter som lyder under Al-Maliki driver ett hemligt tortyrfängelse i gröna zonen

Fångar tvingas rutinmässigt att erkänna brott under tortyr. Internationella Röda Korset uttrycker oro över tillståndet i det hemliga fängelse som går under namnet”Camp Honor”.
Fängelset lyder under Al-Maliki i hans egenskap av öb och som sådan har han en bred militär och säkerhetsapparat.
I ett konfidentiellt brev till ”premiärministern”, begär RK omedelbart tillträde till fängelset.
Detta fängelse avslöjades redan tidigt förra året och stängning av fängelset beordrades i mars 2010 av Iraks Justitiedepartenment. Al-Maliki avslöjades redan då som ansvarig för fängelset. Det var andra gången på kort tid som han avslöjades som chef för tortyrfängelser.
Iraks ministerium för mänskliga rättigheter förnekar att fängelset fortfarande är öppet, men ett antal irakiska politiker hävdar att fångar fortfarande förvaras på Camp Honor.

Efter parlamentsvalet i mars förra året då Al-Maliki åter lade beslag på makten, har han även utsett sig själv till ansvarig för försvars, inrikes och säkerhetsfrågor.
Trots allt prat om ”nationell samlingsregering” och liknande, vägrar Al-Maliki att låta Allawis Iraqiyaparti utse försvarsminister. Allawis Iraqiya vann valet om än med bara 2 mandat.

Al-Maliki kontrollerar den av USA tränade Bagdadbrigaden eller Brigad 56 liksom många andra dödsmiliser med egna tortyrfängelser.
Fångar ”hålls fortfarande på kontraterrorcentret eller Brigad 56 i samma lokal som påstods ha stängts” enligt Salim Abdullah Jabouri, chef för parlamentets MR-kommitté.
Fångarna hålls enligt honom kvar 30-50 dagar innan de skickas vidare till Rusafafängelset i gröna zonen. Då har bekännelserma tvingats fram under tortyr.
"Det är nu undersökningar bör göras och åtal väckas om tortyr och olagliga överlämnanden. Och om de inte lyssnar i Washington, kanske de gör det i Madrid. Eller någon annan modig åklagare någonstans - vem vet"?
Har vi en modig åklagare i Sverige?
läs tidigare artiklar här och här
"Getting Away with Torture"
HRW (Human Rights Watch) anser i en rapport ”Getting Away with Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees” att det är nu undersökningar ska göras och åtal väckas om tortyr och olagliga överlämnanden. Såväl Bush, Cheney, Rumsfeld och dåvarande CIA-chefen Tenet bör åtalas för olika former av tortyr och olagliga överlämnanden till hemliga fängelser runt om i världen. Obamaadministratioinen kritiseras för sin undfallenhet och ovilja att väcka åtal.
läs
pressmeddelande
läs hela rapporten
Vad betyder Obamas undfallenhet att åtala Bush med fler för krigsbrott?
läs kommentar av Jeffrey Kaye, psykolog, som regelbundet skriver för bl.a.Public Record och Truthout
"Det är nu undersökningar bör göras och åtal väckas om tortyr och olagliga överlämnanden. Och om de inte lyssnar i Washington, kanske de gör det i Madrid. Eller någon annan modig åklagare någonstans - vem vet"?
Har vi en modig åklagare i Sverige?

HRW pekar främst ut 4 ledare som bör åtalas, men understryker att undersökningar och åtal bör gälla även Condolezza Rice, John Ashcroft och alla som i praktiken ”legaliserat” krigsförbrytelser.

Kommentaren understryker även vikten av internationellt stöd för åtal och att använda möjligheten till ”universal jurisdiction” i folkrätten. Den spanske domaren Baltásar Garzón använde sig av den möjligheten 1998 när han åtalade Pinochet för folkmord.

”Såvida USA inte och tills USA vidtar trovärdiga brottsundersökningar av ansvariga politikers roll beträffande misshandel av fångar efter 9/11, 2001, använd universell jurisdiktion inom internationell och inhemsk lagstiftning att åtala amerikanska politiker och ansvariga som påstås vara inblandade i brott mot fångar i strid med folkrätten”.

En viktig del av rapporten, tar upp USA:s undlåtenhet att åtala ansvariga för krigsbrott och Obamaadministrationens uttalade ovilja att förbereda för åtal.
De ansvariga för ”legaliseringen” av tortyren genom famösa ”memos”: Yoo/Bybee/Levin/Bradbury, går fria, medan en handfull skyldiga på lägre nivå åtalats.

Inte heller kongressen har visat något som helst intresse av åtal för krigsbrott. Inte en enda kongressledamot eller senator har uttalat stöd för HRW:s appell. Tvärtom röstade kongressen undfallet för godkännande av general David Petraeus som ny chef för CIA med siffrorna 94-0.
Detta trots att Petraeus ( tidigare bl.a. öb i Irak över de multinationella styrkorna) var djupt inblandad i organiseringen av dödsskvadroner för kontraterror och ansvarig för Iraks säkerhetsstyrkor som ofta anklagas för våld och tortyr. Han gav order ”Frago 242” som beordrar amerikanska armén att blunda om de bevittnar tortyr begången av irakiska regeringen.
Under nomineringsheringen med Petraeus, höjdes inte en enda röst med frågor om hans roll i detta.

”Det måste verkligen göras”, svarade Andrea Prasow, ansvarig på HRW på frågan om varför deras rapport kom just nu.
Bush och Cheney har erkänt att det tillät ”waterboarding” och ”efter dödandet av Bin Laden, såg vi somligas omedelbara svar att tortyr och avancerad förhörsteknik ledde till infångandet av Bin Laden. Det blev del av en normal debatt om tortyr. Det visar hur skör nuvarande åtagande att inte tortera är”.
Obamaadministrationen har blockerat tortyroffers försök att få kompensation genom att hänvisa till sekretess och förhindra att privat kontraktsanställda militärer åtalas.
Artikeln ger många fler exempel på nödvändigheten att åtala de skyldiga NU

"Det är nu undersökningar bör göras och åtal väckas om tortyr och olagliga överlämnanden. Och om de inte lyssnar i Washington, kanske de gör det i Madrid. Eller någon annan modig åklagare någonstans - vem vet"?
”Det måste verkligen göras".
Har vi en modig åklagare i Sverige?
USA:s högsta domstol blockerar tortyroffers möjligheter att åtala privat kontraktsanställda militärer som varit deras plågoandar och torterare på Abu Ghraibfängelset.
250 tidigare fångars mål avslås.
Det skedde dagen efter FN:s internationella dag till stöd för tortyroffer. Obama deklarerade i samband med FN-dagen att USA ”kommer att fortsätta att leda ansträngningarna att få slut på tortyren runt om i världen och ta hand om tortyroffrens behov”.
Obamas cynism är rent obeskrivlig, men det är tyst i såväl svenska som amerikanska media.
USA har 217.832 kontraktsanställda i Irak och Afghanistan. De har fått ännu en finervisning om att de har fria händer att tortera. USA skyddar dem.

110721


Senast ändrad: 2011-07-22
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .