.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Glöm inte Iraks mer än en miljon döda!
Om antalet döda och mediabilden av Irak.

Vi ska glömma kriget och dess civila offer! Krigsförbrytarna går fria och världen tiger!
Media undviker en hederlig diskussion om dödstalen i Irak och anger lägsta möjliga siffra.
John Tirman, chef för MIT Center for International Studies, analyserar några av skälen.
Censur av krigsoffrens antal i USA
Aljazeera publicerade 28 juli 2011 en artikel som även den behandlar orsakerna till den amerikanska opinionens ointresse och likgiltighet inför krigens offer.

John Tirman går igenom Iraq Body Counts, vars uppställning av antal döda, är mycket ofullständig, men nu nått 100.000 och siffrorna som vetenskapsmännen på kända John Hopkinsuniversitetet kommit fram till och som publicerades 2006 i den medicinska tidskriften Lancet som kom fram till siffran 650.000 döda. Sedan dess har dödstalen stigit drastiskt.
I media anges siffran till några tiotusental döda. Ingen seriös diskussion pågår om de disparata resultaten mellan undersökningarna och vad som är trovärdigt. John Hopkins resultat har ifrågasatts och/eller negligerats trots att liknande undersökningar som universitetet utfört i andra länder aldrig ifrågasatts.
Läs om den i The Lancet publicerade undersökningen i Washington Post 11 oktober 2006.
” Det pågår en livlig debatt om dessa siffror bland specialister, men slutsatsen blir att ”100.000-tals döda” snarare än ”10.000-tals” är den ovedersägliga dödsstatistiken”.

John Tirman resonerar om varför media till varje pris håller fast vid de lägsta siffrorna och varför detta är betydelsefullt.
Det är självklart att rightwingmedia och institutioner som stöder kriget, vill ha för USA så skonsam rapportering som möjligt, men det förklarar inte varför media i stort sett ”begraver frågan om dödstalen”.
Tirman anger några skäl: Även om tidningar tillstått att de gjort en felbedömning när de stödde kriget, är det ett för beskt piller att medge vidden av denna missbedömning.
Vita Husets och Murdochpressens smutskampanj mot John Hopkins vetenskapsmän hade en avkylande effekt.
Journalisterna drar sig för att ge sig in i en teknisk debatt. Vetenskapen är komplicerad, men epidemologerna som är väl bekanta med teknikaliteterna för denna typ av undersökning, kom fram till att de högre siffrorna var mest trovärdiga.
Media ägnade sig istället åt bilbomber, den kaotiska situationen och strider mellan sunni och shia (anm. Dödskvadroner som härjade var tränade och finansierade av USA för att splittra befolkningen och gynna ockupationen). Ockupationsmaktens våld, den fasansfulla humanitära situationen hamnade helt i skuggan trots att irakiska hemsidor och bloggare rapporterade att 80% av våldet berodde på den amerikanska armén.
Heroiseringen av den amerikanska armén framför allt efter 11/9, krävde bilden av oförvitliga soldater som inte kunde anklagas för övergrepp mot civilbefolkningen.
Det går inte heller att bortse från rasismen. Det är i Asien USA startat de stora krigen efter andra världskriget och folken där har avhumaniserats och hemmaopinionen gjorts ointresserad av civilbefolkningens lidande och omedveten om de miljoner civila offren för USA:s krig i Korea, Vietnam, Kambodja och nu Irak och Afghanistan med fler länder.

Vi har även den starkt bidragande psykologiska faktorn: Verkligheten är så hemsk att opinionen inte vill veta, inte orkar med katastroferna och den amerikanska befolkningen vill inte höra att deras soldathjältar begår krigsbrott.

John Tirman pekar avslutningsvis på medias stora inflytande och ansvar för att skriva om alla aspekter och orsaker till krigen och dit hör de ockuperade folkens fruktansvärda lidande och den oerhörda förstörelsen av deras samhällen.

Censur av krigsoffrens antal i USA
Aljazeera publicerade 28 juli 2011 en artikel som även den behandlar orsakerna till den amerikanska opinionens ointresse och likgiltighet inför krigens

”USA:s mainstream media och en opinion som godtar att hållas i okunnighet, bär skulden för bristen på kunskap om de sanna kostnaderna för krigen”.


”Varför är det så lätt för politiska ledare i USA att övertala vanliga medborgare att stödja krig? Vad beror det på att den första entusiasmen efterträds av trötthet och avsmak och att man sedan inte bryr sig istället för att känna rättmätig vrede”?
Även när det bevisligen är klart att kriget, som kriget i Irak, byggde på lögner, ställs ingen till ansvar.
”USA ger sig ut för att vara ett skinande demokratiskt föredöme för världen och många medborgare världen runt, tror det”.


I en demokrati krävs en upplyst opinion som ställer sina ledare till svars och kräver ansvarsskyldighet istället för eftergivlighet gentemot politiska ledare som för landet till ”illegala, geopolitiskt katastrofala och ekonomiskt förödande krig”.

Efter Vietnamkrigets stora proteströrelser, har opinionen passiviserats.
”Out of sight, out of mind”

Opinionen får inte veta vad som händer och de döda hålls bortom synhåll. Inga foton. Inga döda vare sig irakier, amerikaner, afghaner eller andra nationaliteter, offer för bombningar, raider, drönare och specialstyrkeoperationer. Under Vietnamkriget var bilderna från krigets hemskheter tillgängliga för alla på TV och i tidningar.
USA hade då fortfarande en värnpliktsarmé där familjerna ofta protesterade mot inkallniningsordern. Nu tar många fattiga utan politiskt inflytande värvning i den nuvatarande yrkesarmén lockade av möjligheten till försörjning.
Kriget blir mindre närvarande trots över en miljon döda i Irak och över 4400 döda amerikanska soldater inte bara hos allmänheten i USA utan även här.
Krigets verkliga kostnader döljs i olika kreativa tilläggsäskanden och kopplas sällan till nedskärningarna i den sociala välfärden.
Dagens ”inbäddade” fotografer måste underställa sina alster den militära censuren för godkännande och distribution.

Endast en liten bråkdel av de vidriga tortyrfotona från Abu Ghraib 2004 har publicerats och under en begränsad period. Fotona är tagna av amerikanska armén, av torterarna själva som ”minne”. De foton som visade amerikanska soldater begå sexuella övergrepp mot irakiska fångar visades inte i USA.
ACLU (American Civil Liberties Union krävde att få tillgång till hela den förfärande samlingen av filmer, foton och dokument från Abu Ghraib som censurerades av Obamaregimen, men deras begäran avslogs av domstolen efter ingripande av Obamas regering. Mer om detta. kan du läsa här: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=427

”Offentliggörande av fotona skulle försätta amerikanska medborgare, medlemmar av de väpnade styrkorna eller anställda av USAs regering utomlands i fara”, sade dåvarande försvarsminister Robert Gates.
”2009 anklagades ”US kill team” som opererade nära Kandahar/Afghanistan för att ha ”dödat oskyldiga civila som tidsfördriv och vanställt deras kroppar genom att skära av fingrar och dra ut tänder som troféer” enligt en reporter för The Guardian”.
4000 foton dokumenterade dessa skrämmande handlingar. Inget av dessa foton publicerades i USA. Historien varade en dag i media.

USA för heller ingen ”body count”. Siffrorna skulle bli för skrämmande och riskera att uppröra opinionen som under Vietnamkriget och det ska till varje pris undvikas.
Istället klagade Pentagon över den i The Lancet publicerade undersökningen. (se föregående artikel).

Amerikanerna förnekar

”Döda och sårade afghaner, irakier, pakistaner, somalier, yemeniter och libyer har utraderats även ur den amerikanska populärkulturen” . Istället visas propagandafilmer som”Restrepo” och ”The Hurt Locker” som ger oreserverat stöd till de amerikanska trupperna i Irak och Afghanistan.
USA förlitar sig alltmer på fjärrstyrda obemannade flygplan, drönare, som dödar folk i allt fler länder. ACLU har med oberopande av Freedom of Information Act gått till domstol för att få ut siffrorna på döda från USA:s regering. Pentagon vidhåller att man inte för statisktik.

Amerikanerna får inte se brutaliteten i deras krig i tidningarna, på TV eller bio.

”Amerikanska medborgare är moraliskt ansvariga för krigen och krigsbrotten begångna i deras naman. Den sorgliga sanningen är dock att de inte vet vad som händer- och de lyfter inte heller ett finger för att få veta”.

Ted Rall är en amerikansk tecknare, kolumnist och författare med hemsidan: rall.com

Kommentar:
Media i Sverige har ett stort ansvar för den bild av Irakkriget som förmedlas till den svenska opinionen. Följsamhet gentemot USA har varit stor. USA är en supermakt i stort förfall, men har fortfarande sin militära styrka att hota omvärlden med. Ta bladet från munnen om krig och ockupation. De förstör inte bara de utsatta folkens liv och samhällen, analysera vad det betyder för världsekonomin, världen och Sverige. Krigen hålls praktiskt taget utanför diskussionerna om ekonomisk kris.
Det är i första hand USA:s roll som saknas i medias bild: Den medvetna förstörelsen av Iraks infrastruktur, kulturförstörelsen, förstörelsen av utbildningssystem, historiska dokument i arkiv och på bibliotek redovisas inte. Inte heller de verkliga antalet döda.
Istället ges en bild av stridande religiösa grupper som USA anstränger sig att hålla isär. Det delges oss som ett historiskt faktum att sunni, shia och andra grupper inte kan leva i fred tillsammans.
Bilbomber på marknader ger en bild av bråkiga irakier som tar livet av varandra. Medias bild spär på ointresset för det irakiska folkets öde och kyler ner sympatin och solidariteten med det drabbade folket.
Att det var USA som splittrade landet i etniska och religiösa grupper genom att påtvinga det sekulära Irak val med kvotindelning efter religiös och etnisk indelning, importerade fanatiskt religiösa förespråkare för en sekteristisk och splittrande politik och placerade dessa i gröna zonen och finansierade och utbildade miliser för mord och etnisk rensning får vi sällan veta. Dessa korrupta politiker gör vad som helst för att behålla en plats vid köttgrytorna.

Det finns inget urgammalt hat mellan sunni och shia i Irak. Det fanns ingen ”sunnitriangel”. Äktenskap mellan olika grupper var mycket vanligt, inga klaner är bara sunni eller shia, inga områden var etniskt ”rena”. Det var ofint att fråga om någon var sunni eller shia i det sekulära Irak.
Irak är ockuperat av USA. Ska vi tro att det är därför media inte behandlar USA som de krigsförbrytare de är.
Inte heller har media gjort klart för opinionen, annat än undantagsvis, vilka olje- gas och strategiska intressen USA har i Irak.
Den pågående stora proteströrelsen i Irak, är det också näst intill tyst om liksom den oerhörda repression som drabbar de som vågar delta liksom de journalister och media som rapporterar.

Att ockupationen inte är över, att USA på olika sätt förbereder fortsatt närvaro såväl militärt som på andra sätt om än med färre antal soldater, är det också nästan tyst om.

Populärkulturens roll kan nog inte heller underskattas när nya ungdomsgenerationer fostras att gilla krig och acceptera tortyr. Det kommersiella utbudet med dataspel, film och internet underblåser våldsanvändning vid konflikter.

FN:s roll i Irak, bör inte heller underskattas. FN:s i praktiken beklagliga och i grunden folkrättsstridiga godkännande av ockupationen, har säkert påverkat hur media skriver. Sveriges och västliga staters accepterande av ockupationen (egenyttan överordnas brott mot folkrätten) och behandling av Al-Malikiregimen i gröna zonen som en demokratiskt vald och för demokrati kämpande regering som ständigt utvecklas och som Sverige har ett partnerskapsförhållande till, är ett hån mot det irakiska folket och alla som vill se folkrätten upprätthållas och krigsförbrytare dömas.
Igår, 15 augusti 2011, intervjuades Sveriges ambassadör i Bagdad, Carl Magnus Nesser apropå de bombdåd som igår dödade mellan över 100 personer. Han upprepade att ”Irak har en demokratiskt vald regering”. Inte ett ord om total laglöshet, repression, tortyr, förtryck, massarresteringar, despoti och fortsatta amerikanska flygräder över landet.

Det självklara vore att media skildrar de krigsbrott ockupationsmakten begått och begår. En allsidig rapportering, skulle göra det möjligt för den allmänna opinionen att förstå att och varför krigsförbrytare måste ställas inför rätta i enlighet med folkrättens principer.

Mer diskussion behövs verkligen om medias Irakbild och om orsakerna till att den ser ut som den gör.
110816

Senast ändrad: 2011-09-03
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .