.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Universitet i krig
Universiteten och kostnaderna för krigen i Irak
Krossandet av Iraks undervisningssystem

Västs intervention har fullständigt ödelagt Iraks universitet, som tidigare räknades bland de bästa i regionen, konstaterar Hugh Gusterson från George Mason University i USA i artikeln ”Universitetet i krig”. Nedan följer en sammanfattning av huvuddragen i artikeln.

De systematiska morden på irakiska professorer fortsätter

Universitetsprofessor Dr Hussein Khadim sköts till döds i Adildistriktet i västra Bagdad 23 augusti 2011. Han dödades med ljuddämpat vapen och hans son skadades.
22 juli 2011 mördades Dr Ibrahim Shaeer Jabbaral Jumaili, barnläkare, i Kirkuk. Han undervisade även i medicin på univeristetet.
läs fler artiklar om förstörelsen av Iraks högre utbildning
Gentseminariet om förstörelsen av Iraks högre utbildning
110828


Krossandet av Iraks utbildningssysystem
"Universitet i krig"
Universiteten och kostnaderna för krigen i Irak
Engelska originaltexten
Västs intervention har fullständigt ödelagt Iraks universitet, som tidigare räknades bland de bästa i regionen, konstaterar Hugh Gusterson från George Mason University i USA i artikeln ”Universitetet i krig”.

Här följer en sammanfattning av artikeln:

Västs intervention har lett till en ”avmodernisering” av Irak samtidigt som de militära kampanjerna mot Irak såväl som mot Afghanistan har motiverats med västs skyldighet att modernisera efterblivna nationer-

Ingenstans är detta tydligare än i fråga om Iraks utbildningssystem, i synnerhet dess system för högre utbildning. En officiell rapport från 2008 skriver:

”Fram till början av 1980-talet ansågs Iraks utbildningssystem vara ett av de bästa i Mellanöstern. Den drastiska och långvariga nedgången sedan dess har lett till att det nu är ett av de svagaste.”

Irak har en lång och ärevördig tradition som ett centrum för högre utbildning. I Mosul finns världens äldsta kända bibliotek, med traditioner från 600-talet och huvudstaden Baghdad har sedan 800-talet varit ett ledande centrum för lärdom och intellektuellt utbyte med en stark forskningstradition inom astronomi, optik, fysik och matematik.

Saddam Husseins regim prioriterade utbildning och investerade, särskilt i början av sin tid vid makten, kraftigt i ett expansivt utbildningssystem som var sekulärt och öppet för kvinnor. (1991 utgjorde kvinnor 30 procent av alla universitetslärare.)

Business Week skrev att Saddam Hussein ”använde Iraks oljeintäkter till att göra sitt land till vad många anser vara det modernaste och mest industrialiserade landet i Mellanöstern. Iraks universitet och sjukhus ... kunde göra dess grannar avundsjuka.” Läskunnigheten ökade från 52 procent år 1977 till 80 procent år 1987, ungefär samma nivå som i Singapore.

Iraks universitet hade en så bra rykte i regionen att de drog till sig många studenter från omgivande länder – samma länder dit tusentals irakiska lärare nu har flytt från sitt land.

Nedgångskurvan

USA:s krig mot Irak 1991 och 2003 bör inte ses som två separata händelser, utan som två stödpunkter i ett långt krig mot Irak, vilka avgränsar det strukturella våldet under ett decennium av sanktioner genom två intensiva utbrott av fysiskt våld. Med detta perspektiv ser vi att kollapsen för Iraks utbildningssystem efter invasionen 2003 var kulmen på en process av lång nedgång som började med Iran-Irak-kriget och intensifierades med de internationella sanktionerna efter Gulfkriget 1991. Under olja-mot-mat-programmet, levde irakierna under förhållanden med extrem åtstramning. Deras ansökningar om att få importera, däribland utbildningsmaterial, måste godkännas av utländska byråkrater, som avslog många av dem.

H.C. Von Sponeck, tidigare FN:s humanitära samordnare för Irak, rapporterar att FN tilldelade 11,20 dollar per år för utbildning av var och en av Iraks nästan 5 miljoner ungdomar i den första fasen av sanktionerna, vilket senare ökades till 20,80 dollar. Han förklarar att Irak inte tilläts bygga nya skolor eller ersätta utrustning och tillbehör. Så här beskriver han den situation detta skapade för Iraks grundskolebarn:

”Det var en värld av stank från de dåliga sanitära förhållanden, överfyllda klassrum, trasiga möbler, och oftast långa promenader från hemmet till skolan och tillbaka. Det rådde brist på nästan allt som lågstadiebarn i Europa och irakiska barn före 1990 skulle ha tagit för givet: inte sällan hade de inga pennor, inget papper, inga suddgummin, inga läroböcker, inga skolväskor .... De flesta klassrum saknade griffeltavlor, de som fanns var i så dåligt skick att de knappast kunde användas. Krita fanns inte om inte föräldrarna gav det till sina barn för att lärarna skulle använda det.”

Under dessa omständigheter hade läskunnigheten 1998 minskat från 80 procent till 50 procent – ungefär samma som i Nya Guinea. Dubbelt så många flickor som pojkar hoppade av skolan under 1990-talet, vilket vände Iraks dittillsvarande trend mot jämställdhet och flickors läs- och skrivkunnighet sjönk ännu lägre, till 45 procent.

Universiteten klarade sig inte bättre. Det var olagligt att skicka irakier läromedel (även noter!) från utlandet, och FN:s sanktionskommitté avslog över 70 procent av alla förfrågningar om utrustning och material från Iraks universitet. Så irakiska universitets samlingar av tidskrifter och böcker upphörde vid början av 1990-talet, utrustningen ersattes inte när den var utsliten, akademiska löner minskade drastiskt, liksom antalet irakier som gick på universitet. Att studera utomlands var i stort sett uteslutet.

Enligt Iraks universitetslärarförbund, slutade 10 000 professorer under tolv års sanktioner
.

Över kanten

Man kan tänka sig ett alternativt universum från den vi lever i, där USA: s invasion av Irak 2003 skulle ha lett till en framgångsrik vändning till det bättre för Iraks universitet. Så blev det inte.

Den första olyckan var plundringen och förstörelsen av bibliotek, museer och byggnader universitet. Här är vad som hände med Iraks ledande bibliotek i april 2003:

Den centrala al-Awqf-biblioteket, grundat 1920, innehöll 45 tusen sällsynta böcker och över 6000 osmanska dokument. När mordbrännare satte eld på huset den 13 eller 14 april 2003, lyckades ursinniga anställda spara 5250 föremål, inklusive en samling koraner. Allt annat förstördes. Dessutom förstördes alla 175 000 böcker och manuskript på biblioteket vid Bagdaduniversitetets Konsthögskola av brand, hela biblioteket vid universitetet i Basra reduceras till aska, och Centrala allmänna biblioteket i Basra förlorade 100 procent av sin samling . Enligt Fernando Baez, chef för Venezuelas Nationalbibliotek och författare till En universell historia om bokförstörelse, har upp till en miljon böcker och tio miljoner unika dokument förstörts, förkommit eller stulits i Irak sedan 2003.

Samma författare beskriver ödet för Iraks nationalbibliotek och arkiv (NLA): ”Angreppet på NLA utplånade ungefär 25 procent av boksamlingen, cirka 60 procent av de ottomanska och kungliga hashemitiska dokumenten, och nästan alla Baathistiska arkiv... ’Kort sagt, det var en katastrof på nationell nivå’, säger Dr Saad Eskander, generaldirektör för NLA. ’Dessa förluster kan inte kompenseras. De utgjorde det moderna Iraks historiska minne.’”

Kort efter denna våg av förstörelse förvärrade USA skadorna på Iraks universitet med sin ogenomtänkta avbaathifieringskampanj. Den 16 maj 2003, hans fjärde dag i Irak, utfärdade president Bushs vicekung i Irak, Paul Bremer, koalitionens provisoriska myndighets order nummer ett om avbaathifiering av det irakiska samhället, som fastställde att statligt anställda som var medlemmar i partiet skulle förlora sina jobb. Detta gällde inte bara de högsta av baathpartiet tjänstemän utan även tiotusentals partimedlemmar av lägre rang. Den kontroversielle exilirakiern Ahmed Chalabi, av många beskylld för att ha vilselett USA:s ledare om irakiernas sannolika reaktion på en amerikansk invasion, sattes som ansvarig för den statliga avbaathifieringskommittén.

USA: s mediebevakning av detta beslut har fokuserat på det kaos som det orsakade i departement, plötsligt berövade många erfarna administratörer, och på vilket sätt den direkt gjorde några av de mäktigaste människorna i Irak till sympatisörer med det begynnande upproret. Mindre känt är den förödelse det vållade på universiteten, som över en natt förlorade sina administratörer, liksom stora delar av sin lärarkår.

Den amerikan som gavs slutlig auktoritet överklaganden var Andrew Erdmann, en 36-åring som hade doktorerat i historia tre år tidigare och nästan helt saknade erfarenhet som professor, hade ingen alls som universitetsadministratör, och inte talade arabiska. Fastän han formellt var rådgivare till utbildningsdepartementet, var han i praktiken utbildningsminister i början av ockupationen eftersom utbildningsministern var fängslad.

I maj införde Paul Bremer avbaathifieringspolitiken, som tvingade fram avskedande av alla ledande universitetsadministratörer och professorer för att de var medlemmar i baathpartiet. Hälften av det intellektuella ledarskapet inom den akademiska världen försvann. I stället fick man den 36-åriga Drew Erdmann, som kontrollerade budgetar, bemanningen, läroplanen och den fysiska renoveringen.

Det tog den amerikanska regeringen fram till september 2003 att utse en högre pedagog som seniorrådgivare till undervisningsministeriet. De valde John Agresto, en vän till Rumsfelds familj som hade arbetat för Lynne Cheney på Nationella stiftelsen för humaniora och var en framträdande högerförespråkare partisan i det amerikanska ”kulturernas krig” på 1980-talet. Liksom Erdmann, talade han inte arabiska. När Washington Posts reporter frågade honom vilka böcker han hade läst att förbereda sig för sitt jobb, svarade han inga. Den man som nu blev ansvarig för utbildningen i Irak sade: ”Jag ville komma hit med så öppet sinne som jag kunde ha. Jag skulle mycket hellre lära mig genom förstahandsinformation än få det filtrerat till mig av en författare.”

En av Agrestos första uppgifter var att sätta ihop en önskelista och budget. FN och Världsbanken har uppskattat det skulle kosta nästan 2 miljarder dollar att ”säkerställa minimal kvalitet på undervisning och lärande”. Efter att ha gjort sin egen bedömning av situationen, begärde Agresto 1,2 miljarder dollar för att föryngra Iraks 22 största universitet och 43 tekniska institut och högskolor med sammanlagt 240 000 studenter. Han hoppades att detta också skulle möjliggöra inrättandet av sexton Centers for Advanced Study i områden som bioteknik, informationsvetenskap och konfliktlösning. Med tanke på att den amerikanska kongressen avsatt mer än 90 miljarder dollar för 2004 för att finansiera militära insatser och återuppbyggnad i Irak, och FN/Världsbankens utskott föreslog ett mål på 36 miljarder dollar för Iraks återuppbyggnad under 2003 var Agrestos är 1,2 miljarder dollar inte en stor begäran. För att sätta det i ytterligare perspektiv är det inte mycket mer än årsbudgeten på 900 miljoner dollar på ett amerikanskt universitet, George Mason, där jag undervisar.

Till slut gav kongressen Agresto mindre än 1 procent av vad han bad om. Han bad om 1,2 miljarder dollar och fick 8 miljoner, av vilka han var tvungen att avstå 500 000 dollar för administrativa omkostnader. Han fick veta att resten, 7,5 miljoner dollar skulle behöva gå igenom kanaler för federal upphandling. När han lämnade Irak i juni 2004 och beskrev han sig själv som ”en neokonservativ som rånats av verkligheten”, hade dessa pengar ännu inte frigjorts för användning. Innan Agresto lämnade Irak, då han hörde att Paul Bremer var sammanställde en kompletterande ansökan om ytterligare dollar 20 miljarder dollar för återuppbyggnad i Irak, bad han Bremer att inkludera 37 miljoner dollar till Iraks kollapsande universitet. Bremer vägrade, utan förklaring, att ge universiteten en enda cent.

Ner i avgrunden

Från och med 2004 drogs Irak alltmer in i sekteristiskt våld då sunniter och shiiter, ofta med amerikanernas tysta samförstånd, genomförde kampanjer för sekteristisk rensning. I denna process av sekteristisk mobilisering och terror blev stadsdelar, där sunniter och shiiter tidigare hade bott sida vid sida med varandra, allt mer homogent sammansatta, då sunni jagade shiitiska familjer från ”sina” bostadsområden och dödade dem som stannade kvar, och vice versa.

I allt större utsträckning var universiteten ett av de få områden där blandning av folkgrupper fortsatte att äga rum. I den situationen blev universiteten själva mål för fundamentalisters angrepp. Kvinnliga studenter, särskilt om de inte bar ”hijab”, utsattes också mål för trakasserier och hot från fundamentalistiska miliser på universitetsområdena, och kvinnliga studenter blev mer benägna att hoppa av från universitetet. (Det var en konsekvens av en invasion som många liberaler i väst motiverade som en insats för att stärka förtryckta muslimska kvinnors situation).

En rapport som citeras beskriver situationen så här:

”Mängder av professorer runtom i Irak har råkat ut för att kulor skickas via internpost, dödshot fästs på deras kontorsdörrar eller en anonym röst i telefon föreslagit att de inte ska komma till sitt arbete längre. Situationen har blivit så allvarlig att ministeriet för högre utbildning och forskning nyligen meddelade att universitetsforskare bara får komma till universitetsområdet två gånger i veckan för att minska risken att de attackeras.”

Därtill kommer morden. Muhammad al-Rawi, rektor för Bagdads universitet. Abdul-Latif al-Mayah, professor i statsvetenskap och förespråkare för mänskliga rättigheter. Isam Al-Rawi, geologiprofessor och chef för Förbundet för irakiska föreläsare, som höll på att sammanställa statistik över mördade irakiska akademiker när han själv blev mördad. Khalid Nasir al-Miyahi, professor i neurokirurgi vid Basra universitet. Youssef Salman, en sunni som var ordförande för tekniska avdelningen vid det shiadominerade Basrauniversitet, skjuten i sin bil. Amal Maamlaji, en shiitisk IT-professor och förespråkare för kvinnors rättigheter vid det i huvudsak sunnitiska al-Mansour-universitet, dödad med 163 kulor. Två bomber vid Mustansiriya University, en av en kvinnlig självmordsbombare, vilka dödade sjuttio respektive fyrtio personer. Och så vidare.

Exakta siffror på antalet döda är svårt att veta med säkerhet. År 2006 gjorde Washington Post bedömningen att 160 professorer hade dödats och 1500 hade flytt landet. Andra bedömningar anger högre siffror. Bara vid Baghdads universitet hade 78 universitetslärare dödats.

I den situationen blev allt normal undervisning och forskning omöjlig.

De universitetslärare som kunde blev en del av medelklassens stora emigration från Irak under den amerikanska ockupationen. Det irakiska ministeriet för omflyttning och migration uppskattade att över 30 procent av Iraks professorer, läkare, apotekare och ingenjörer emigrerade mellan 2003 och 2007. De flesta tog sig till Syrien och Jordanien.

Sammanlagt drygt 2 miljoner – 10 procent av Iraks befolkning och den största fördrivningen av araber sedan den palestinska flyktingkrisen efter de arabisk-israeliska krigen från 1948 till 1967 – är den i nivå med stora mänskliga folkförflyttningarna i Afrika och på den indiska subkontinenten.”

Iraks universitet, tidigare bland de bästa i den islamiska världen, kördes på bara två decennier genom dokumentförstöraren. Slogs fullständigt i spillror. Det är det svårt att förstå för amerikanska akademiker där de sitter på sina luftkonditionerade kontor, omgivna av böcker, med webbens fiberoptiska floddalar bara ett musklick bort.

Artikeln avslutas med ett avsnitt om de amerikanska universiteten och ”kriget mot terror”. Hugh Gusterson påpekar att amerikanska universitet ofta har gynnats ekonomiskt av krig genom ett inflöde av forskningsresurser från krigsmakten, samtidigt som de befinner sig långt bort från de verkliga slagfälten och inte skadats fysiskt genom krig. Medan krig raserat Iraks universitet, har det byggt upp amerikanska universitet – inte minst sedan 11 september 2001. Därmed har också följt ”en atmosfär av ideologisk rättrogenhet”.

Två länder, många universitet, ett krig. Kostnaderna har burits i oproportionellt hög utsträckning av irakierna, vilkas lidande måste erkännas. Men krig skadar också segrarna, om också på sätt som är svårare att se. Ännu är det inte möjligt att sammanställa sluträkningen för kriget i Irak, men när den en dag kommer, kommer den också att innefatta den militära instrumentaliseringen och deformationen av världens bästa universitetssystem såväl som den kriminella förstörelsen av det förmodligen bästa i Mellanöstern.

Christer Lundgren har sammanfattat

110828

Senast ändrad: 2011-09-26
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .