.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"
Till riksdagspartierna!

IrakSolidaritet har återigen riktat en uppmaning till riksdagspartierna att agera för att krigsbrott ska beivras och krigsförbrytare vilka de än är ska ställas inför rätta.
Folkrätten ska gälla även i Irak!
Ta del av vårt brev och de uppmaningar vi riktar till riksdagspartierna.

Till riksdagspartierna!

"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"

I början av april 2010 skickade IrakSolidaritet ett antal frågor till partierna med bakgrundsmaterial och uppmaning till handling.
Syftet med frågorna var naturligtvis att få svar på våra frågor om partiernas inställning, uppmärksamma de fruktansvärda krigsbrott som begåtts och begås i Irak och uppmana riksdagspartierna att protestera mot dessa och agera för att förhindra nya krigsbrott, bryta den tystnad som råder om Irak och bidra till att krigsförbrytare ställs inför rätta.

Folkrätten ska tillämpas även i Irak!

I utskicket rån förra året finns tydliga uppmaningar till handling i ett långsiktigt arbete.
Vi kan konstatera att så mycket har inte hänt sen dess. Våra uppmaningar och förslag till handling är lika relevanta idag som när de formulerades.
Därför påminner vi er om de uppmaningar som vi då riktade till er och ber er agera: Skriv motioner, gör interpellationer, informera, diskutera och lev upp till de utfästelser som finns i de svar de rödgröna partierna skrev förra våren. Här finns bakgrundsmaterial, frågor och uppmaningar till handling:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=467

Här finns länk till de rödgröna partiernas svar: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=468

Uppmaningen "Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak" riktades av dåvarande ordföranden för FN:s generalförsamlings männikorättsråd fader Miguel d`Escoto Brockmann 090904 till de församlade. Han underströk bl.a. nödvändigheten av en speciell rapportör för Irak.
Här finns länk till FN-sammandrag av hans tal: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=531&print=1


En av våra uppmaningar till parterna gäller just nödvändigheten av att tillsätta en speciell rapportör för Irak. Detta togs upp av Hans Linde (V) i en interpellation november 2010.
Utrikesminister Carl Bildt svarade att "Sverige är för tillsättandet av en speciell landrapportör inom ramen för FN". Var och hur förs denna kampanj? Det borde vara ett självklart och genomförbart krav. Men 8 år av ockupation har förflutit utan att en ny speciell rapportör för Irak tillsatts.
Frågan om tortyr, antal fångar, situationen i fängelserna och avrättningar tas också upp. Nödvändigheten av internationella, oberoende undersökningar är ett akut krav. Irak är ett rättslöst land där "premiärministern" avslöjas som chef för hemliga tortyrfängelser.
Se: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=521

Bodil Ceballos (MP), Annika Lillemets (MP), Maria Ferm (MP), Peter Rådberg (MP) och Hans Linde (V) tog i motioner förra året upp tortyren i Irak.  Amnesty och HRW har publicerat många rapporter i frågan.
Det händer dock inte så mycket som önskvärt med tanke på de grova brott det gäller.
Vi upprepar vårt förslag från förra året att stödja kravet på svenskt stöd för en oberoende internationell undersökning av situationen i fängelser och fångläger i Irak, fångars situation, tortyr, avrättningar efter skenrättegångar och utomrättsliga avrättningar?

Vi vädjar återigen om barnen i Falluja. De får stå som symbol för alla de barn i Basra, Bagdad, Najaf med fler platser som föds med svåra och aldrig tidigare skådade missbildningar, cancersjukdomar, neurologiska sjukdomar med mera.
Ett antal undersökningar har nu publicerats om de förfärande effekterna av utarmat uran efter USA:s två stora angrepp på staden Falluja 2004.
Även vit fosfor och splitterbomber användes i Falluja.

Vår uppmaning till er är att stödja och verksamt arbeta för en oberoende, internationell undersökning om samband mellan de uranvapen och andra vapen med långsiktigt skadliga effekter på folkhälsan som USA använde i Falluja och den accelererande förekomsten av missbildningar hos nyfödda, cancer-och andra sjukdomar.
Det är av stor vikt att USA och Storbritannien redovisar vilka vapensystem de använt och i vilken utsträckning.

Falluja drabbades inte bara av dessa massförstörelsevapen.
Fallujas befolkning drabbades av en oerhörd kollektiv bestraffning vid USA:s angrepp 2004: Stora delar av staden förstördes, sjukhus attackerades och många människor dödades i fullständig strid mot folkrätten.

Det behövs en oberoende, internationell undersökning om vad som hände i Falluja!
Det är i högsta grad en uppgift för riksdagsledamöter som vill kämpa för mänskliga rättigheter att arbeta för att en sådan undersökning ska komma till stånd.
Följande rapport från 2010 redovisar USA:s krigsbrott i Falluja.
"Falluja, brott mot mänskligheten"


Rapporten finns här på engelska och arabiska:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=488

I dagarna har ännu ett WikiLeaksdokument publicerats om hur amerikanska soldater avrättade 10 civilpersoner i en räd 2006.
5 var barn. Alla offren var bakbundna när de sköts. Det minsta lilla barnet var bara 5 månader gammalt.
I ett flygangrepp försökte USA sedan sopa bort spåren av morden:
Här finns artiklar och telegram från USA:s utrikesdepartement:
http://news.antiwar.com/2011/08/29/cables-reveal-2006-summary-execution-of-civilian-family-in-iraq/

Vi kan även konstatera att den civila proteströrelse som råder över hela Irak, slås ner hårt. Repressionen är grym.
Demonstranter fängslas och har torterats, journalister har arresterats och i några fall dödats. Media hindras i sitt arbete.

110901
Föreningen IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Pressmeddelande
110905

Här finns bakgrunsmaterial till uppmaningar i ovanstårnde brev.

Frågor till riksdagspartierna om Irak
De frågor IrakSolidaritet ställde till partierna i valrörelsen 2010 innebär ett långsiktigt arbete.
Det är mestadels konkreta frågor som rör amerikanska krigsbrott.

Läs frågor, referensmaterial och svar från de rödgröna partierna.
Kan du göra en insats i din organisation eller bland dina vänner, kontakta oss.
100930

Senast ändrad: 2011-09-06
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .