.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Döende utbildning i den ”blomstrande” irakiska demokratin

Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal, sammanfattar situationen för utbildningen på följande sätt: ”Fakta på plats i Irak visar att det inte existerar någon som helst ’revolution’ i Iraks utbildningssystem och ingen rekonstruktion värd namnet. Där finns bara förstörelse, korruption och förfall.

Döende utbildning i den ”blomstrande” irakiska demokratin är titeln på en artikel, som publicerats på BRussels Tribunals hemsida. Det sista delen i rubriken är en ironi över den lögnaktiga propagandabild som sprids om tillståndet i Irak och dess utbildningssystem i det svårt sargade landet. En länk till artikeln finns i slutet på kommentarerna nedan.

Amerikanska och brittiska universitet skryter om sina fina insatser för utbildningen i Irak. Ockupanter och kolonisatörer har alltid hittat sina betalda och lojala tjänare, som t.ex. professor George Richardsson på universitetet i Alberta, USA. På universitetets hemsida påstår han att det råder en stigande optimism i Iraks utbildningssystem och om ”förbättringar i regioner som Kurdistan i norr och Basra i söder…. där de inte står under konstant hot av våld och strömavbrott”. Mycket mer konkret än så blir det inte. Det har naturligtvis sin förklaring.

Fakta och statistik framgår av den artikel som skrivits av Dirk Adriaensens på BRussels Tribunal. Under anfallet på Irak 2003 transporterades plundrare och mordbrännare av invasionstrupperna och deras inhemska kollaboratörer för att vandalisera universitet och forskningscentra. Dokument förstördes eller konfiskerades och 84 % av Iraks högre utbildningsanstalter utplånades. Ett lands utbildningssystem är dess ryggrad och USA:s och Storbritanniens mål var från början att förinta statsbildningen Irak. Avsikten var att skapa ”ett nytt Irak” på ruinerna av det gamla, ett Irak som främjade USA:s strategiska intressen i regionen och säkrade de rika oljetillgångarna.

Utbildningssystemet i Irak höll en mycket hög nivå före krig och sanktioner. Läskunnigheten var stor både bland män och kvinnor och ett föredöme för hela arabvärlden. I artikeln redovisas för hur Irak från att ha varit ledande i arabvärlden nu fallit ner nära bottennivån, inte bara jämfört med arabländerna utan även med hela världen enligt en rankinglista som publiceras två gånger årligen av ”The Ranking Web of World Universities” och som täcker mer än 20 000 högre utbildningsinstitutioner över hela världen.

Det som i professor George Richardssons tankevärld i Alberta kallas för att skapa en utbildningsrevolution går bl.a. ut på att Iraks korrumperade marionettregim under al-Maliki förbundit sig att under en femårsperiod avsätta en miljard dollar årligen, d.v.s. drygt 6 miljarder kr, för att skicka 50 000 studenter till amerikanska och brittiska universitet. Logi, mat och studiemedel bekostas även det av irakierna själva. Pengarna kommer till mycket liten del att användas för den interna utbildningen i Irak. Det innebär att det redan utplundrade och sargade Irak med egna medel ska sponsra ockupanternas universitet. Dessutom betyder det att studenterna kommer att undervisas i de västliga idealens marknadsliberala välsignelser. Den ideologiska avsikten är att bygga upp en ny tjänande intellektuell medelklass i ”det nya Irak” enligt traditionellt kolonialt mönster, sedan den gamla otjänliga medelklassen med fel åsikter och fel politisk tillhörighet har fördrivits eller mördats. Morden och fördrivningarna av akademiker pågår fortfarande år 2011, se vidare länkar på vår hemsida.

I Irak suddas nu den besvärande historien ut, precis som beskrivs i George Orwells klassiska roman ”1984”. Iraks moderna historia från 1958 har tagits bort ur läroböckerna. Det var nämligen då, 1958, som Qasim med en del av armén störtade det korrupta och från utlandet importerade kungaväldet i Irak – en skapelse från den brittiska mandattiden i början av 1920-talet. Qasim nationaliserade oljan och lät meddela att landet befriats från ”den korrumperade klick som imperialisterna installerat”. Klart olämplig läsning för de allt färre eleverna i ”det nya Irak”. Men även den klassiskt rika historien i det område som idag utgörs av Irak har skurits ner, delvis utraderats eller banaliserats. Det är vad författarna till boken ”Cultural Cleansing in Iraq” – där Dirk Adriaensens medverkat – kallar för ”minnesmord”, vars avsikt är att beröva ett land och dess invånare på sin nationella identitet. Nationalism utgör i sig ett hot mot det amerikanska imperiet och dess plundring av fattiga länders tillgångar. Förutom Qasim i Irak, finns det fler avskräckande exempel i närområdet: Mosaddeq i Iran 1951-53, som avsattes i en CIA-understödd kupp eller Nasser i Egypten 1956-70, som till slut dog på ett till synes naturlig sätt efter krigsförlusterna mot USA:s legoknekt i området, Israel. Den farligt förda politiken bestod i att alla tre ansåg att de nationella rikedomarna skulle komma det egna landet och dess folk till nytta och att de handlade därefter. Alltså måste den historien bort ur ”det nya Iraks” läroböcker.

Dirk Adriaensens sammanfattar situationen för utbildningen på följande sätt: ”Fakta på plats i Irak visar att det inte existerar någon som helst ’revolution’ i Iraks utbildningssystem och ingen rekonstruktion värd namnet. Där finns bara förstörelse, korruption och förfall.

Arne Hjorth
Originaltext på engelska

läs fler artiklar

110930

Senast ändrad: 2011-10-01
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .