.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Obama hyllade Iraks ockupanter

USA:s president Barack Obama förklarade 15 december Irakkriget avslutat med ”framgång”. Hans tal till återvändande soldater på Fort Bragg, North Carolina är en fullständigt makalös hyllning till USA:s krigsmakt. Bland annat sade han:
”Till skillnad från de gamla imperierna gör vi inte dessa offer för territorium eller naturtillgångar. Vi gör det för att det är rätt”.
”Detta är en fantastisk bedrift som tagit nästan 9 år att åstadkomma.”
”Ord räcker inte för att hylla er… Genom allt detta har ni visat varför USA:s armé är den finaste stridande styrkan i världshistorien”. ”Och missta er inte. När vi går framåt som nation, ska USA:s väpnade styrkor fortsätta att vara den starkaste stridande styrka världen någonsin skådat. Och så kommer det att fortsätta”.
”Ni har tjänat en uppgift större än er själva, ni hjälpte till att skapa en rättvis och varaktig fred med Irak och bland alla nationer”.
”Vi lämnar bakom oss ett suveränt och stabilt Irak med stor tillförsikt och med en representativ regering vald av folket” och ”vi bygger ett nytt partnerskap”.
Obama passar även på at 
hylla ”Amerikas tysta yrkesmän – våra Special Operation Forces” (SOF).
Och försvarsminister Leon Panetta (tidigare CIA-chef) uttalar apropå krigets offer: ”Jag tycker att det är värt priset för att upprätta en stabil regering i en mycket viktig del av världen”.

Värt priset är också vad Madeleine Albright yttrade i programmet ”60 minutes” om den halva miljonen irakiska barn döda på grund av 13 års förödande sanktioner. (Läs om detta och se intervjun).

Det är magstarkt. Inte med ett ord berör Obama i sitt tal det oerhörda lidande just denna krigsmaskin, som han så mångordigt och vältaligt hyllar, har förorsakat det irakiska folket.
Han har till och med mage att hylla specialstyrkorna, de som utför morduppdrag världen runt, på utpekade fiender utan dom, rättegång eller bevis.
 
Medveten förstörelse
Obama hyllar sina krigare trots att angreppskriget mot Irak var olagligt och byggt på lögner, trots att det resulterade i mer än en miljon döda, nästan 5 miljoner flyktingar, varav 2 miljoner inom landet, trots den totala förstörelsen av den irakiska staten och landets infrastruktur, förstörelsen och plundringen av landets rika kulturminnen, trots den medvetna förstörelsen av Iraks utbildningssystem och mord på landets akademiker, trots utplundringen av landets rika oljeresurser, trots fasansfull tortyr, trots USA:s upprättande av en regim i gröna zonen vars sekteristiska och repressiva politik i ett totalt rättslöst Irak är en katastrof för Irak som sjunkit ner i fattigdom, elände, arbetslöshet och analfabetism.

Under Gulfkrigen, under sanktionerna och under ockupationen har Irak bombats sönder och samman. Vatten- och elverk har medvetet förstörts. Utan rent vatten sprids sjukdomar.
De uranvapen och andra kemiska vapen som USA använt förorsakar omänskligt lidande i Falluja, i Basra, i Najaf, i Bagdad och runt om i Irak. Barn föds i alarmerande takt med svåra missbildningar. Cancer och andra sjukdomar ökar lavinartat.

Denna medvetna och systematiska förstörelse är det praktiskt taget tyst om i media.
Vi får höra att USA lämnar Irak, vi har fått oss till livs självmordbombares attacker som drabbat civila, vi har fått oss till livs att sunni och shia inte kan leva ihop. USA framställs som om de varit där och hindrat folk att ta livet av varandra.
Vi får sällan veta att Al Qaida och självmordsbombare kom med ockupanterna. De fanns inte tidigare. USA:s krig mot terrorn skapar ”terrorister”. Detta döljer de verkliga skälen till USA:s krig.
Vi har sällan fått veta att det före ockupationen var fult att fråga om folk var sunni eller shia, befolkningen var blandad, äktenskapen var blandade, man firade varandras fester. Barnen gick tillsammans i skolan, de värnpliktiga i den av Bremer upplösta irakiska armén blandades under militärtjänsten från hela landet. Det rådde inte motsättningar mellan dessa grupper.

Splittring av Irak
Att skapa och fördjupa motsättningar är ockupationens verk: USA deltog i och utbildade de dödsskvadroner som härjade framför allt 2006-2007. Alla av USA importerade fundamentalistiska och kvinnofientliga partier som befolkat ”regeringarna” har anammat och utför den av USA påbjudna kvotpolitiken som innebär att alla val i Irak sker med religiös och etnisk kvottilldelning. Detta i det tidigare sekulära Irak.
Den kortlek USA publicerade på efterlysta vid ockupationens början, innehöll en majoritet shiamuslimer.
Den etniska rensning som till stor del genomförts i Bagdad och på fler ställen, är USA:s verk.
Det första kvarteret som USA:s armé omgav med höga murar var det historiska Adhimiyakvarteret. Systematiskt har sektpartierna i regeringen rensat sunniter från shiadominerade kvarter och tvärtom. Befolkningen har sedan bevakats av respektive miliser.
Dessa miliser har till stor del inlemmats i den irakiska armén som inte kan betraktas som en nationell armé.
Obamas vicepresident Joe Biden har i hög grad verkat för splittring av Irak bland annat genom att förelägga senaten ett förslag att uppdela Irak i tre regioner: En sunnitisk, en shiamulismsk och en kurdisk. Förslaget antogs med majoritet som ett icke-bindande beslut.

Ingen stabil regering
Det envisa beskrivningen av ockupationsregeringen i gröna zonen som en ”stabil regering, demokratisk och folkvald” är patetisk. Det tog nästan ett år efter parlamentsvalet 10 mars 2010 att bilda ”regering”. Presidenten Al-Maliki har centraliserat såväl försvarsministerposten som inrikes- och säkerhetsministerposterna hos sig själv. Det går att följa fakta om Al-Maliki, om den oerhörda repression som pågår i Irak mot alla oppositionella och som nu drabbar hans sunnitiske vicepresident anklagad för terrorism, om det aktuella fängslandet av 700 personer (officiella siffroro) anklagade för samröre med det förbjudna Baathpartiet, om avskedande av 130 personer ur personalen på Tikrituniversitetet, om handel med examina. Ministern för högre utbildning avslöjades nyligen som en bluff. Enligt flera källor har 10.000 människor fängslats i massarresteringar den senaste tiden. Enligt irakiska regeringuppgifter har USA deltagit i vissa av arresteringsräderna. Så sent som 1 december dödades en amerikansk soldat i Irak.
Al-Maliki har avslöjats som chef för tortyrfängelser, han har egna dödsmiliser. Avrättningar under total rättslöshet avverkas i rask takt.
Det finns ingen säkerhet eller stabilitet i Irak. Kupplaner snurrar och folk är rädda.

Strid om oljan
USA:s politik har medvetet gynnat sekterism och splittring. Al-Malikis repression som ofta drabbar sunnimuslimer, leder till olyckliga reaktioner som separatistiska krav,
USA talar med kluven tunga om Iraks enhet, men arbetar i praktiken på att söndra.
Det oljeavtal som ExxonMobil skrivit med KRG (den kurdiska regionala regeringen) är ett exempel. Det strider mot Iraks gällande oljelag. Någon ny oljelag har ännu inte godkänts.
Alla kontrakt med utländska bolag måste godkännas av det irakiska parlamentet. Så har inte skett, KRG har inte rätt att skriva oljekontrakt. Oljan är en nationell angelägenhet. Ändå har KRG undertecknat ett 40-tal kontrakt med mindre utländska bolag.
Exxonkontraktet gäller oljefält som sträcker sig långt utanför KRG:s område. Regimen i Bagdad har hotat att bryta det stora kontraktet med Exxon om West-Qurrnafältet i södra Irak.
Det gör man troligtvis inte. Man har heller inte ingripit mot övriga olagliga kontrakt.
Regionalisering av oljan leder ofelbart till strider, konflikter och risk för ökad etnisk rensning.
USA har inte stoppat Exxons kontrakt med KRG. Detta stärker regionaliseringen av Irak. Parlamentet har hållits utanför kontrakten eftersom regimen vet att denna utförsäljning skulle möta motstånd.
Har Obamas förskönade bild av läget i Irak och oviljan att redovisa USA:s krigsbrott med oljan,bolagsprofiterna och Iraks strategiska läge att göra? Hans uttalande ”Vi gör det för att det är rätt” är ett hån mot Iraks folk, och också mot USA:s folk.

Motstånd mot ockupationen
Den arabiska våren sätter sin prägel också på Irak. Varje fredag sedan Vredens dag 25 februari då Al-Malikis polis sköt ihjäl 29 demonstranter, har nya demonstrationer mot regimen och ockupationen ägt rum.
Fredag 23 december har döpts till ” folket vill störta regimen” och den 30 december ” heter angriparnas nederlag" och nej till den "lojalitet" som regimen kräver.
Manifestationerna har under hela året manifesterat för Iraks enighet, mot sekterism, för alla religiösa och etniska grupper tillsammans.
Det irakiska folket visar på alla sätt sin vilja att få bort ockupanterna. Ockupationen är så hatad att vare sig Obama eller Al-Maliki öppet kan säga att USA på olika sätt ska stanna kvar. (se hänvisning till artikel i detta ämne längst ner)

Sned mediebevakning
I svenska media har USA:s krigspropaganda gått hem. Den oberoende och kritiska granskningen av Irakkriget har i stort sett uteblivit. Få tidningsartiklar och radioprogram avviker från mönstret.
Det har gjort ockupationen av Irak, det värsta brottet mot freden i vår tid, till i stort sett en icke-fråga.
Krigsförbrytarna går fria. Vi har kommit så långt från Nürnbergrättegångens folkrätt som man kan komma.
Det är ändå glädjande att veta att Bush har svårt att tacka ja till inbjudningar utomlands. Nyligen uppmanade Amnesty 3 afrikanska länder att arrestera och åtala Bush för krigsbrott när han besökte dessa länder. Bush tvingades att lämna återbud till en inbjudan från en sionistisk organisation i Genève på grund överhängande åtal för krigsbrott.

Krigsförbrytare ska inte komma undan! Lögnen och hyckleriet får inte segra!

Du kan läsa hela Obamas tal.

Du kan läsa en längre artikel om USA:s fortsatta närvaro i Irak.
111222

Senast ändrad: 2011-12-23
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .