.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Irakseminarium
Dr Khdhayer Waheed Hussein, läkare och biträdande professor talar för det nationella motståndet i Irak.

13 mars 2012 på ABF Stockholm

Irakseminarium 13 mars 2012 med anledninga av 9-årsdagen av USA:s ockupation av Irak. ABF-huset, Stockholm.
Arr. IrakSolidaritet och ABF med stöd av FIB/K, Afghanistansolidaritet, ARK (Arbetsgruppen mot radioaktiv krigföring), IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) Stockholm, Stockholms Fredskommitté

Dr. Khdhayer Waheed Husein talade tillsammans med Cindy Sheehan, USA:s kända ”fredsmamma” och antikrigsaktivist.
läs mer om hela seminariet. Här finns övriga tal, filmer och foton.

Vad har USA gjort i Irak?
Del 1

Jag ska tala om ockupationen, det nationella motståndet och Iraks enighet – som alla sektorer inom Irak står bakom – araber, kurder, sunni, shia och alla andra.
Ockupationen var emot folkrätten. De invaderade och förstörde landet. De kom med ett projekt, att förstöra alla landets system – det politiska, det sociala, rättsystemet, säkerhet, armé etc – och ersätta dem med ett nytt, baserat på sekteristisk uppdelning.

Irak har varit en plats för enighet sedan tusentals år, en plats för sex av världshistoriens civilisationer.

De ersatte staten med en ny, som symbol och exempel för regionen, för en ”arabisk vår” som innebar att etablera samma system i Egypten, Tunisien, Syrien, Libyen osv. Många tusen människor dödades, däribland många vetenskapsmän, professorer, läkare och andra med akademisk utbildning. De som sade sig vara emot ockupationen dödades. De som krävde till exempel rent dricksvatten dödades. Att kalla detta för demokrati är en stor lögn.

Det iranska inflytandet på den politiska processen – under USA-styrkornas kontroll – är ett faktum, fast jag inte kan förklara hur det stämmer med USA:s fientlighet mot Iran. Till och med den politiska processen hanteras och styrs direkt av Iran. Alla som kan förklara det är välkomna att göra det. Sedan 2005 och fram till nu har 500 miljarder dollar kommit in i oljepengar. De har inte gått till arbete, infrastruktur, rent dricksvatten och så vidare… Genomsnittsinkomsten är 100 000 dinarer, motsvarande 76 dollar, i månaden, det vill säga cirka 2,5 dollar per dag.

Det är tjuvar som leder landet. Korruptionen är både finansiell och administrativ. I listan över korruption i olika länder har Irak klassats på plats 153 av 158, det vill säga rejält i botten.
USA förstörde mitt land. Irak var en hörnsten för att stå emot extremismen; nu översvämmar den regionen. Omfattningen av den olagliga förstörelsen är enorm. Den mänskliga förstörelsen: 1,3 miljoner döda, 2 miljoner barn som mist föräldrar, 2 miljoner änkor, 5 miljoner har drivits i flykt inom och utanför landet, övergrepp och tortyr i fängelser. Om detta förekommer ingen diskussion sedan 2003 i FN:s råd för mänskliga rättigheter, på grund av USA:s påtryckningar.
Enligt Unicef saknar 65% av befolkningen fungerande sanitära system.
70 % av befolkninegn på månganorteer i Irak saknar rent avtten.

Enligt Världsbankens översikt har 44% en månadslön under 85 dollar/månad.

Tortyr av fångar, bland annat på polisstationer. Utan rätt till försvar eller rättegång. Total rättslöshet råder.
I Kurdistan förekommer brännande av kvinnor. Under perioden januari-juni 2008 mördades 56 kvinnor och 150 brändes. Sedan 2008 har våldet stadigt ökat trots den lokala kurdiska regeringens påstående om motsatsen.
Ockupationen har allvarligt försämrat kvinnornas situation i hela Irak.
I februari 2009 skrev Internationella Journalistfederationen (IFJ) i sin rapport att Irak var världens farligaste land för journalister. 1990-2003, sanktionsperioden och kriget från 2003: stor brist på livsmedel uppstod och beroende av distributionssystemet i landet. Detta har fungerat allt sämre under ockupationsregeringarna och matbristen slår mot folkhälsan. Irak har gjorts beroende av matimport och är mycket känsligt för priser på födoämnen och bränsle på världsmarknaden.
När det gäller medicinsk service var Irak bland de mest utvecklade länderna, men sedan ockupationen har det varit en kontinuerlig kollaps, ett allvarligt sammanbrott för hälsovården.

Utbildningen: Hela den högre utbildningen är raserad av ockupationsstyrkorna eller miliserna. Utbildningssystemet var ett av de bästa i regionen. Det har kollapsat och i många fall helt stängts. Flera städer har förstörts. Över två tredjedelar av befolkningen saknar rent dricksvatten och avloppssystem.

De är alla tjuvar – från premiärministern till presidenten.
Ockupationsmakten har använt vapen som är förbjudna, som klusterbomber, DU och vit fosfor i Falluja, Basra och fler ställen. Nivåerna av leukemi är tio gånger världsgenomsnittet, på grund av kemiska gifter och strålning.

Ockupationen har ändrat Iraks lagar och förstört lagsystemet – i strid med folkrätten.
Attacker på minoriteter: Kristna familjer från Mosul i norra Irak. Många flydde i oktober 2008, under en enda månad flydde 1286 familjer. Ögonvittnen och andra rapporter anklagar kurdiska miliser för att stå bakom detta fördrivande för att utvidga det område KRG (den lokala kurdiska regeringen) kontrollerar och förbättra KRG:s möjligheter i provinsvalet 2009. FN:s människorättsråd har aldrig diskuterat detta. Det är en utmaning mot mänskligheten. Vi uppmanar rådet att undersöka detta och att återinsätta en speciell rapportör för Irak, en post som avskaffades efter ockupationen.

Hur det nationella motståndet ser på situationen.
Del 2

Nu drivs ett nationellt ”försoningsprojekt”, som syftar till att dra in alla i ockupationens projekt, även patrioter och motståndsrörelsen. Vi säger: Vem talar för alla de döda? Vem talar för de fördrivna? Vem talar för dem som dödats eller skadats av kemiska vapen och uranvapen? Vem återuppbygger det som raserats? Vem kompenserar dem som dödats och fördrivits?
Hur får vi vår suveränitet och stolthet tillbaka?

Bush förolämpade USA genom ockupationen. Obama sade i december 2011 att USA-soldaterna gjort ett bra jobb, men krigets kostnader är oerhörda. 1,5 miljoner soldater har i omgångar tjänstgjort i Irak. Antalet sårade och döda är betydligt högre än vad som framgår av officiella amerikanska siffror som inte inbegriper dödade kontraktanställda eller soldater som dött efter medicinsk evakuering från Irak. Inte heller räknas förluster bland soldater med "green cards" som värvats för att vara kanonmat åt USA i utbyte mot framtida medborgarskap. Fler än 300.000 veteraner har uppsökt sjukhus för behandling av sina sår och skador efter tjänstgöring i Irak. Motståndsrörelsen uppskattar fiendeförluster till cirka 57.000. Detta stämmer överens med en vanlig uppskattning bland erfarna USA-veteraner att antalet skadade brukar vara fem gånger antalet dödade.

Det nationella motståndet söker samarbete med alla irakier, även de i den politiska processen, som erkänner Iraks rättigheter. Försoning är möjlig med alla som verkar för dem. Dessa rättigheter är bland annat:
Motståndet är den legala representanten för Irak och dess folk. De folkrättsstridiga lagändringarna ska bort.
Ockupationsmakten måste betala kompensation för sanktionerna och för kriget – även för de över fyra miljonerna döda och handikappade.
Att verka för dessa rättigheter är en uppgift för alla fria människor i världen, för alla som har samvete. Ockupanternas förlust beror dels på det nationella motståndet, dels på de enorma kostnaderna för kriget. Den amerikanske ekonomen Joseph Stiglitz, mottagare av ekonomipriset till Nobels minne 2001, beräknade i boken The Three Trillion Dollar War (2008) kostnaderna för Irakkriget till tre triljoner dollar. Han menade att detta är ett skäl till den globala finanskrisen. Vi är stolta över vårt nationella motstånd. Överenskommelsen om bortdragande av USA:s trupper är ett resultat av motståndet och de fruktansvärda kostnaderna för kriget.

Motståndets styrkor har fyra fiender att bekämpa:
Ockupationsstyrkorna, som nu i första hand finns på sina militärbaser, där de främst kan nås med kryssningsmissiler. Irans inflytande – i samförstånd med USA. Iran verkar såväl politiskt som genom militära aktioner och har bl.a. genom Al-Maliki och hans proiranska Dawaparti stort inflytande på den politiska processen. Genom valet stödde motståndet vissa kandidater för att ändra den balansen. USA har gett sitt stöd till Al-Maliki trots dennes närhet till Iran. Terrorismen; Al Qaida. Det är stor skillnad mellan motståndet och Al Qaida. Terrorismen riktas mot folket; motståndet riktar sig bara mot ockupanten och skyddar civilbefolkningen och försvarar Iraks rättigheter. Al Qaida består av tre delar:

A) USA-stödda och USA-lojala krafter vars syfte är att bekämpa motståndet, skapa förvirring om motstånd respektive terror och därmed smutskasta motståndet.
B) Iranstödda grupper som för ”sektkrig”. De dödar både sunni-och shiamuslimer i syfte att skapa sekteristiska motsättningar och tal om ”sektkrig”. I själva verket råder ingen sektkonflikt, utan bara en politisk konflikt
C) En liten del, kanske, som är emot ockupationsmakten. Al Qaida är färre än 2 procent; enligt en USA-rapport högst 5 procent. Sektpartierna och deras milis, som är skapelser av ockupationen. De dödar folk på grundval av religiös och etnisk tillhörighet och söker skapa sekteristisk splittring. Det finns ingen sekteristisk tradition i Irak. Alla klaner i Irak består av både shia och sunnimuslimer. Äktenskapen är många mellan olika etniska och religiösa grupper. 500 miljarder dollar har stulits från Irak för att finansiera dessa miliser.

Motståndet krävde tillbakadragande av de främmande trupperna från Irak. Nu har större delen dragits bort. Kvar finns sex baser inklusive flygstyrkor. Missilstyrkor. Säkerhetsbolag. Totalt finns över 100 000 stridande kvar, med stridsvagnar, vapen och utrustning.
Principer:
Motståndet fortsätter tills Irak är fullständigt befriat.

Öppen dialog.
Uppföljning av de kriminella handlingarna; de skyldiga ska ställas till svars.
Kompensera Irak för förlusterna.
Den skulden kan inte preskriberas. Kommande generationer kommer att fortsätta att resa dessa krav. Framtiden i Irak tillhör patrioterna och det nationella motståndet. Regeringar måste inleda kontakter med det nationella motståndet!

Christer Lundgren antecknade

Senast ändrad: 2012-04-04
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .