.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet 4 maj 2011 – 8 maj 2012

årsmötet 2011 valdes följande styrelse:
Mike Powers (ordf.), Arne Hjorth (sekr.), Sigyn Meder (kassör och kontaktsekreterare), Sköld Peter Matthis, Bane al-Sabawi, Ulf Bjerén och Björn Bergfeldt.
Ulf är bosatt i Karlskrona och övriga i Stockholm eller Stockholmstrakten.

Till valberedning valdes: Hashim Al-Malki, Christer Lundgren, Bodil Nilsson och Erik Jonsson.

Till revisorer valdes Bo Stenström till ord. revisor för föreningen och tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlinge. Olle Josephson valdes till revisorssuppleant.

Styrelsen har valt Christer Lundgren till redaktör för Brännpunkt Irak

Föreningen har trots ett motsträvigt medieklimat under det gångna året genomfört ett omfattande opinionsarbete i form av seminarier, kampanjer, flygblad och inte minst gett ut ännu ett mycket välmatat och bra nummer av Brännpunkt Irak.

Våren och sommaren 2011
Seminarier,kampanjer och annan verksamhet

25 februari 2011 ägde Vredens dag rum över hela Irak i protest mot fattigdom, korruption och ockupation (se verksamhetsberättelse 2010 – 2011).
Vårens fortsatta arbete präglades av mobilisering till stöd för det irakiska folket.

15 juni
Svenska och irakiska vänner deltog i aktion till stöd för Iraks manifesterande folk.

16 juni
Seminarium med Tom Hayden, amerikansk fredsaktivist och författare, som även var aktiv mot Vietnamkriget. Han talade på ABF-huset i Stockholm.
Arr. Föreningen Afghanistansolidaritet, Kvinnor för fred, Folket i Bild/Kulturfront och Föreningen IrakSolidaritet i samarbete med ABF Stockholm.
IrakSolidaritets appell för Fallujainsamlingen gav 1176 kronor.
läs mer: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=554

16 juni
IrakSolidaritet deltog på ett seminarium i riksdagen om ”The Toxicity of DU an the Road to a Global Ban” organiserat av ARK.

4 juli
Sigyn Meder talade för föreningen på manifestationen mot USA:s krigspolitik organiserad av
4-juli-kommittén på Stortorget i Gamla stan.

Hösten och vintern 2011

5 september

Föreningen riktade åter uppmaningar till riksdagen och andra organisationer att agera för att de skyldiga till svåra krigsbrott i Irak ska ställas inför rätta.
”Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak”, var den uppmaning vi riktade till riksdagen. Här finns brev och länkar till tidigare brev med frågor, uppmaningar och bakgrundsmaterial: http://iraksolidaritet.se/?nr=571

Se bilaga ang. brevväxling Med Carl Bildt om tillsättandet av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak.

3 oktober 2011
Seminarium
De svåraste krigsförbrytelserna
Mycket bra seminarium med juridikprofessor Ståle Eskeland från Olso Universitet som talade om krigen i Afghanistan , Irak och det forna Jugoslavien och brotten mot folkrätten.
Frågor och diskussion efter föredraget.
Arr. Föreningen Afghanistansolidaritet, Föreningen IrakSolidaritet, Kvinnor för fred, Folket i Bild/Kulturfront och ABF
Professor Eskeland deltog dessutom i en debatt på Utrikespolitiska Institutet där han blev ensam om att försvara folkrätten: http://www.ui.se/evenemang/humanitar-ratt-i-en-ny-tid och talade på Juridicum på inbjudan av docent Pål Wrange.
läs mer om seminariet: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=574

8 oktober 2011
Seminarium
Irak och Afghanistan – fortsatt tortyr under Obamas styre
ABF Stockholm
Den amerikanske journalisten Joshua Phillips talade om tortyr och andra krigsförbrytelser under ockupationerna av Irak och Afghanistan. Övergreppen har fortsatt under president Obamas mandatperiod. Joshua Phillips bok : "None of us were like this before " beskriver krigsbrotten.
Arr. IrakSolidaritet, Afghanistansolidaritet, Kvinnor för fred, Folket i Bild/Kulturfront och ABF
läs mer: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=589

5 oktober
Joshua inbjöds att tala på institutionen för orientaliska språk. Ansvarig var byråsekreterare Maria Ehnhage.

6 oktober
talade Joshua Phillips i Göteborg
Arr.: Clarté, Folket i Bild/Kulturfront, Föreningen Afghanistansolidaritet, Internationella socialister.

19 november
Seminarium om Iraks sjuka och missbildade barn och bokbord på ABF:s och LO:s Socialistiskt forum på ABF Stockholm.
Strålningsexperten professor Chris Busby talade om sina undersökningar av missbildade och cancersjuka barn i Falluja. Ett bra och välbesökt möte. Det är känsligt att vara kritisk mot uranvapen och arrangörerna, även arrangörerna av Socialistiskt forum mottog brev som kritiserade att professor Busby bjudits in att tala. Professor Anders Romelsjö svarade på dessa brev.
Arr.IrakSolidaritet, FIB/K, ARK och Socialistiska läkare
läs mer: http://iraksolidaritet.se/?nr=585
Föreningen spred över 2000 flygblad under dagen, sålde drygt 30 Brännpunkt Irak och sålde ett antal klargörande böcker om Irak.

Våren 2012

19 februari
SVT visade det franska reportaget ”Arvet efter Falluja” av Feurat Alani från 2011 om de sjuka och missbildade barnen i Falluja. Ett skakande reportage i en fråga där föreningen drivit långa kampanjer för att tydliggöra forskningen om sambanden med uranvapen efter USA:s angrepp på Falluja 2004.
Du kan se filmen här: http://vimeo.com/38175279
Det är strålningsforskaren Chris Busby som lagt ut filmen på vimeo
Det har tagit tid för kampanjer att få effekterna av uranvapen synliggjorda även i media och det är fortfarande svårt att nå ut.
Folket i Bild, Flamman, Brännpunkt Irak och alternativa media har skrivit om detta, men under det gångna året har även 2 stora debattartiklar publicerats i AB och GP. Professor Anders Romelsjö har tillsammans med 4 andra professorer författat artiklarna.
http://mobil.aftonbladet.se/debatt/article14217621.ab?partner=www
https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.903350-dags-krava-stopp-for-utarmat-uran-i-vapen
IrakSolidaritet arbetar för att nå ett genombrott i frågan och stöd för oberoende internationella undersökningar och förbud för uranvapen:
http://iraksolidaritet.se/?nr=571

13 mars
9-årsdagen av ockupationen
Vad händer i Irak?
9 år efter USA:s folkrättsvidriga ockupation
Vad händer med antikrigsrörelsen i USA?
2 inbjudna talare:
Irakisk talare, Dr. Khdhayer Waheed Hussein, läkare. bitr. professor och representant för det politiska motståndet i Irak, om läget i Irak och motståndet.
Cindy Sheehan, USA:s välkända ”fredsmamma” och antikrigsaktivist om situationen i USA där repressionen mot antikrigsaktivister ökar.
Här finns filmer, foton och referat från seminariet:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=603
120 personer varav många irakier deltog på det fullsatta mötet. Även försäljning av böcker och tidningar gick bra. Föreningen sålde mellan 50 och 60 Brännpunkt Irak 6 och sålde 8 ex. av ”Kriget mot kulturen”. Föreningen sålde för 3200:- och samlade in 1340:- till seminariekostnaderna. Afghanistansolidaritet bidrog med 1000:- till kostnaderna.

Arr. IrakSolidaritet och ABF med stöd av FIB/K, Afghanistansolidaritet, ARK (Arbetsgruppen mot radioaktiv krigföring), IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) Stockholm, Stockholms Fredskommitté.
Det är första gången IrakSolidaritet har en gäst som representerar det politiska motståndet i Irak. Motståndet i Irak har medvetet sammanblandats med terrorism och haft mycket svårt att komma till tals i Väst. I Gijón där en solidaritetskonferens skulle ha hållits med deltagande representanter för det politiska motståndet, inställdes konferensen efter dödshot.
Läs om Gijón, Spanien: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=479

14 mars
Dr. Khdhayer Waheed Hussein talade på Karolinska sjukhuset om ”The deterioration of Health and Health Services in Iraq” på inbjudan av professorerna Anders Romelsjö och Peter Allebeck. Läs mer: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=603

27 februari – 23 mars
FN:s människorättsråd höll sin 19e session i Génève under denna period.
Ett stort antal resolutioner lades fram undertecknade av över 200 organisationer om brott mot mänskliga rättigheter och med tydliga krav på internationella och oberoende undersökningar, återinsättande av en speciell rapportör med mera. IrakSolidaritet har undertecknat dessa resolutioner och deltar i en internationell kampanj. Resolutionerna antogs av generalförsamlingen.
Det är ett mycket värdefullt arbete som genomförts i Génève och kan sammanlänkas med det arbete föreningen bedriver (se ovan). Länk kommer.

14 april
Föreningen deltog vid utdelningen av Jan Myrdals stora och lilla pris i Varberg och sålde 80 ex. av Brännpunkt Irak 6.

1 maj
Föreningen delade ut flygblad och sålde tidningen på de olika demonstrationerna i Stockholm och tidningen såldes dessutom i Göteborg, Karlskrona, Malmö, Eskilstuna, Östersund, Skellefteå, Växjö och Karlstad. 95 tidningar såldes i Stockholm, 12 i Karlskrona som nu sålt 52 ex av Brännpunkt Irak 6 och borde få många efterföljare. Växjö sålde 8 ex.

Kriget mot Iraks kultur
IrakSolidaritet har under många år uppmanat till läsning av denna klargörande bok och haft den på engelska på våra bokbord.
I januari i år utgavs boken på svenska av Alhambra förlag. IrakSolidaritet har på olika sätt spridit detta och uppmanat media att recensera boken.
Vad vi kan se har en enda recension gjorts, men en bra sådan av Sören Sommelius i Helsingborgs Dagblad på 9-årsdagen av ockupationen.
Läs den här: https://hd.se/kultur/boken/2012/03/20/under-krigsmaskinens-larvfotter/
I ett brev berättar Alhambras förläggare, Hesham Bahari, att Kulturrådets lektörsgrupp för facklitteratur, avslagit stöd till boken. Det får som konsekvens att 290 böcker till våra bibliotek, inte köps in om inte det enskilda biblioteket så bestämmer.
Det är kostsamt att ge ut en verkligen nödvändig bok som inte recenseras eller får biblioteksstöd.

Brännpunkt Irak VI
Nummer 6 utkom till 9-årsdagen av ockupationen med Christer Lundgren som redaktör.
Det är ett digert och innehållsrikt nummer med brett irakiskt deltagande. Tidningen är avgörande för vårt opinionsarbete och även detta nummer har fått mycket goda omdömen och spridits bättre än förväntat med tanke på tystnaden om Irak. En ny upplaga trycktes klar till 1 maj.

Hemsidan
är en viktig informationskälla om läget i Irak och USA:s politik. Hemsidan erbjuder både längre analyserande artiklar och dagsaktuell information. Den informerar även om våra aktiviteter. Hemsidan får goda omdömen trots föreningens begränsade resurser. Hemsidan har i år haft fler besökare än förra året.

Fallujainsamling, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning
har skett regelbundet i Stockholm och några förorter. Tidningsförsäljning och insamling sker även i Göteborg, av FIB/K-gruppen i Karlskrona, i Arvika, av Irakkommittén i Malmö, i Eskilstuna och fler platser i landet. Föreningen har sålt tidningen i samband med seminarier och debatter.
Insamlingsresultat
26 april 2012 hade 286.659:- samlats in. Sammanlagt har av dessa medel 64.000:- gått till den oberoende forskningen om de sjuka barnen i Falluja. 24 maj 2011 betalades 24.000:- till The Cancer and Birth Defects Foundation. Alla utbetalningar finns här: http://iraksolidaritet.se/index.php?o=5&nr=39

Styrelsemöten, medlemsmöten och medlemsutskick
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året och ett medlemsmöte, förutom årsmötet.
Medlemsbrev informerar medlemmarna om vår verksamhet och läget i Irak.

Samarbete nationellt
IrakSolidaritet fortsätter sitt samarbete med några lokala Irakkommittéer och FIB/K-grupper i landet. T.ex. har Mathias Cederholm, historiker, Malmö, medverkat regelbundet i Brännpunkt Irak.
Samarbete internationellt
Vårt synnerligen viktiga internationella samarbete med IAON (International Anti-Ockupation Network) fortsätter med utbyte av information, kontakter, gemensamma kampanjer med mera.
Under årets kampanjer dominerar arbetet mot brott mot mänskliga rättigheter som frågan om ”educide” (mord på undervisningen) och brotten mot Iraks barn med uranvapen. Tortyr och andra krigsbrott har också hög prioritet.

Uttalanden, pressmeddelanden och Nyhetsbrev
har gjorts fortlöpande i viktiga och relevanta frågor.
Föreningen har ställt sig bakom uttalandet: ”Support Iraqi Protests” : http://usgenocide.org/2011/support-iraqi-protests/
Föreningen har uttalat sig mot avrättningskampanjerna i Irak, mot tortyr, mot avrättning och för frigivning av Tariq Aziz med mera.

Media
Tystnad och desinformation fortsätter att skymma sikten för vad som händer i Irak som tenderar att bli en icke-fråga.
Hänvisningar till artiklar finns även i ovanstående text.
7 maj 2011 intervjuades Sabah Al-Mukhtar, ord. för Arab Lawyers Association i Storbritannien av Konflikt
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1300&grupp=8957&artikel=4489360
Här finns även länk till Sabahs tal på 8-årsdagen av ockupationen.
Sabah Al-Mukhtar intervjuas i FIB/K
http://www.fib.se/nytt-nummer-ute/item/512
Mikael Wiehe publicerar en artikel ur Brännpunkt Irak
http://www.mikaelwiehe.se/usatortyr.htm
Om IrakSolidaritets brev till riksdagen
http://www.fib.se/utrikes/item/644-iraksolidaritet-skriver-oppet-brev-till-riksdagspartierna
http://zitzer.se/utred-de-massiva-brotten-mot-manskliga-rattigheter-i-irak
Proletären intervjuade dr. Khdhayer Waheed Hussein i nr. 12.
FIB/K intervjuade Cindy Sheehan i nr 4
https://www.fria.nu/artikel/92578
Intervju med Cindy Sheehan i Fria Tidningen 120323
http://www.fib.se/utrikes/item/1161-irak-facit-efter-9-ars-krig
http://www.flamman.se/konflikter-hotar-splittra-irak
Intervju med Sigyn Meder i Flamman
http://arbetaren.se/artiklar/varfor-ar-det-sa-tyst-om-irak/
Debattartikel om Irak i tidningen Arbetaren

Frige Johan och Martin!
Martin Schibbye och Johan Persson sitter fortfarande fängslade i Etiopien. Vi är alla djupt upprörda över deras fängslande. Martin var redaktör för de tre första numren av Brännpunkt Irak. Föreningen har under året bidragit med 500:- till Reportrar utan gränsers fond för rättegångs och andra kostnader.

Bilaga
ang. brevväxling Med Carl Bildt om tillsättandet av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak.

I ett interpellationssvar till Hans Linde (V) svarade Carl Bildt att Sverige stöder återinsättandet av en speciell rapportör i Irak.
Med anledning av detta svar skickade IrakSolidaritet ett brev till Carl Bildt med förfrågan om var och när Sverige i internationella sammanhang yttrat sig positivt.

Föreningen mottog följande svar 110906

Ursäkta att Du har behövt vänta så länge på vårt svar.

Sverige är för tillsättandet av en speciell landrapportör inom ramen för FN. Specialrapportörerna utgör en mycket viktig del av FN:s arbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, och den svenska regeringen är principiellt positivt inställd till denna typ av verktyg. Det fanns också en rapportör för Irak under åren 1991–2004.

Den svenska regering tar i all kontakt med andra länder, däribland Irak, kontinuerligt för upp frågor om vikten av att mänskliga rättigheter respekteras.

Med vänlig hälsning,

Carl

Politisk tjänsteman

IrakSolidaritet skrev ett nytt brev med förfrågan om var och när Sverige tagit upp frågan om speciell rapportör och fick följande svar där regeringen visar sig ha ändrat uppfattning och säger sig inte längre stödja återupprättandet av en speciell rapportör.
Föreningen kommer att kommentera detta i brev till utrikesministern eftersom det är ett starkt krav från irakiska människorättsorganisationer.
Se resolutioner till FN:s människorättsråds 19e session i Génève i år februari-mars.

SVAR från UD
Från UD-MENA Datum 2012-03-21 14:43:25 Till info@iraksolidaritet.se Ämne re. speciell rapportör för MR i Irak
Hej Sigyn,
Tack så mycket för ditt brev om återinrättandet av en FN-rapportör för mänskliga rättigheter i Irak. Frågan om situationen för de mänskliga rättigheterna i Irak har tagits upp i den interpellation du hänvisar till 2010/11:65 samt i riksdagsfrågor 2010/11:45, 2010/11:53och 2011/12:226.
Sverige är fortsatt bekymrat översituationen för mänskliga rättigheter i Irak och bevakar utvecklingen kontinuerligt.Sverige har vid ett flertal tillfällen tagit upp situationen för de mänskliga rättigheterna i bilaterala möten med företrädare för den irakiska regeringensamt i internationella sammanhang. Även EU har genom den höga representanten Catherine Ashton tagit upp frågan om situationen för de mänskliga rättigheterna med irakiska regeringsföreträdare.
Det är viktigt att arbeta på flera plan för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i Irak.Alla alternativ som kan ha positiv inverkan på läget för de mänskliga rättigheternai Irak bör övervägas. Såsom situationen ser ut nu i Irak gör FN-missionen United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI) ett utmärkt arbete med att bevaka situationen för mänskliga rättigheter och därför anser vi i dagsläget att det inte är påkallat att driva frågan om en FN-rapportör.
Sverige och EU kommer att fortsätta följa situationen vad det gäller de mänskliga rättigheterna i Irak nära.

Med vänlig hälsning,
UD-MENA

IrakSolidaritets styrelse 120505

Senast ändrad: 2012-05-12
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .