.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Sverker Åström till minne
"Irakkriget, det utan tvekan allvarligaste brottet mot folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget".

Sverker Åsrtöm talar på Irakseminariet 20060402
Foto Eva Wernlid

"Irakkriget, det utan tvekan allvarligaste brottet mot folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget".
Orden är Sverker Åströms i en DN-artikel 060305. Nu är han död och mycket få röster höjs från det officiella Sverige som hyllar Sverker Åströms diplomatiska insatser, om hans motstånd mot krig och ockupation och hans försvar för folkrätten.

Föreningen IrakSolidaritet kommer att sakna Sverker Åström och hans konsekventa hållning mot Irakkriget. Tillsammans med några få, kritiserade han regeringen när den inbjöd till den s.k. Stockholmskonferensen med amerikanska och irakiska krigsförbrytare som ärade gäster. Han kallade den ett ”amerikanskt propagandajippo” för att legalisera den amerikanska krigspolitiken.
Sverker Åström ansåg att det var ”otänkbart att Bildt besöker Bush i Vita huset.” Han uttryckte tydligt att ”USA har förstört landet (Irak) och dess framtid och ska stå för kostnaderna”.

Världen upplevde de kanske största protesterna mot ett krig någonsin då miljoner människor strömmade ut på gator och torg 15 februari 2003 för att visa sin avsky mot det hotande kriget.
Så också över hela Sverige.

Sverker Åström ställde upp och talade mot krig och ockupation på seminarier och demonstrationer så länge han någonsin orkade. Det ska han hedras för!
Vi minns särskilt seminariet 2 april 2006 på ABF Stockholm då vittnen från Irak dokumenterade USA:s systematiska förstörelse av landet i ord och foton och många i publiken grät. Vi tog alla intryck av det vi såg och Sverker Åström uttryckte i ord de angrepp på folkrätten detta innebar.

Det officiella Sverige talar i berömmande ordalag om Sveriges främste diplomat, men utan att med ett ord beröra hans konsekventa och fortsatta motstånd mot Irakkriget och kriget i Afghanistan.

Vårt lands utrikesminister Carl Bildt hörde till krigshetsarna. Som medlem i ”Kommittén för Iraks befrielse” ( Committee for the Liberation of Iraq) arbetade han aktivt för USA-alliansens angrepp på Irak, det angrepp som FN och en hel värld fördömde som brott mot folkrätten.

Carl Bildt säger att ”Sverker Åström utan tvekan var en av Sveriges främsta diplomater.” Men distansierar sig i nästa mening när han tillägger: ”Hans tankar var centrala för den tidens neutralitetspolitiska doktrin, som tjänade vårt land väl under en viktig del av vårt lands historia.” Så talar den utrikesminister som vill bort från neutralitetspolitiken och ser NATO som vår tillhörighet.

Jan Eliasson hör även han till det officiella Sverige som berömmer Sverker Åströms insatser och som kände honom väl efter många års samarbete.
I dagarna tillträder Jan Eliasson sitt viktiga uppdrag som FN:s vice generalsekreterare.

IrakSolidaritet vill därför gärna önska Jan Eliasson lycka till i arbetet som FN:s vice generalsekreterare.

Det är vår förhoppning att han kan bidra till folkrättens försvar i Irak och stödja oberoende internationella undersökningar av brott mot mänskliga rättigheter och andra krigsbrott så att de ansvariga, vilka de än är, kan ställas inför rätta!
Vi är övertygade att en sådan insats även skulle hedra Sverker Åströms minne.

Föreningen IrakSolidaritet 120630

Läs om Irakkonferensen när krigsförbrytare bjöds till Sverige 29 maj 2008
Det verkliga syftet med konferensen framgår av artikeln
Sverker Åström, Carl Tham och Pierre Schori skriver kritiskt.

Efter seminariet 2 april 2006 som nämns i uttalandet, gjorde Mariam Osman Sherify, dåvarande socialdemokratisk ledamot av riksdagens EU-nämnd och utrikesutskottet 21 april 2006 följande interpellation om USA:s kollektiva bestraffning av Iraks folk till Carin Jämtin, vice utrikesminister och fungerande utrikesminister tills Jan Eliasson som var ordförande för FN:s generalförsamling, kunde tillträda tjänsten.
Mariam var en av talarna på seminariet 2 april 2006.

Jan Eliasson, utrikesminister, redovisar regeringen Göran Perssons inställning.

Seminariet 2 april: Om massförstörelsen av Irak

Konflikt om seminariet 2 april
Programmet uppmärksammar bl.a. den svaga bevakningen av Irakfrågan.

Sverker Åström fyller 95

Sverker Åström
Några artiklar
"Våga markera svenskt missnöje med amerikanska övertramp"
Här citeras även Sverker Åström från den svenska sessionen av WTI (World Tribunal on Iraq) 13-14 november 2004 mitt under bombningarna av Falluja.

Regeringen handlar skamligt för att inte misshaga Bush

Sveriges eftergivliga politik mot USA

Vad de borde säga i riksdagen imorgon

Pressmeddelande

Uttalandet har publicerats i

FiB/K

Miljömagasinet, nr 27, 6 juli 2012, sid 4

Tidskrift för Folkets Rättigheter
120701

Senast ändrad: 2012-08-20
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .