.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Stoppa massavrättningarna i Irak!

Massavrättningar fortsätter

Läs om fortsatta massavrättningar

131001
17 personer har avrättats genom hängning i Irak, meddelade Iraks justitieminister 20 augusti, utan att ange exakt datum. 16 var irakier och en egyptier. Två kvinnor fanns med bland de hängda.
I slutet av juli avrättades Karam Salim Hussein, Sabah Hossam Hamid, Majid Qassab Farhan, Qasim Shakir Shkeir, Saleh Ahmed, Faleh Abbas Ghali, Hussein Mahmoud Mohamed anklagade för motstånd mot amerikanska armén och ukrainska soldater.

I samband med FN:s Människorättsråds 22 session i Genève 25 februari till 22 mars 2013, samordnades uttalanden från över 300 NGOer av GICJ (Geneva International Center for Justice) och BRussells Tribunal. Bland dem IrakSolidaritet.
Två av dem behandlar dödsstraffet och lag och rätt i Irak.
The death penalty in Iraq 2003-2013 och
The administration of justice and the rule of law in Iraq 2003-2013
Tryck 2 gånger på länken för dessa uttalanden
Tryck 2 gånger på länken för dessa uttalanden.
I samband med FN:s 23 session 27 maj-14 juni 2013, gjordes ett antal uttalanden, varav 2 berör den rättsliga situationen.
30 maj, framförde Daniela Dönges från GICJ följande uttalande i en interaktiv dialog med FN:s specielle rapportör för domares och advokaters oberoende.
30 maj gjorde hon även ett uttalande till FN:s specielle rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar
130829

18 irakiska fångar
avrättade under mars 2013 trots protester och trots den påtalade rättslösheten.

Sabah al-Mukhtar, ordf. för Arab Lawyers Association i UK intervjuas om den totala rättslösheten i Irak.
NU när 10-årsdagen av ockupationen infallit, måste vi kräva slut på straffriheten.
Inifrån Abu Ghraib 9 mars 2013. Se filmen!
Den ständiga tortyren utförd av ockupanterna eller outsourcad till den lokala regimen.
läs mer
130401

Flera dödsdomar i Irak
Ytterligare 28 dödsdomar undertecknades 17 december 2012. Minst 129 fångar har avrättats i Irak under 2012

4 dödsdomar utfärdades 121203
Advokaten Badie Aref Izzat beskriver i ett öppet brev hur oskyldiga människor avrättas
läs mer
121228

Massavrättningarna fortsätter

10 fångar avrättades 11 november 2012 genom hängning i rättslöshetens Irak. Antalet avrättade i år uppgår nu till minst 129.

”10 människor avrättades och bland dem en egyptier”, meddelade en representant för Justitiedepartementet AFP, anonymt. ”De anklagades för terroristbrott”. Inga fler detaljer om männen eller deras påstådda brott framgick av uttalandet.
121113

Nya massavrättningar
Ytterligare 23 fångar har avrättats under 5 dagar. Det meddelade irakiska inrikesministeriet 8 oktober 2012. Minst 119 fångar har därmed avrättats i år trots protester.
121010

21 fångar avrättades måndagen 27 augusti, varav 3 kvinnor, 5 personer avrättades 29 augusti.

96 personer har avrättats under 2012.
26 fångar avrättade inom loppet av 3 dagar, 3 av dem kvinnor
FN:s oberoende människorättsexpert Christof Heyns fördömer avrättningarna och kräver att de omedelbart stoppas!
”Jag är chockad över antalet avrättningar i Irak”
Human Rights Watch skriver om ”tortyr och orättvisa rättegångar”

Amnesty kräver moratorium
Haifa Zangana skriver i the Guardian
30 domare avskedas

21 fångar avrättade på en enda dag, den 27 augusti 2012. Tre av dem var kvinnor. De flesta är anklagade för terrorism i skenrättegångar som vi skrivit en hel del om på vår hemsida.
Två dagar senare avrättades 5 personer. 26 personer avrättade inom loppet av 3 dagar.
Totalt har 96 fångar avrättats i år.
Jag är chockad över antalet avrättningar i Irak”, sade FN:s oberoende människorättsexpert och Specielle rapportör om utomrättsliga, summariska eller godtycliga avrättningar Christof Heyns. ”Jag beklagar djupt de genomförda avrättningarna denna vecka och är särskilt oroad över de fortsatta rapporterna om fler individer som riskerar avrättning.”
Han understryker den ”fortgående bristen på transparens som råder i Irak beträffande genomförandet av dödsdomar i Irak.
”Det godtyckliga dödandet av människor, är, även när de genomförs bakom en rökridå av bristfällig legal process, inte bara en inrikes angelägenhet”, säger han. Irak måste lyssna på det internationella samfundet.

”Myndigheterna gav få upplysningar” om de 26 avrättade (se nedan) sade Human Rights Watch (HRW) i en rapport 120831 och pekade på tidigare dokumentation om ”rättslösa rättegångar och tortyr i arrestlokaler särskilt i fall gällande terrorism och den nationella säkerheten.”
Joe Stark, HRW:s vicechef för Mellanöstern säger att ”tortyr och orättvisa rättegångar är ett stort problem”. Bristen på transparens när det gäller dessa domar och avrättningar i ett land där bekännelser som kan ha framtvingats under tortyr ofta är enda beviset mot en person, gör det avgörande for Irak att införa ett omedelbart moratorium gällande alla avrättningar.
”Irakiska myndigheter brukar inte offentliggöra att avrättningar ska äga rum och har inte heller offentliggjort det totala antalet avrättade under ett år.”
Mörkertalet kan med andra ord vara stort. Irak har det största antalet ofrivilligt försvunna i världen.
27 augusti avslöjade advokaten Badie Aref Ezzat att de flesta av de 21 fångar som avrättades 27 augusti visade spår av tortyr. Såväl fysisk som psykisk enligt läkarrapporter.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay sade 23 januari att hon är chockad över de massavrättningar av 32 irakiska män och 2 kvinnor som verkställdes på en och samma dag, 19 november. Hon pekar på den bristande ”transparensen” och bristande rättssäkerheten.

Vi har tidigare publicerat Amnestys varning för ”Alarmerande ökning av avrättningarna i Irak”.
Amnesty kräver åter moratorium för avrättningarna. De måste stoppas!

Amnesty understryker att ”många rättegångar som leder till dödsstraff motsvarar inte internationella kriterier på en rättvis rättegång och ”bekännelser” som erhållits genom tortyr eller annan dålig behandling används som bevis mot fångarna.”
Kravet har upprepats många gånger och av fler internationella instanser.
Kassationsdomstolen bara i Anbarprovinsen har godkänt genomförandet av 196 avrättningar.
900 fångar hotades enligt Amnesty International av omedelbar avrättning i december 2009.

De flesta fångarna döms för ”terrorism” i totalt rättslösa processer. Många gånger vet inte anhöriga att de fängslats, inga namnlistor publiceras, dokumentationen är undermålig eller obefintlig. Familjer vågar ibland inte ens efterfråga vad som hänt deras anhöriga av rädsla för repessalier-
Man kan dömas till döden för 50 olika ”brott” stämplade som terror. Högsta brottmålsdomstolen i Bagdad som handhar många av dessa fall, är ökänd för sin partiskhet.
Det handlar i många fall om att göra sig av med Al-Malikis meningsmotståndare och opposition.
Inga uppskov kommer att beviljas. Dödsdomar ska snabbt godkännas av presidentrådet.

Stoppa dödsstraffet!
Denna internationella appell mot dödsstraffet beskriver rättslösheten i Irak.
120831
30 domare har avskedats av gröna zonenregimen i Bagdad
Det gäller domare som försökt upprätthålla lagen på ett icke-sekteristiskt sätt och genomföra rättvisa rättegångar.

De 30 är alla från Nineveprovinsen.

Avbaathifieringskommittén (från Bremers dagar) fortsätter sin då fastlagda politik men numer med benämningen "Ansvars och rättvisekommittén". Den användes bl.a av Al-Maliki för att hindra 500 kandidater inom oppositionen att ställa upp i parlamentsvalet 2010. De anklagades för samröre med Baathpartiet.

Dessa domare har försökt genomföra rättvisa rättegångar under de olika ockupationsregeringarna trots stora svårigheter.
Folkrörelsen för att rädda Irak och andra organisationer protesterar.
120905

Haifa Zangana, författarinna och journalist, skriver om avrättningarna i The Guardian

”Trots minst 96 avrättningar i år i Irak och väldokumenterade övergrepp mot mänskliga rättigheter, håller världen tyst”.

Haifa Zangana
beskriver rättslösheten i Irak i sin artike 120903l. Det gäller såväl avrättningarna, tortyren som andra övergrepp mot mänskliga rättigheter. Minst 1000 människor arresteras varje månad.
120903

IrakSolidaritet uppmanar regering och riksdag, organisationer, partier och enskilda att kräva stopp för avrättningarna, kräva att oberoende, internationella undersökningar kommer till stånd om fångar, fängelser, tortyr och avrättningar.
Internationella organisationer som Röda Korset måste få tillträde till alla fängelser och fångläger i Irak!
En speciell rapportör om mänskliga rättigheter måste tillsättas för Irak!

Några tidigare artiklar

Om den ”alarmerande eskaleringen av avrättningar” i Irak
Mer om massavrättningar och dödsdomar i Irak
Avrättningar och massarresteringar

Stoppa avrättningen av Tariq Aziz!
Avrättningar efter skenrättegångar
Avrättning före rättegång i Irak

Massarresteringar och andra övergrepp
Stoppa avrättningarna!
med länkar till tidigare protesterför fängslade och avrättningshotade kvinnor.Tortyr och fängelser i Irak-
Stoppa avrättningarna!

Rättslösheten i Irak och avrättningarna av irakiska kvinnor

Frige Tariq Aziz!

Senast ändrad: 2013-10-01
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .