.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Återinsätt en speciell rapportör för mänskliga rättigheter (MR) i Irak!

Direkt efter angreppet på Irak, drogs posten in. Tillsammans med ett stort antal irakiska och internationella organisationer kräver föreningen att en speciell rapportör återinsätts för MR i Irak. Föreningen har brevväxlat med utrikesminister Carl Bildt och UD i frågan.
Vi beklagar att Sverige har ändrat uppfattning och uppmanar regeringen att åter stödja kravet på en speciell rapportör. Du som läser detta kan enskilt eller genom din organisation eller ditt parti stödja detta krav.

Utrikesminister Carl Bildt
Utrikesdepartementet
Stockholm

Från föreningen IrakSolidaritets sida beklagar vi djupt Sveriges ändrade
ståndpunkt beträffande återinsättande av en speciell rapportör för mänskliga
rättigheter i Irak.
Jag citerar från ett tidigare brev från UD: "Sverige är för
tillsättandet av en speciell landrapportör inom ramen för FN.
Specialrapportörerna utgör en mycket viktig del av FN:s arbete för att
främja demokrati och mänskliga rättigheter, och den svenska regeringen
är principiellt positivt inställd till denna typ av verktyg. Det fanns
också en rapportör för Irak under åren 1991-2004."
Föreningen såg positivt på detta svar och skickade ett brev med förfrågan
om när och var Sverige framfört kravet på en speciell rapportör för MR i
Irak.
I svaret från 21 mars 2012 har UD ändrat uppfattning och säger att det
"inte är påkallat att driva frågan om en FN-rapportör".
Vi efterlyser vilka motiv som finns för den ändrade uppfattningen som
reser frågor om Sverige att Sverige inte vill kritisera brott mot
mänskliga rättigheter inom den amerikanska intressesfären.

Vi blir dagligen påminda om den skrämmande situation som råder i Irak för
mänskliga rättigheter. Bara i år har minst 119 fångar avrättats efter
rättslösa processer som internationella människorättsorganisationer som
Amnesty International och Human Rights Watch i upprepade uttalanden uppger
sakna minsta baskrav för en rättssäker process. Massarresteringar fortgår.
Nya fall av tortyr till döds i fängelser och andra övergrepp framkommer
fortlöpande och med det politiska dödläge som råder, kan säkerhet för
befolkningen på inget sätt säkras.
Varje vecka skördas ett stort antal dödsoffer bland civilbefolkningen
som är skyddslös.

FN:s kommissionär för MR, Navi Pillay är "chockerad" över de pågående
massavrättningarna i Irak.
Vid den "periodiska genomgången" av situationen för MR i Irak
2010, uttalade många länder sin oro över MR-situationen i Irak,
speciellt beträffande den stora bristen på rättssäkerhet i fängelser och
arrestlokaler, de många arresteringarna och de massavrättningar som äger rum.

IrakSolidaritet anser självfallet att UNAMI:s bevakning av mänskliga
rättigheter i Irak är värdefull och till nytta. Men dess rapporter
tillställs inte formellt MR-rådet och behandlas därför inte av rådet.

Vi vill understryka det faktum att UNAMI beskriver "grave violations" av
MR i Irak, vilket gör det än mer påkallat att tillsätta en speciell
rapportör och grundligt undersöka den allvarliga situationen i Irak.
Kravet på en speciell rapportör har dessutom brett stöd av
MR-organisationer i och utanför Irak. Kravet finns med bland de skriftliga
uttalanden som tillställdes FN:s människorättsråds 19:e ordinarie
session 27 februari- 23 mars 2012 av mer än 200 organisationer.

En speciell rapportör, rapporterar till skillnad från UNAMI direkt till

FN:s råd för mänskliga rättigheter vilket är en avgörande skillnad.
Föreningen uppmanar därför regeringen att åter inför Sveriges förväntade
inval i MR-rådet stödja kravet på en speciell rapportör för MR i Irak och agera kraftfullt i EU, FN
och alla
lämpliga internationella instanser.

Stockholm 121106
Med vänlig hälsning
Sigyn Meder
För föreningen IrakSolidaritet

Brevväxling med Carl Bildt om tillsättandet av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak.
Upptakten till brevväxlingen är den uppmaning som IrakSolidaritet riktade till riksdagspartierna inför riksdagsvalet 2010 att återinsätta en speciell rapportör för MR i Irak.

I ett interpellationssvar till Hans Linde (V) svarade Carl Bildt att Sverige stöder återinsättandet av en speciell rapportör i Irak.

Med anledning av detta svar skickade IrakSolidaritet ett brev till Carl Bildt med förfrågan om var och när Sverige i internationella sammanhang yttrat sig positivt.

Föreningen mottog följande svar 110906

Ursäkta att Du har behövt vänta så länge på vårt svar.

Sverige är för tillsättandet av en speciell landrapportör inom ramen för FN. Specialrapportörerna utgör en mycket viktig del av FN:s arbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, och den svenska regeringen är principiellt positivt inställd till denna typ av verktyg. Det fanns också en rapportör för Irak under åren 1991–2004.

Den svenska regeringen tar i all kontakt med andra länder, däribland Irak, kontinuerligt upp frågor om vikten av att mänskliga rättigheter respekteras.

Med vänlig hälsning,
Carl
Politisk tjänsteman

IrakSolidaritet skickade åter brev med förfrågan om var och när Sverige tagit upp frågan om speciell rapportör och fick följande svar där regeringen visar sig ha ändrat uppfattning och säger sig inte längre stödja återupprättandet av en speciell rapportör.

SVAR från UD
Från UD-MENA Datum 2012-03-21 14:43:25 Till info@iraksolidaritet.se Ämne re. speciell rapportör för MR i Irak
Hej Sigyn,
Tack så mycket för ditt brev om återinrättandet av en FN-rapportör för mänskliga rättigheter i Irak. Frågan om situationen för de mänskliga rättigheterna i Irak har tagits upp i den interpellation du hänvisar till 2010/11:65 samt i riksdagsfrågor 2010/11:45, 2010/11:53och 2011/12:226.
Sverige är fortsatt bekymrat över situationen för mänskliga rättigheter i Irak och bevakar utvecklingen kontinuerligt. Sverige har vid ett flertal tillfällen tagit upp situationen för de mänskliga rättigheterna i bilaterala möten med företrädare för den irakiska regeringen samt i internationella sammanhang. Även EU har genom den höga representanten Catherine Ashton tagit upp frågan om situationen för de mänskliga rättigheterna med irakiska regeringsföreträdare.
Det är viktigt att arbeta på flera plan för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i Irak. Alla alternativ som kan ha positiv inverkan på läget för de mänskliga rättigheterna i Irak bör övervägas. Såsom situationen ser ut nu i Irak gör FN-missionen United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI) ett utmärkt arbete med att bevaka situationen för mänskliga rättigheter och därför anser vi i dagsläget att det inte är påkallat att driva frågan om en FN-rapportör.
Sverige och EU kommer att fortsätta följa situationen vad det gäller de mänskliga rättigheterna i Irak nära.

Med vänlig hälsning,
UD-MENA

Återinsätt en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak! Kravet återspeglas i nedanstående uppmaningar och uttalanden.
Du kan stödja detta och andra krav enskilt eller ta upp frågan i ditt parti eller din organisation!
Inför 10-årsdagen av ockupationen, hoppas vi att fler höjer sina röster. De som begår krigsbrott ska inte komma undan!

Frågor och uppmaningar med bakgrundsmaterial till riksdagspartierna inför valet 2010
Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak!
Uttalanden framlagda av mer än 200 organisationer till FN:s MR-råds 19e ordinarie session i Genève 27 februari- 23 mars 2012.
121107

Senast ändrad: 2012-11-10
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .