.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Irakkriget rättssaker i Danmark och Sverige

+ Jan Myrdal talade vid en internationell konferens i Paris 22-24 september på temat Rättssamhället. Rubriken för konferensen var Internationella mänskliga rättigheter och stormakternas ostraffbarhet - exemplet USA.

+ Åsa Linderborg och Erik Wijk polis- och JO-anmäler fem vapendirektörer och två generaldirektörer för terroristbrott – och uppmanar riksdagen att ställa Göran Persson, Ulrica Messing och Gunnar Lund inför konstitutionsutskottet.

+ I Danmark har en grupp av 24 medborgare stämt statsminister Anders Fogh Rasmussen för deltagande i angreppskriget mot Irak. Det är ett brott mot grundlovens paragraf 19. Läs pressmeddelande från TFF:

Sagsanlæg mod Statsministeren for grundlovsbrud ved Danmarks deltagelse i angrebskrigen mod Irak.

Tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 14 indleverer en gruppe danske borgere til Østre Landsret, Justitskontoret, Fredericiagade 26, København, en stævning mod statsminister Anders Fogh Rasmussen for brud på Grundloven ved Danmarks deltagelse i angrebskrigen, der er baseret på 61 folketingsmedlemmers beslutning af 21. marts 2003, under amerikansk kommando og uden FN-mandat.

Statsministerens beslutning anses for at være i strid med grundlovens §19 som forudsætter at dansk militær deltagelse i angrebskrige sker med FN-mandat og efter alment accepteret
international ret. Derudover anses beslutningen også for at være i strid med Grundlovens § 20, da den ikke respekterer kravet om 5/6-flertalsbeslutning ved overgivelse af suverænitet, idet de udsendte danske soldater kom under fremmed kommando. Om sagens indhold henvises i øvrigt til vedhæftede resumé fra stævningen side 71 - 75. Hele stævningen kan læses på Grundlovskomitéens hjemmeside www.gk2003.dk.

Sagsøgerne repræsenteres af advokaterne Christian Harlang og Bjørn Elmquist.

Läs Politikens presentation av nyheten på länken nedan. Se också TFFs hemsida.

Skulle Görings rätt vara vår? och Vi anklagar!

Myrdal sa i Paris:
------------------
Guantánamolägret och andra fängelser utanför det ordinarie juridiska ramverket och de lagar som antas i det så kallade kriget mot terrorismen anses av våra regeringar vara nödvändiga för samhällets fortbestånd. Detta är ett verbiage som vi som växte upp på nittonhundratrettiotalet minns mycket väl.
Den nuvarande juridiska verkligheten kan beskrivas med formuleringarna i åtalspunkt ett vid Nürnbergrättegången:
"De fängslade sådana personer utan rättslig process, satte dem i skyddshäkte och koncentrationsläger och utsatte dem för förföljelse, förnedring, utplundring, förslavande, tortyr och mord" ."
Jag kräver definitivt inte att Bush, Blair och våra lokala politiker som Persson och Bodström ska hängas i enlighet med Nürnberg-prejudikatet, men enligt de förefintliga konstitutionella lagarna i våra länder skulle de kunna hållas inte bara politiskt utan även juridiskt ansvariga för den pågående raseringen av grundläggande principer om medborgerliga rättigheter och rättssäkerhet. Sådana åtal mot ansvariga politiker skulle vara bra, men de förefaller politiskt mindre troliga för ögonblicket.
Men det som kan - och måste - göras är att skapa en sådan allmän medvetenhet om dessa frågor att det blir möjligt att tvinga igenom en politisk förändring.

Det var en bred samling av franska och utländska intellektuella, vetenskapsmän, diplomater, politiker, journalister. Enbart den breda samlingen av ett 40-tal framstående personligheter kring ett sådant tema får anses vara en framgång. Bland de medverkande märktes Ramsey Clark, fd justitieminister i USA, Tadatoshi Akiba, borgmästare i Hiroshima, Gustave Massiah, vice-ordförande i franska Attac, Najeeb Al Nauimi, fd justitieminister i Qatar, Samir Amin, egyptisk ekonom, Eric Rouleau, legendarisk Le Monde-journalist och diplomat.

Fysikern Daniel Iagolnitzer, vars stiftelse sponsrade konferensen, meddelade i inledningsanförandet att USAs förre president Jimmy Carter sände sina hälsningar. Dagen innan konferensen inbjöds deltagarna till en mottagning på Hotel de Ville där Paris borgmästare Bertrand Delanoë var värd. Det skedde vid en utställning om USAs atombomber i Japan och Hiroshimas borgmästare Tadatoshi Akiba var hedersgäst.

Läs Jan Mydals tal via länk nederst på sidan.

Linderborg-Wijk skriver i Aftonbladet:
--------------------------------------

Vi anklagar regeringen för terrorism i samband med anfallskriget mot Irak och den ännu pågående ockupationen. Vi uppmanar riksdagens ledamöter att till konstitutionsutskottet anmäla ansvariga statsråd. I dag anmäler vi även, till polisen respektive justitieombudsmannen, de direktörer inom försvarsindustrin samt de generaldirektörer för Inspektionen för strategiska produkter som sannolikt är medskyldiga till detta terroristbrott.
Vi agerar som medborgare, djupt bekymrade över det svenska stödet åt terrorism liksom över tillämpningen av den nya terroristlagen. I ett rättssamhälle ska alla brott beivras oavsett vem som är misstänkt. Därför vill vi ha en juridisk prövning av de ansvarigas agerande.

Läs hela Åsa Linderborgs och Erik Wijks artikel i Aftonbladet via länken nedan.
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .