.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Återinsätt en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak!
Ny brevväxling med utrikesminister Carl Bildt

Posten togs bort direkt efter USA-alliansens angrepp på Irak. I brevväxlingen hittar du alla argument till stöd för en speciell rapportör. Stöd vårt krav genom din politiska, fackliga eller annan organisation.
Ta del av brevväxlingen. Först föreningens svar på brev från UD 121128. Sedan följer UD:s brev och tidigare brevväxling.

Utrikesminister Carl Bildt
Utrikesdepartementet

Hej!

Tack för brevsvar angående speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak.
Situationen är utomordentligt allvarlig för mänskliga rättigheter och frågan måste få en ny dimension om resultat ska kunna nås.
Vi noterar Sveriges bilaterala kontakter och att frågorna diskuteras inom EU och att såväl EU:s höga representant för utrikesfrågor, Catherine Ashton, som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, uttrycker oro för bl.a. det höga antalet avrättningar.

Det är bra, men visar i än högre grad på behovet av en speciell rapportör.
Vi har att göra med en regim, vars premiärminister, Nouri Al-Maliki, i strid med konstitutionen, direkt eller indirekt lagt beslag på såväl inrikes- säkerhets och försvarsministerposterna. Han är landets överbefälhavare, kontrollerar ett antal miliser och specialstyrkor och har flera gånger avslöjats som direkt ansvarig för tortyrfängelser.
Han vann inte parlamentsvalet 2010, men fick ändå behålla posten. Det skedde med den amerikanska regeringens hjälp.

Såväl Human Rights Watch som Amnesty International understryker den rättslöshet som råder och att grov tortyr är vanlig. Under hösten 2012 sipprade ett antal rapporter ut om fruktansvärda förhållanden för irakiska kvinnor som våldtas och torteras i landets fängelser. De har i många fall små barn med sig.
http://iraksolidaritet.se/?nr=653
De anhålls istället för manliga släktingar och släpps inte ens om männen överlämnar sig till polisen.
Under tre månader under 2012 torterades 34 fångar ihjäl i irakiska fängelser. Journalister erhöll en namnlista upprättad av justitiedepartementet på begäran av parlamentets människorättskommitté.
Justitiedepartementets talesman, Haider al-Saadi förnekade sanningshalten i denna information och anklagade utländska intressenter för hemliga konspirationer och lögn.
Han hade inget att säga när reportern visade honom det officiella dokumentet från justitiedepartementet, men lovade svar till nästa dag. När BBC ringde, lade han på luren.
https://www.youtube.com/watch?v=z_PKgOpg96g
Premiärminister Al-Maliki måste hållas direkt ansvarig för rättslösheten i Irak, de många oskyldiga fångar som i åratal förtvinar i landets fängelser och det våld som utövas mot den.

Mot den bakgrund av oerhört svåra brott mot mänskliga rättigheter, understryker vi återigen vikten av att Sverige stöder återinsättandet av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter.

Vi konstaterar att Hans Linde (V) har ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt i denna fråga 130224.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Rapportor-for-brott-mot-de-man_H011277/
Carl Bildts svar till Hans Linde har stora likheter med svaret till IrakSolidaritet.

UD understryker att mänskliga rättigheter är en ”central del av vårt utvecklingssamarbete med Irak.” I så fall, bör regeringen omedelbart verka för en speciell rapportör och inte sky möda eller arbetsinsatser, inte ens ”dubbelarbete”.
I sitt svar framhåller UD att ”ytterligare instrument för mänskliga rättigheter riskerar att medföra dubbelarbete och skulle inte nödvändigtvis kunna tillföra något till det arbete som UNAMI redan gör”.
Detta är inte ett seriöst argument när oskyldiga människor torteras ihjäl.
Dessutom blir det knappast ”dubbelarbete” eftersom en speciell rapportör utses av och framträder direkt inför FN:s Råd för mänskliga rättigheter och kan där direkt framlägga sina rapporter och kan dessutom samarbeta med NGOer med specialkunskap om MR i Irak. UNAMI däremot utses av FN:s Säkerhetsråd där de ledande ockupationsmakterna har stort inflytande och påverkan.
Det finns begränsningar i UNAMI:s arbete. De har begränsade resurser och kan inte heller framlägga sina rapporter direkt till FN:s MR-råd.
UNAMI har med andra ord begränsningar som en speciell rapportör inte har.

Det finns kritik bland irakiska människorättsaktivister mot FN: s sändebud i Irak, Martin Kobler som rapporterar till säkerhetsrådet. Han håller en mycket låg profil trots de allvarliga övergreppen mot mänskliga rättigheter i sina samtal med Al-Maliki och andra regeringsföreträdare.

I sitt svar till Hans Linde skriver Carl Bildt att ”landet (Irak) har dessutom också nyligen tillsatt en oberoende MR-kommission, som Sverige stöder med 18 miljoner kronor under 2012–2013.
Vi beklagar, men det finns inga ”oberoende kommittéer” inom den irakiska regeringen eller parlamentet i Irak. Vare sig det gäller parlamentsval eller parlamentariska kommittéer, sker tillsättning enligt kvotsystem på rent etnisk och religiös grund, ett system som USA påtvingade det tidigare sekulära Irak. Medlemmarna representerar de partier som nu befinner sig i maktens centrum i Irak. De har alla miliser anklagade för mord och terror mot oliktänkande: mot opposition, både inom den korrupta politiska toppen och den folkliga oppositionen som nu visar sig i en stor massrörelse över hela Irak som inleddes 25 december 2012 och vuxit i omfattning och fortfarande pågår. Under medial tystnad i Sverige.

Ordföranden i den tillsatta kommittén är Salama al-Khafaji. Han var medlem av ockupationsregeringen Governing Council (Styrande rådet) tillsatt av USA.
Behöver vi påpeka att det inte finns något förtroende för en sådan person bland alla som vill att brott mot mänskliga rättigheter i Irak ska tas på allvar och att skyldiga ska ställas inför rätta.
Att ockupationsmakten USA är nöjd, förstår vi av kommentaren från USA:s ambassad i Bagdad: ”Vi gratulerar Iraks parlament till detta historiska beslut”.

Carl Bildt hörde till de kretsar som aktivt propagerade för angreppet på Irak 2003.
Folkrätten ska upprätthållas även i Irak och vi hoppas att Carl Bildts dåvarande inställning inte hindrar att regering och riksdag fattar ett riktigt och rättvist beslut beträffande speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak idag.
Vi uppmanar regeringen, vi uppmanar riksdagspartierna, vi uppmanar alla humanitära, kulturella, fackliga och andra organisationer att stödja detta krav!
Återinsätt en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak!

Stockholm 120219
Sigyn MederFöreningen IrakSolidaritet

Svar på tidigare brev från IrakSolidaritet
28 november 2012 från UD

Tack för ditt brev angående återinrättandet av den särskilda rapportören för mänskliga rättigheter i Irak. Jag har blivit ombedd att svara dig.

Vi följer situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Irak nära. Situationen är bekymmersam inte minst med avseende på det ökande antalet avrättningar och bristande yttrandefrihet. Dessa frågor tar vi regelbundet upp med irakiska företrädare såväl bilateralt som genom EU. Flera uttalanden har gjorts av EU, inklusive av EUs höge representant för utrikesfrågor Cathrine Ashton, inte minst med avseende på dödstraffet. FN har även varit mycket aktivt och Nevi Pillay, högkommissarien för mänskliga rättigheter, har bl a uttalat sig om det ökade antalet dödstraff. Samtidigt har vissa positiva steg tagits i Irak, inte minst upprättandet av en nationell kommission för mänskliga rättigheter. Sverige avser att stödja kommissionen via UNDP.

Det är viktigt att arbeta för att stärka mänskliga rättigheter i Irak på flera sätt. För svenskt vidkommande är mänskliga rättigheter en central del av vårt utvecklingssamarbete med Irak och en fråga som vi kontinuerligt tar upp med irakiska företrädare och myndigheter. EU arbetar även som nämndes ovan mycket aktivt med mänskliga rättigheter i Irak både genom en dialog men även via EU:s utvecklingssamarbete. FN är genom sin mission i Irak UNAMI mycket aktivt och publicerade bl a en rapport sommaren 2012 med rekommendationer om hur mänskliga rättigheter kan stärkas i Irak. FNs särskilde representant i Irak, Martin Kobler, tar även upp mänskliga rättigheter vid sina återrapporteringar till FNs generalsekreteraren och säkerhetsrådet. Mot bakgrund av detta menar vi att UNAMI väl uppfyller behovet av att bevaka och ge råd om situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Irak. Ett ytterligare instrument för mänskliga rättigheter riskerar att medföra dubbelarbete och skulle inte nödvändigtvis kunna tillföra något till det arbete som UNAMI redan gör. Detta innebär inte att vi utesluter möjligheten att i ett senare läge - om vi bedömer att behov skulle uppstå - föreslå att en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Irak upprättas.

Sverige kommer fortsätta följa situationen i Irak nära och naturligtvis driva frågan om mänskliga rättigheter genom flera olika kanaler och instrument.

Vänliga hälsningar, Aaron Korewa

läs tidigare brevväxling med utrikesminister Carl Bildt

Utkräv ansvar för ockupationen av Irak
Inför 10-årsdagen av det USA-ledda angreppet
130219

 


 

Senast ändrad: 2013-02-19
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .