.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Stöduttalande för proteströrelsen i Irak 130212

Sedan 25 december pågår den folkliga massrörelsen i Irak med fredliga demonstrationer och sit-ins under fortsatt tystnad i media.

Irakier i ett stort antal länder världen runt har i lokala protester manifesterat stöd för den irakiska massrörelsen. Även i Stockholm där svensk-irakier hållit 2 demonstrationer.
12 februari överlämnades följande uttalande till utrikesministern, partiledarna och EU-parlamentet från Irakiska Föreningen för Fred och Social Solidaritet och Föreningen IrakSolidaritet

Utrikesminister Carl Bildt
Riksdagens partier
EU-parlamentet

Sedan 25 december 2012 har massdemonstrationer ägt rum i Irak. Folk har fått nog av misär, brist på el, vatten och den korruption som gjort Al-Maliki och många politiker till miljardärer medan det irakiska folket sjunker ner i fattigdom. Folk vet att oljekontrakten gynnar bolagen och politikerna medan de själva svälter. Kraven på Al-Malikis avgång reses allt högre.

Den 25 januari sköt Al-Malikis militär 10 fredliga demonstranter till döds och skadade ett hundratal i Falluja. Med stor värdighet, hölls massmanifestationer till minne av de döda martyrerna i Falluja och runt om i Irak.

Denna pågående massrörelse reser paroller mot regeringens sekteristiska politik som drabbar befolkningen med stor repression. De som är motståndare till regimen, såväl inom politikerskiktet, som den folkliga oppositionen, associeras med det förbjudna Baathpartiet, mördas, fängslas och trakasseras.
Repressionen mot media och journalister är mycket stor. 6 journalister mördades under 2012, tidnings-och TV-kontor stängdes och journalister har hindrats att rapportera från demonstrationer. Kameror och mobiler slås sönder.
Den ”avbaathifiering” som ockupationsmakten påbjöd med avsked av statsanställda och upplösning av armén, fortsätter och fortfarande avskedas t.ex. domare anklagade för kontakter med det förbjudna Baathpartiet för att det kräver att få upprätthålla lagen. På höga poster har milisfolk från regeringspartierna anställts. Ofta med köpta examina.

Inför regionalvalen som ska äga rum i april, hindras många människor att ställa upp i valet med motiveringen att de tillhörde Baathpartiet. Det irakiska folket uppfattar att Paul Bremers ”order” om”avbaathifiering” används för att hindra opposition mot Al-Maliki.
Många anklagas för terrorism i enlighet med lag nr. 10 från 2008, främst §4 som möjliggör arresteringar utan order av personer och dennes släktingar.

Massrörelsen tar upp den gamla traditionen av ”gemensam fredagsbön” dvs sunni-och shia tillsammans som var mycket vanlig på 1920-talet i kampen mot den brittiska kolonialism.

Irak är ett totalt rättslöst land. Såväl Human Rights Watch som Amnesty International och FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, protesterar över avrättningar, tortyr och rättslöshet i Irak.

Tortyren och våldtäkterna av kvinnor i Iraks fängelser, har varit en utlösande faktor. Flera rapporter har under hösten 2012 sipprat ut ur fängelserna och skapat en stor vrede i Irak och bland oss svensk-irakier. Kvinnor fängslas i nattliga räder istället för sina manliga släktingar.
De våldtas i hemmen, i arrestlokaler och i fängelserna och de torteras svårt. Fängelsepersonal gör t.o.m affärer med kvinnorna genom att sälja dem till officerare och andra betalande kunder.

Många kvinnor har små barn under 10 år med sig under fruktansvärda förhållanden.
Under januari 2013 har Iraks högsta domstol erkänt att kvinnor våldtas i Iraks fängelser.
Enligt det irakiska parlamentets människorättskommitté har under 3 månader 34 personer torterats till döds. Dessutom har ett stort antal utomrättsliga avrättningar ägt rum i Irak.

Vi är djupt upprörda och bekymrade över de brott som begås mot mänskliga rättigheter i Irak.
Vi anser att en speciell rapportör för mänskliga rättigheter borde tillsättas i Irak. Posten togs bort efter angreppet på Irak 2003.

Vi uppmanar er att stödja och arbeta för följande krav i Sverige, i EU, i FN och andra
internationella sammanhang

att avskaffa dödsstraffet och antiterrorlagens fjärde paragraf

att upprätta en oberoende internationell undersökning om tortyren, fängelserna och fångarnas situation i Irak. Lägg speciell vikt vid kvinnornas och barnens situation!
Internationella humanitära organisationer måste få tillträde till alla irakiska fängelser!

att Irak respekterar yttrande-och mötesfrihet! Fredliga demonstranter ska inte attackeras och godtyckliga arresteringar måste upphöra! Ansvariga för dödsskjutningar av fredliga civila ska ställas inför rätta!

att tillsätta en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak!

Stockholm 120212

Irakiska Föreningen för Fred och Social Solidaritet
Dr Abdulsalam Altaai

Föreningen IrakSolidaritet
Sigyn Meder
120219

Senast ändrad: 2013-02-19
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .