.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Rättvisa för Irak - De skyldiga måste ställas till ansvar!
10-årsdagen av invasionen av Irak.
Seminarier 6-9 mars med dr. Hashim al-Tawil

 

Dr. Hashim al-Tawil, 6 mars 2013

Dr. Hashim al-Tawil, professor i konsthistoria bosatt i USA där han undervisar vid Henry Ford Community College bjöds till Stockholm i samarbete med Medelhavsmuséet och ABF att tala om plundringen och förstörelsen av Iraks kulturarv. Dr al-Tawil talade 6 mars på Medelhavsmuséet, 7 mars i Uppsala i samarbete med Utrikespolitiska föreningen och 9 mars på ABF Stockholm i samarbete IrakSolidaritet och ABF.

9 mars inledde skådespelaren Tomas Bolme seminariet med att läsa irakisk poesi, varav 4 nyöversatta av Ingvar Rydberg.
På alla seminarierna visade dr. al-Tawil ett talande, skrämmande bildmaterial om denna systematiska förstörelse av inte bara Iraks, utan mänsklighetens kulturarv.
De som deltog, var skakade över omfattningen av förstörelsen som fortfarande pågår.
Förstörelsen utgör krigsbrott!

Arne Hjorth (IrakSolidaritet) rapporterar från mötet 9 mars
Beskowsalen på ABF-huset fylldes till brädden den 9 mars när IrakSolidaritet tillsammans med ABF arrangerade ett möte på 10-årsdagen av USA:s och Storbritanniens invasion av Irak.

Gemensamt internationellt tema inför 10-årsdagen var: Rättvisa för Irak - De skyldiga måste ställas till ansvar!

Läs även Jinges blogg om mötet

Huvudtemat för mötet på ABF den 9 mars var förstörelsen och plundringen av Iraks mångtusenåriga kulturarv.


Mike Powers, ordförande i IrakSolidaritet, inledde mötet med att hälsa huvudgästen välkommen,

Mike Powers inledningstalar,
9 mars 2013

Dr Hashim Al-Tawil, professsor i konsthistoria vid Henry Ford Community College i Detroit, USA. Han leder även projektet Restoring Iraqi Culture som syftar till att dokumentera vad som har hänt arkeologiska utgrävningsplatser, muséer och Iraks kulturarv sedan invasionen 2003.

Mike förklarade dagens tema om den systematiska och planerade ödeläggelsen och plundringen av Iraks kulturarv. Att försvara kulturen är att försvara mänskligheten!

Tomas Bolme läste först dikter. Han framförde Peter Curmans kända dikt ”Var är författarna?”– ett mycket målande

Tomas Bolme läser Irakisk poesi,
9 mars 2013

stycke poesi som leder tankarna till den svenska ”kulturelitens” nästan totala munhäfta om brotten mot Iraks folk och kultur. Men huvudtemat i Tomas deltagande var framförande av irakiska, nyöversatta dikter av Ingvar Rydberg. En irakisk modersmålslärare har gjort ett urval. En har valts av en irakisk vän. Det är dikter som uttrycker både förtvivlan och hopp. En är författad av Abd al-Razzáq Abd al-Wáhid. Diktens titel är ”Var hälsat du sargade fosterland!”. Den lyder:

När ska du få hämta dig från din långa blodförlust?
Var hälsat, du sargade fosterland!
Knivseggarna korsade varandra tills du föll
Du skriker i varje gathörn
Döden har gått fram bland ditt folk
Som om deras kroppar var av papper och vind
Var hälsat, du sargade fosterland!
Du har varit ett lovligt byte trots att du tiggt om medkänsla
Ditt folk bjuder motstånd
Men de dödade drunknar i varandras blod
Jag känner din obändiga stolthet
Väst och öst väljer och vrakar
Därför fortsätter du att blöda till ingen nytta
Den vidriga tiden dricker dina sårs blod
Var hälsat du sargade fosterland!

En annan dikt av Mahdi al-Jawáhiri handlar om det livgivande vattnet från floden Tigris, en av Shafiq al-Kamáli beskriver Bagdad som ”du var alla arabers stolthet”. Förutom de av Rydberg översatta framförde Tomas också den kända dikten ”Schakalernas bröllop” av Saadi Yousef. Den handlar om stanken från de irakiska quislingarnas möte i London, som uttryckte sitt stöd för den kommande invasionen 2003. Schakalen är det mest avskydda djuret i Irak.

Tack Tomas Bolme för ett lysande framförande! De här dikterna borde publiceras i tidningar och tidskrifter, förslagsvis även i FIB/K
Tomas diktläsning filmades
Dr. Hashim Al-Tawil berättade först kort om sin egen bakgrund: född och uppväxt i Irak hade han sedan undervisat på

Dr Hashim al-Tawil talar,
9 mars 2013

universitetet i Bagdad. Han blev kvar i USA under ett besök 1990, vid tiden för Gulfkrigets planering. Han tackade Medelhavsmuséet för att han fick möjlighet att informera om ett förlorat kulturarv i Irak den 6 mars - och Uppsala Universitet den 7 mars med IrakSolidaritet och Utrikespolitiska föreningen som arrangörer.

Al-Tawil framförde sedan sitt föredrag om den stora förödelsen av Iraks kultur av invasionstrupperna. Men han började med att beskriva ett Irak där tidigare shiiter och sunniter, judar, kristna och andra folkgrupper levt sida vid sida. Allt detta har nu förändrats med det av USA tvångsinförda kvotsystemet och nya påtvingade identiteter i syfte att härska genom att söndra.

Med hjälp av ett rikt bildmaterial beskrev Al-Tawil den systematiska förstörelsen av Iraks mångtusenåriga kulturarv. Irak, eller Mesopotamien som det benämndes i den tidiga historien, det är landet mellan floderna. Det är civilisationens vagga där det första skriftspråket skapades. Jordbruket uppstod där, vilket innebar en ny tid i mänsklighetens historia och en utveckling från jägarsamhället till fast bosättning. Städer som Ur, Babylon och Nineve växte fram. Platser rika på arkeologiska lämningar från en hög kultur användes sedan för militära installationer efter USA:s och Storbritanniens invasion 2003. De utnyttjades som helikopterplattformar, grusvägar för tung lastbilstrafik drogs fram, vilket förorsakade stora skador på fundament. Bilder visades från den första civilisationen i Ur, där amerikansk militär grävde skyttegravar och byggde en militärbas.
En ockupationsmakt är skyldig att skydda arkeologiska platser. Men istället för att skydda dem förstörde man dem medvetet. Mitt framför ögonen på ockupationstrupperna gjordes utgrävningar och bortfördes ovärderliga föremål. Amerikanska soldater skar loss delar och tog med sig för att tjäna en hacka. Hela Irak blev till en lekplats för USA, sa professor Al-Tawil.

Det finns 12 000 arkeologiskt viktiga platser i Irak. Ingen av dessa skyddades efter invasionen 2003. Så är läget fortfarande, tio år efter invasionen. Smugglingen av arkeologiska antikviteter är nästan oöverblickbar. Till saken hör också att amerikansk militär har friskrivit sig från eller snarare tagit sig rätten att inte behöva redovisa medförda varor i tullen. Många av föremålen har dykt upp i USA eller länder i arabvärlden som är allierade med USA. Minst 15 000 föremål försvann, därav har 5 000 returnerats, en del från andra länder. 10 000 föremål saknas alltså fortfarande – de är delar av mänsklighetens historia.

En mindre del 5000-åriga föremål räddades i den irakiska centralbankens arkiv. Den 4 juli 2003, på USA:s nationaldag, öppnades Iraks Nationalmuséum i Bagdad av Paul Bremer. Men det var ett mediajippo för att dölja den omfattande plundringen av muséet med ett fåtal rättroende inbjudna. Händelsen kablades ut över världen för att ge intryck av att allting stod rätt till. Men en stor del av föremålen från den sumeriska, babyloniska och assyriska tiden förstördes eller smugglades ut ur landet. Hur stor del av dessa skatter som är försvunna för alltid vet man inte.

Bagdads Nationalbibliotek plundrades och brändes ner. Nästan ingenting återstod av de värdefulla samlingarna med tusentals manuskript, böcker och tidningar.

Från Irakiska Antikvitetsmuséet överfördes den irakisk-judiska samlingen av Torahrullen under överinseende av USA – ren stöld med andra ord. En del av samlingen förvarades i Mukhabaratbyggnadens källare och vattenskadades p.g.a. USA:s bombningar. Den stulna Torahrullen dök senare upp i en synagoga i Maryland, USA, där föremålen stolt förevisades av rabbinen Mark Panoff. Böcker och andra föremål från denna rika samling har också dykt upp i Israel.

Iraks museum för modern konst, Iraq´s Modern Art Museum, plundrades på en mycket stor samling konst – bl.a verk av föredragshållaren, Dr. Hashim Al-Tawil. En del därav dök upp i privata samlingar i andra arabländer. Även privata samlingar – bl.a från Saddam Husseins palats – plundrades på konst och andra värdeföremål.

Sedan förevisades en stor mängd bildbevis på den enorma förstörelsen av moskéer, kyrkor och minareter och andra heliga platser över hela landet. Bl.a förstördes Al Àskari-komplexet i Samarra. Kupolen utsattes för ett bombangrepp 2006, och den berömda, 53 m höga, spiralminareten intill användes som militärpostering av amerikanska prickskyttar och sprängdes 2005. Minareten byggdes år 847 av Abbasidkalifen Al-Mutawakkil. På platsen finns också mausoléerna för två shiitiska imamer. Platsen är helig för shiamuslimer och är en vallfartsort för shiiter från hela världen. USA har utan bevis försökt lägga skulden på Al-Qaida. Men det är ockupationsmakten som till syvende och sist ansvarar för säkerheten och bevakningen av helgedomar och arkeologiska platser. Al-Qaida var något som kom till Irak med invasionen 2003. En återuppbyggnad har skett, men med bilder visades att det inte har så mycket med det förstörda Al Àskari-komplexet att göra.

Även en stor mängd publika monument förflyttades till USA:s gröna zon i Bagdad, stals eller förstördes. En del stora monument blev militärbaser. Ingen vet exakt hur många monument som försvann eller förstördes. Uppskattningsvis torde det röra sig om ett tusental. En del av dem hamnade i militärmuséer i Förenta staterna. Dr. Hashim Al-Tawil har själv stött på dem i dessa muséer och han förevisade bildbevisen.

Känt är det som hände med den stora statyn på Saddam Hussein, som virades in i stjärnbanéret, drogs ner på marken och förstördes. Händelsen kablades triumferande ut över hela världen. Även om statyn föreställde Saddam Hussein äger USA ingen rätt att förstöra den. Det är ett brott liksom förstörelsen av ett stort antalet monument över hela Irak. Men även historiska minnesmärken demolerades, bl.a monumentet över Bagdads grundare, kalifen Abu Jafar al-Masur. Detta minnesmärke över staden Bagdads grundande år 762 sprängdes.

Dr. Hashim Al-Tawil såg inte särskilt ljust på framtiden när det gäller Iraks till stora delar förstörda kultur. Varken UNESCO eller en år 2004 tillsatt kommitté har kommit med några rapporter om kulturförstörelsen. De som nu är ansvariga för kulturarvet och muséerna är tillsatta av den USA-installerade marionettregimen. Det är folk utan kunskaper, som inte vet vad de pratar om, sa Al-Tawil. De som var kunniga i ämnet har mördats eller fördrivits, och de som fortfarande är i livet vågar inte återvända.

I slutet på sitt föredrag kom Dr. Al-Tawil också in på den förödande effekten av invasionen på Iraks folk. Han tog upp verkningarna av uranvapen (DU) på nyfödda barn och den kraftigt ökade frekvensen av cancersjukdomar. Och rent vatten finns knappt att tillgå. Orenat avlopp rinner ut på gatorna och i vattendrag och förorsakar epidemier och andra sjukdomar. Jordbruket i Irak har upphört att fungera vilket medfört att ett land som tidigare var rikt på egna produkter nu måste importera dem från framförallt USA. Men det finns ändå hopp avslutade Dr. Al-Tawil, och det är den stora proteströrelse som nu sprider sig över hela landet.

Dr. Abdul Salam Altaii, professor och ordförande för Irakiska föreningen i Sverige,


Dr. Abdul Salam Altaii talar,
9 mars 2013

höll sedan ett kort och kärnfullt anförande där han bl.a. tog upp barnens och kvinnornas situation i de familjer där mannen och familjeförsörjaren tidigare varit medlem i Baathpartiet eller ingått i den irakiska armén, totalt 2,5 miljoner män som nu saknar möjlighet att försörja sina familjer. Det betyder att 12 miljoner irakiska medborgare, män, kvinnor och barn har mycket svårt att klara sig. Han tog också upp det det omfattande våldet i Irak. Bagdad är den sämsta staden i världen att leva i.

På tre månader under 2012 har 34 fångar torterats och dödats i landets fängelser, våldtäkter mot kvinnor är mycket vanliga. Under de stora demonstrationerna den 25 januari i år mot Maliki-regimen skadades och dödades tio fredliga demonstranter. Den 8 mars dödade al-Malikis militär 5 demonstranter. Dr. Abdul Salam Altaii fördömde också den omfattande korruptionen, de systematiska avrättningarna och mord på politiska fångar. Irakiska föreningen kräver:

Nej till dödsstraff.
Nej till tortyr och mord på fångar
Nej till våldtäkter på irakiska kvinnor i fängelserna
Nej till att barn under 10 år sätts i fängelse med sina mödrar
Nej till att oppositionspolitiker arresteras
Nej till al-Malikis våld mot fredagsdemonstrationer
Nej till avrättningar, korruption och oljekontrakt
Ja till yttrandefrihet
Jag vill ha demokrati, avslutade professor Abdul Salam Altaii

Sigyn Meder (IrakSolidaritet) höll sedan ett tal med mottot: Rättvisa för Irak – de skyldiga måste ställas till ansvar!

Sigyn Meder talar,
9 mars 2013

Sigyn började med att beskriva de stora folkliga demonstrationerna över hela Irak. Det ger en strimma av hopp i en mycket mörk bild av landet Irak. Irak som före krigen var ett framstående land på flera områden, som t.ex utbildning och sjukvård, sjunker nu allt djupare ner i korruption, analfabetism och fattigdom. Våldtäkter på kvinnor, tortyr, mord, avrättningar efter skenrättegångar – listan på Maliki-regimens brott kan göras lång.

Men de ytterst ansvariga för tillståndet i landet är USA och Storbritannien som invaderade och ockuperade landet 2003. Det var som Sverker Åström sa ”det största brottet mot folkrätten sedan andra världskriget”. Det har nu gått 10 år och över en miljon människor har dödats, fem miljoner är på flykt inom och utanför landet. Det är ett land av änkor och föräldrarlösa. 43 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Ockupationen har förvandlat Irak till en ”failed state”, en misslyckad eller förstörd stat. Antalet missbildade och cancersjuka barn ökar markant efter att USA har använt uranvapen i krigföringen.

Inte minst tortyren har bidragit starkt till den nuvarande protestvågen över hela landet. Vetskapen om att kvinnor grips istället för manliga släktingar, och sedan torteras och våldtas och inte heller släpps om männen överlämnar sig till polisen har gjort folk mycket upprörda. Kvinnorna i Irak som tidigare hade den bästa familjelagstiftningen i hela regionen har nu förlorat allt.

USA har inte lämnat Irak. De har bara ändrat taktik och utbildat och finansierat dödsskvadroner och en förtryckarapparat som terroriserar och mördar oppositionella. USA har beväpnat en större specialstyrka än i något annat land i världen. Bagdad är en belägrad stad med världens största USA-ambassad med en personalstyrka på 16 000 personer. Den är en spioncentral och ett centrum för destabilisering i hela regionen.

Alla de stora oljebolagen är tillbaka och 80 procent av Iraks tidigare nationaliserade olja har nu sålts ut. Att kontrollera oljan är viktigt för USA:s fortsatta dominans, mer som maktmedel än som bränsle. Den som har makt över oljetillgångarna kan också kontrollera länder som är beroende av import av fossila bränslen, som Europa, Japan och Kina. Det gäller för USA att behålla greppet på oljekranen.

Vi kan i partier, fackliga och andra organisationer ställa krav!
Kräv oberoende internationella undersökningar av tortyr och förhållanden i fängelserna och ett slut på avrättningarna och de systematiska våldtäkterna på kvinnor. Kräv också oberoende internationella undersökningar av den stora ökningen av missbildningar bland nyfödda samt den stora ökningen av cancerfrekvensen i hela befolkningen, högst troligen som ett resultat av användningen av uranvapen.

Vi kräver också ett återinsättande av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak. Posten togs bort direkt efter invasionen. 10 år av total straffrihet för krigsförbrytarna har nu gått.

Vi måste se till att få presidenter och premiärministrar som är ansvariga för alla dessa brott inför rätta.

2013 är det internationella året för RÄTTVISA FÖR IRAK – DE SKYLDIGA MÅSTE STÄLLAS TILL ANSVAR.


Läs hela talet publicerat på Jinges blogg
Del 1
Del 2

Mer dokumentation
Foton från 6 mars, 2013
Foton från 7 mars, 2013
Foton från 9 mars, 2013
Intervju och artikel, Radions kulturnytt, Isa Andersson.
Blänkare i AB, Joar Tiberg
Konsten och kriget. Sydsvenskans kulturredaktör Rakel Chukri skriver en längre artikel
Kulturnyheterna/SVT: Dr. Hashim al-Tawil intrvjuas (7 minuter in i programmet))
Jinges blogg om kulturförstörelsen

Jinges blogg: Hur världen glömde Irak. Inför mötet 9 mars
Jinges blogg: Kulturen som vapen
Proletären: Mänsklighetens kulturarv offrades

BRussells Tribunal publicerar dr. Hashim al-Tawils artikel till IrakSolidaritets skrift inför 10-årsdagen. På engelska.

Du kan beställa skriften med artikeln på svenska. Skriv till info@iraksolidaritet.se
Uruknet publicerar artikeln
Läs och beställ här.
130316

Senast ändrad: 2013-03-27
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .