.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Läget i Irak
Uttalande från IrakSolidaritets årsmöte 130514

Läget i Irak
Efter nästan tio års kamp mot krig och ockupation tvingade Iraks folk USA och dess allierade att dra tillbaka sina stridskrafter från Irak. Den militära ockupationen avslutades och huvuddelen av ockupationstrupperna lämnade landet, men ett stort antal ambassadvakter, militära rådgivare och kontraktanställda finns kvar. Den av USA iscensatta ”politiska processen”, som baseras på den illegitima och sekteristiska Bremerförfattningen, tvingade fram en ”libanisering” av den irakiska staten. De olika makteliter som stödde USA-invasionen skulle dela på kontrollen för att garantera fortsatt USA-inflytande i landet.

Den militära ockupationen är över. Motståndet har gått in i en andra fas, som handlar om att få bort de kvarvarande sekteristiska politiska strukturer som påtvingades landet genom ockupationen.

För att motverka den växande motståndsrörelsen stödde USA en ”El Salvador- modell” med av USA tränade dödsskvadroner för att driva fram etnisk rensning och inbördesstrider. Detta öppnade landet för inblandning av sekteristiska grupper utifrån, som sunnitiska Al Qaida och shiitiska Al Qud, med förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Motståndskampen mot USA splittrades.

De massiva folkliga protester som nu sprider sig i Irak har materiell grund. Följderna av ockupationen och splittringspolitiken drabbar såväl shiiter som sunniter och kristna, såväl araber som kurder och turkmener. Upplösningen av armén och förbudet mot Baathpartiet berövade miljontals irakier och deras familjer i alla grupper försörjningsmöjligheter. Regimen kan inte garantera folkets säkerhet mot terrorattacker. Folk sprängs i luften av bomber, fängslas utan rannsakan eller åtal; fångar torteras och våldtas. Alltfler människor avrättas. De omfattande demonstrationer som organiserats har varit fredliga och har försvarat Iraks enhet på icke-sekterisk grund. Men imperialismen och en del krafter, även från grannländerna, utnyttjar oron i sekteristiska syften vars mål kan vara att en delning av Irak i svaga klientstater.

USA-imperialismen har planer att krossa Syrien och Iran, legitima statsbildningar som är grannar till Irak, och installera klientregimer av samma typ som i Irak, Afghanistan och Libyen. Med avsikt att rita om hela Västasiens karta, ”det Nya Mellanöstern”, använder de sig av olika argument för att rättfärdiga sin ”humanitära intervention”.

Ingen bör ta Saudiarabiens och Qatars omsorg om demokratin eller USA:s oro för kärnvapenspridning (utom till Israel) på allvar. Det är klassisk kolonial politik, att söndra och härska under falska premisser. Och det är civila som betalar dessa planer med krigets konsekvenser. Irak är ett klart exempel på detta.

Gränserna i Mellanöstern upprättades efter första världskriget. Handels- och stamförbindelser över gränserna har varit och är fortfarande viktiga, men gränserna respekteras inte när sekteristiska väpnade grupper för in vapen och soldater som kränker länderna oberoende. Även detta bidrar till att trappa upp interna och regionala konflikter i området och splittra den nationella enighet som behövs för att bekämpa de nya koloniala herrarna.

Bara Iraks folk självt kan återvinna sin frihet och sitt oberoende och upprätta fred. IrakSolidaritet tar inte ställning mellan olika grupper inom det irakiska motståndet. Vår solidaritet grundar sig på det gemensamma intresset att slå vakt om nationellt oberoende mot imperialismen. Vi samarbetar med alla irakiska grupper och internationella krafter som stödjer ett enat, icke-sekteristiskt, självständigt och fredligt Irak, ett sekulärt samhälle där religion eller etnisk tillhörighet inte bestämmer landets politik.

Verksamhetsplan för 2013 – 2014

Irakfrågan står inte i fokus för fredsarbetet och kampen mot USA:s krigspolitik på samma sätt som då landet var ockuperat. Även IrakSolidaritet påverkas av det förändrade läget. Det irakiska folkets kamp för att bli av med resterna av ockupationen kompliceras av krig och krigshot i området. Vi har fortsatt ansvar för att stödja Iraks folk, som har drabbats oerhört hårt av detta brottsliga, folkrättsstridiga krig. Samtidigt måste vi anpassa vårt sätt att arbeta för att kunna mobilisera fortsatt stöd till folkets kamp i Irak.

Under de kommande två åren måste vi koncentrera oss på:

ATT bevaka och informera om händelseutvecklingen i Irak och stödja alla icke-sekteristiska ansträngningar att få bort resterna av ockupationen

ATT kräva oberoende, internationella undersökningar om ockupationens brott mot mänskliga rättigheter.

ATT kräva att en speciell rapportör för mänskliga rättigheter för Irak utses av FN samt att kräva att effekterna av användning av uranvapnen i Falluja och andra områden utreds grundligt

ATT tillsammans med andra internationella anti-ockupationsrörelser delta i kampanjen för ”Rättvisa åt Irak – de skyldiga måste ställas till ansvar”
130519

Information om årsmöten: styrelse och verksamhetsberättelse finns här.

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Senast ändrad: 2013-05-19
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .