.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Manifestation mot USA:s krigspolitik
4 juli 2013

Manifestation med musik och tal
Stortorget i Gamla Stan
, Stockholm
4 juli kl. 16.00
Alla människors lika värde
Alla folks lika rätt

Arr. 4 julikommittén manifesterar mot USA:s krigspolitik på USA:s nationaldag

Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten till liv, frihet och sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka.

Med dessa vackra ord grundades USA för 236 år sedan. Trots dem byggdes världens starkaste stat upp genom massutrotning av urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av andra länder. Under 1900-talet växte USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets sammanbrott på hämningslös offensiv för världsherravälde. USAs globaliserade militarism för att krossa alla hot mot sitt ”livsrum”, väcker skrämmande associationer till liv.

Försvagat imperium allt aggressivare

Men samtidigt har USAs ställning i världen försvagats ekonomiskt och moraliskt av krigen mot Irak och Afghanistan, av stödet till Israels folkmordspolitik och av nyliberalismens globala finanskris. Världsmakten undergrävs också av latinamerikanska folkens frigörelse med anspråk på just de mänskliga och nationella rättigheter som USA förtrampar. Med ofattbara miljarder i stöd till imperiets banker och med militär kraftsamling i Asien, Afrika och Latinamerika hoppas Washington kunna rädda sitt fördärvliga och ohållbara maktsystem.

De fattiga får betala för ekonomisk och klimatkris

Oberörda av den egna politikens totala bankrutt driver IMF, Världsbanken, WTO – styrda av USA och EU - ånyo skuldsatta länder till undergång. De fattiga staternas rätt att driva politik, att kontrollera de egna naturtillgångarna, att utveckla jordbruk och industri på egna villkor och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling för folken. Världens fattiga folkflertal – innefattande det rika Europas - får bära följderna av den globala finanskrisen och klimatförändringarna.

USA/NATO siktar på världsmakt

Med sin militära och politiska övermakt kväver USA de förändringar som folken kräver. Med informationsmonopol, paramilitärer, ekonomisk krigföring kan USA införa kaos och terror och bryta sönder samhällsstrukturer, men inte segra. I Irak och Afghanistan tvingas USA att dra tillbaka sin armé och privatisera sin ”lag och ordning”. Anfallet på Libyen siktade på att införa samma ”lag” där. Med EUs benägna stöd har USA globaliserat sin aggressiva militarism och vänt FN:s fredsprincip och den nationella suveräniteten till sin motsats för att säkra sitt ”hundraårsrike”: The New American Century. Utomrättsliga avrättningar med förarlösa flygplan har blivit vardagsmat för en världsmakt som hävdar att dess våld är lag.

Kontroll över världens olja och gas

USAs uppbyggnad av raketbaser i Europa och militarisering av yttre rymden stärker dess militära övermakt i NATO. Målet är att säkra tillgången till världens olja, att kontrollera oljeledningar och tankfartygs rutter på internationellt vatten och ingripa om energitillförseln hotas. Den 19 mars 2011 inledde USA och Europas ledande f.d. kolonialmakter det tredje kriget på 10 år mot ett land i arabvärlden, denna gång för att få kontroll över Libyen. Utan möjlighet att upprepa detta i Syrien har de med Saudiarabien och andra oljekungadömen drivit på ett väpnat uppror och inbördeskrig för att också uppnå kontroll över Syrien och Iran. Samtidigt manövrerar USA och EU för att behålla kontrollen över Egypten och Tunisien.

Över 1.000 USA-baser i världen, inringning av Ryssland och Kina

USA/NATO fortsätter att stärka inringningen av Ryssland och Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I Östasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära nog ständiga krigsövningar pågår – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer. I Afrika har USA byggt ut militärbaser i nästa alla länder, återstår Libyen vars nya regim dock förväntas välkomna en sådan. Nya fruktansvärda bomber utvecklas.

Finlands och Sveriges stegvisa inlemmande i NATO är den slutliga detaljen i ett enormt projekt för världsherravälde som överträffar både Napoleons och Hitlers. Sverige och Finland deltar aktivt i krigsövningar i Norrbotten med sikte på kontroll över olja och gas under ryska Arktis. Vi kan inte längre skydda våra samveten bakom formell neutralitet. Vi lever i en extremt farlig tid och Sverige smygs allt tätare in i NATO med deltagande i militära anfall och upplåtelse av stora delar av Norrland för dess bombövningar.

Återta kontrollen över ”egna” världsdelen

Hemmavid har USA sin Fjärde Flotta för patrullering kring Sydamerika och Karibien, med beredskap för militära ingripanden. Nya militärbaser i Colombia hotar hela Latinamerika och inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas. ALBA-länderna demoniseras, folkvalda regeringar undergrävs och hotas av militärkupppernas återupplivade spöke. Hundratals miljoner US-dollar ägnas undergrävande verksamhet. Men de lyckas inte kväva folkens frihetssträvan.

Kämpa för rättvisa, frihet och bröd

USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe för mänskligheten på väg till FN:deklarationen om mänskliga rättigheter till försvar för jordens utsugna, för nationernas rätt till kontroll över egna resurser, till en rättvis ekonomisk världsordning, till frihet och demokrati. Vi firar den 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott och hot mot de mänskliga rättigheterna, mot folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad.

Stöd solidaritetsarbetets paroller:

• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning  och USAs raketbasering i andra länder!

• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!

• Fördöm USAs omfattande krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!

• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!

• För en ny ekonomisk och social världsordning!

• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!

• För ett aktivt och demokratiskt FN!

• För ett fritt Palestina! Afghanistan! Irak! Libyen! Erkänn Västsahara!

• Nej till USAs  blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!

16.05 Anita inleder, flygbladstext

 

16.10 Jan Hammarlund

 

16.20 Om USAs brott mot Afghanistan: Afghanistansolidaritet

 

16.30 Jan Hammarlund

 

16.40 Nu gäller det Mellanöstern, Erik Jonsson, Syrien solidaritet

 

16.50 Pepe & Mari

 

17.05 Om USAs brott mot Irak: IrakSolidaritet

 

17.10 Pepe & Mari

 

17.20 Hoten mot Latinamerika,  

 

17.25 Xavier Castro med delar av Wayra

 

17.35 Latinamerika visar vägen, ALBA, Kuba, Eva Björklund

 

17.40 Xavier Castro med delar av Wayra

17.55 Slut, tack för idag, vi ses om ett år
130628

Senast ändrad: 2013-06-29
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .