.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Inför president Obamas besök i Sverige 4 september

Inför president Obamas besök i Sverige 4 september

4 september 12:00-17:00, Medborgarplatsen
Stöd OFOGs gatuteater och vykortsaktion
Demonstrera 17:00 Medborgarplatsen
Paroller
Nej till Big brother Obama!
Nej till massövervakning!
Nej till USA:s krigspolitik!
Nej till Nato!
Nej till amerikanskt anfall mot Syrien!
Arr. 4 septembernätverket

Bland talarna: Mattias Gardell, Göran Greider, Anna Troberg

Mikael Wiehe sjunger


IrakSolidaritet deltar i demonstrationen och stöder OFOGs gatuteater
.

Sprid vidare och kom!

Läs mer om de olika aktionerna och vad du kan hjälpa till med!

Länkar till affischer, flygblad att sprida!


4 september
12:00-17:00, Medborgarplatsen
Åskådlig och drastisk gatuteater: Tvångsmatning av Guantánamofångar i en stor bur och utdelning av vykort med budskap att USA måste följa folkrätten. Den måste vara lika för alla. Sverige ska inte gå med i NATO. Ta hem trupperna från Afghanistan! Stopp för era invasioner, ockupationer, drönardödande, illegala fängelser och massiva spioneri.
IrakSolidaritet stöder aktionen och uppmanar dig att komma!
Du behövs som åskådare!
Vill du delta i gatuteatern?
Vill du dela ut vykortet?
Vill du delta i teatern, skriv till: stockholm@ofog.org
Beskrivning av gatuteatern
ÄT GENOM NÄSAN OCH VISSLA BAKOM GALLER!
Fredsrörelsen bjuder härmed in alla till lunch med presidenten. På onsdag tar Nobels fredspristagare, tillika överbefälhavaren för världens största armé emot vid Vita Bordet. Förutom konsert med visselpipor och fångkörer utlovas frågesport med fina priser och utlottning av medlemskap i presidentens egen krigsklubb.
VÄLKOMNA!
NÄTVERKET OFOG, KVINNOR FÖR FRED, IRAKSOLIDARITET, KRISTNA FREDSRÖRELSENS LOKALAVDELNING I STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS FREDSFÖRENING

4 septemberdemonstrationen
Kom och demonstrera 17:00 på Medborgarplatsen! 18:00 avmarsch till Mynttorget!
Med anledning om det skärpta världsläget har nätverkets samordningsgrupp fattat följande beslut: Vi lyfter fram USA:s krigspolitik som demonstrationens mest framträdande tema. Vi säger nej till ett amerikansk anfall mot Syrien. Vi uppmanar USA att respektera folkrätten och sluta agera världspolis

IrakSolidaritet går med banderollen "Åtala krigsanstiftarna!" I den del av tåget som tar upp USA:s krigsbrott och Nej till angreppskrig mot Syrien.

Vi behöver hjälp med flygbladsutdelning på samlingsplatserna och insamling till Fallujainsamlingen och försäljning av Irakskriften: 10 år efter ockupationen.
I detta läge prioriterar vi det krigsbrott USA:s användande av massförstörelsevapen i Irak utgör! Se flygbladet. Ladda ner och sprid! Iraks missbildade och sjuka barn är en katastrof som USA ska stå till svars för!
Rättvisa för Irak – ställ de skyldiga till ansvar!
Du som har en chans. Ta med plakat! Förstora foton av de missbildade barnen och ta med.
Vill du ha hjälp med foton, skriv till: info@iraksolidaritet.se eller ring Sigyn: 073-9933134!
Nej till immunitet för krigsbrott. Försvara visselblåsarna! Stäng Guantánamo! Är några paroller du kan använda.

OBS!
IrakSolidaritet
Du som vill dela ut vårt flygblad eller sälja Irakskriften! Vi befinner oss 16:45 utanför Söderhallarnas huvudingång! Kom dit och hämta tidningen, flygblad, bössor!
Kontakt; Sigyn tel: 073-9933134, Arne: 070-2051851

Demonstrationsaffisch 4 september att sprida

IrakSolidaritets flygblad

Till statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt och Sveriges regering vid president Obamas Sverigebesök
USA använde kemiska vapen i Irak
uttalande
130902

USA:s justitiedepartement kräver immunitet för anstiftarna till krigsbrott
Visselblåsaren Bradley Manning fick 35 års fängelse
uttalande
130828

IrakSolidaritet deltar i 4 spetembernätverkets demonstration. Här följer en kort historik ang.Aktionskommittén inför Obamabesöket för er som undrar eller var med under samtalen i Degerfors

Aktionskommittén inför Obamabesöket har antagit en resolution om de två viktigaste frågorna för Sverige som vi anser bör resas inför besöket:

” Ja till fred, Nej till NATO !”
” Nej till Big Brother Obama !”

Vi vill därmed bidra till breda, fredliga, icke-partipolitiskt bundna protester utifrån respekt för folkrätten och mot interventioner, för goda relationer mellan staterna och för fredliga lösningar av konflikter.

Vi har inte kunnat erhålla polistillstånd för en samling på ansökt tid och plats. Tyvärr saknas även andra förutsättningar för en enhetsmanifestation. För att inte bidra till oenighet uppmanar vi istället enskilda organisationer och individer att själva ta ställning till hur man bäst främjar dessa krav och till de olika protester som planeras.

Sveriges fred och oberoende angår oss alla!
20130819
Mike Powers, sammankallande Aktionskommittén inför Obamabesöket

Nedan följer den information som vi hunnit publicera innan initiativet drogstillbaka.
USA:s president Barack Obama besöker inom kort Sverige för samtal med statsminister Reinfeldt och andra företrädare för Sverige. Det ger Sverige ett tillfälle att tala klarspråk med den främste företrädaren för supermakten USA.


Ja till fred! Nej till Nato!
Nej till Big Brother Obama!
Stäng Guantanamo!
Stoppa de rättsvidriga drönarangreppen!
Frige Bradley Manning!

Aktivister från olika freds- och solidaritetsrörelser har bildat en partipolitisk obunden kommitté,  "Aktionskommittén inför Barack Obamas besök", Man enades om plattform och paroller som syftar till att mobilisera en bred opinion i dessa frågor. Organisationer inbjuds att stödja manifestationen. Mer information kommer på gruppens Facebooksida om talare och arbetsmöte som planeras.

Aktionskommittén inför Barack Obamas besök
Nej till krigspolitiken – Nej till Big Brother Obama!

Appell inför president Obamas besök

Nej till krigspolitiken – Nej till Big Brother Obama!

USA:s president Barack Obama besöker inom kort Sverige för samtal med statsminister Reinfeldt och andra företrädare för Sverige. Det ger Sverige ett tillfälle att tala klarspråk med den främste företrädaren för supermakten USA, som för en politik för dominans över andra länder, en politik som innefattar inblandning i andra länders inre angelägenheter och ofta öppna angreppskrig och stöd till terrorgrupper i olika länder.

USA:s krigspolitik har lett till att stora mängder människor dödats, sårats eller drivits på flykt och andra hålls fängslade och torteras i årtionden utan rättegång i Guantanamo och andra fängelser.

USA har utvecklat och genomför olagliga drönarangrepp runt om i världen, ett urskiljningslöst och rättsvidrigt dödande av misstänkta, med många civila offer.

USA avlyssnar och övervakar olagligen i massomfattning såväl enskilda människors privata kommunikation som andra länder. Big Brother Obama ser dig!

Edgar Snowden, som avslöjat denna illegala avlyssning, jagas som en vanlig kriminell. Bradley Manning, som läckte ut bevis för USA:s krigsförbrytelser i Irak, hålls fängslad och anklagas för förräderi. Wikileaks grundare Julian Assange jagas av amerikanska myndigheter med det svenska rättsväsendet som redskap. Det är inte visselblåsarna som bör ställas inför rätta – de har tvärtom rätt att begära politisk asyl i andra länder! De verkliga förbrytarna, de som begår krigsförbrytelser och andra brott mot folkrätten, måste ställas till svars.

Ja till fred! Nej till Nato!

Obamas samtal med den svenska regeringen kommer att röra bland annat Sveriges samverkan med den USA-ledda militäralliansen Nato och det är troligt att de utmynnar i överenskommelser bakom ryggen på det svenska folket, överenskommelser som strider mot svenska folkets önskan att Sverige skall vara ett självständigt, fredligt och alliansfritt land, överenskommelser som strider mot folkrätten, särskilt mot FN-stadgans våldsförbud.

Sverige har en tradition av nästan 200 år som neutralt och alliansfritt land. Den politiken har hållit vårt land utanför de två världskrigen. Den har starkt stöd bland det svenska folket.

Trots det har Sverige under det senaste decenniet dragits med som stridande part i två av USA eller Nato-länder initierade och ledda angreppskrig – i Afghanistan och i Libyen.

Sverige har också i tysthet utvecklat ett allt närmare militärt samarbete med militäralliansen Nato, som numera är en offensiv angreppsallians. Detta samarbete syftar till att dra in Sverige som aktiv stridande part i framtida angreppskrig och gör det närmast oundvikligt att svenskt territorium blir mål för angrepp i händelse av ett större krig.

Protester mot Sveriges deltagande i Natos militärövningar har genomförts bland annat i Norrbotten och förbereds nu i Karlskrona 7 september i samband med Nato-övningen Northern Coasts i Östersjön.

Vi vill inte ha Natos krig! Vi vill inte ha Natos kärnvapen!

I samband med Obamas besök uppmanar vi till breda manifestationer under parollerna

  • Ja till fred – Nej till Nato!

  • Nej till Big Brother Obama!

I dessa sammanhang kan även konkreta frågor tas upp, till exempel

  • Stäng Guantanamo!

  • Stoppa de rättsvidriga drönarangreppen!

  • Frige Bradley Manning!

Slut upp 4 september och sprid vidare!

Ladda ner flygblad, skriv ut och sprid gärna!
Flygblad

130812

Senast ändrad: 2013-09-03
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .